Ana içeriğe atla

http://www.alltrans.com.tr/

KANSER ERKEN TANIYLA TEDAVİ EDİLEBİLEN BİR HASTALIK

11.04.2017 - 17:10

Medicalpark Ordu Hastanesi Onkoloji Doktoru Cengiz Akosman, “Özellikle son 10 yıldaki bilimsel gelişmelerle ve koruyucu sağlık hizmetlerine yapılan yatırımlarla kanser artık engellenebilir ya da erken tanıyla tedavi edilebilir bir hastalık olma noktasına geldi” diyor.

Kanser hakkında bilgi verir misiniz, engellenebilir bir hastalık mı? Kanserde koruyucu sağlık hizmetleri ile ne kastediliyor?
Kanser, kontrolsüz hücre çoğalmasıdır. Bu kontrolsüz hücre çoğalması sonucu doku, organ fonksiyon bozuklukları, bunlara bağlı olarak da yaşamla bağdaşmayan durumlar gelişir. Geliştiği organa ve doku tipine göre isimlendirilir (Akciğer, meme, prostat kanserleri gibi). Çevresel ve genetik birçok faktörün kontrolü altındadır. Bilim dünyası zamanla etken olabilecek birçok faktör saptadı ve saptamaya devam ediyor. Özellikle son 10 yıldaki bilimsel gelişmelerle ve koruyucu sağlık hizmetlerine yapılan yatırımlarla kanser artık engellenebilir ya da erken tanıyla tedavi edilebilir bir hastalık olma noktasına geldi.
Kanser için koruyucu sağlık-hekimlik  hizmetleri denildiğinde akla sigara, radyasyon, uv ışınlar, toksik kimyasal maruziyetler gibi çevresel risk oluşturan etkenler açısından halkı bilgilendirmek, kanser gelişimi açısından yüksek riskli bireyleri tarama programlarına yönlendirmek ve benzer hizmetler akla gelir. Sağlık Bakanlığı halk sağlığı birimleri, aile hekimliği, toplum sağlığı merkezleri, KETEM gibi birimlerle ve kamu spotlarıyla kanserle mücadelede koruyucu sağlık hizmetleri aşamasında çok ciddi katkılar sağlıyor.

Kanser tedavisinde Türkiye dünyanın neresinde yer alıyor? Medicalpark Ordu Hastanesi olarak kanser tedavisinde ne durumdasınız?
Neredeyse her evde tanı almış bir kanser hastası bulunması ve ölümle beraber anılması nedeniyle kanser hastalığı maddi ve manevi anlamda üzerinde çok ciddi durulması gereken bir hastalık. Ülkemizde özellikle 2000’li yıllara kadar büyük kentlerde kurulan birkaç merkez dışında kanser tedavileri mümkün değildi. Bu merkezlerde de tedaviyi sunabilecek yetişmiş personel ve doktor sayısının yetersizliği, hastaların ulaşım ve barınma zorlukları nedeniyle hastalar ciddi sorunlar yaşıyor ve tedaviler aksıyordu. Sağlık Bakanlığı, onkoloji ve cerrahi derneklerinin katkılarıyla öncelikli olarak hizmet verebilecek kalifiye personel ve doktor sayısının artırılması, buna bağlı olarak devlet ve sağlık alanında hizmet veren özel sektör yatırımlarıyla artık birçok merkezde kanser tedavi edilebiliyor.
Son yıllarda kanserin tanı ve tedavisinde birçok yeni ilaçlar, yeni tanı yöntemleri, yeni cerrahi teknikler geliştirildi. Gelişmeleri yakından takip etmek ve dolayısıyla hastaya en güncel tedavi yaklaşımlarını sunmak gerekiyor. Bizler bu konuda derneğimizin katkılarıyla düzenlenen bilimsel aktiviteler yardımıyla, yurtdışı hatırı sayılır merkezleri, bilimsel dergileri, kongreler ve eğitim programlarını yeni güncel tedavi kılavuzlarını takip ederek en güncel tedavileri hastalarımıza modern dünya ile benzer düzeylerde sunabiliyoruz.
Medicalpark Ordu Hastanesi Onkoloji Ünitesi, eğitimli ve tecrübeli ekibiyle güncel bilimsel veriler doğrultusunda hastalarına gereken tüm hizmeti sunabiliyor.

Multidisipliner tedavi yaklaşımı hakkında bilgi verir misiniz?
Bilgi hızla artıyor ve bu hıza yetişmek gitgide zorlaşıyor. Tedavilerde birden fazla doğru olabiliyor, farklı tekniklerle yaklaşımlarla tedaviler sunulabiliyor, hasta kaynaklı faktörler, talepler belirleyici olabiliyor. Bu nedenlerle kanser tek bir branşın üzerinde karar verip tedavi edebileceği bir hastalık değildir. Birçok branşın kanaati ve yönlendirmesi gerekebilir. Bunların ayrı ayrı değerlendirmesinden ziyade ilgili olabilecek patoloji, radyoloji cerrahii,  rasyasyon ve medikal onkoloji göğüs hastalıkları, infeksiyon hastalıkları gibi bir çok branşın bir araya gelerek hastalık konusunda kanaatlerini sundukları bir ortamda birçok faktörün değerlendirilip en uygun tedavinin belirlenmesine multidisipliner tedavi yaklaşımı deniliyor. 
 

yurtiçi

Yukarı