Ana içeriğe atla

http://www.alltrans.com.tr/

KOÇLUK; MODERN BİR YÖNETİCİLİK TARZI

17.11.2016 - 10:00

Aktif Yaşam Koçluk Akademisi (AYKA)’nin Sahibi Özlem Özcan Sezer, iş dünyasına yönelik verilen ‘koçluk’ hizmeti ve ‘Koç Yönetici’ ile ‘Yönetici Koçluğu’ arasındaki anlam farkını Hizmetix’e anlattı.

İş dünyasına yönelik koçluk kavramını doğru değerlendirebilmek için; ‘Koç Yönetici’  ve ‘Yönetici Koçluğu’ arasındaki anlam farklarını algılamak gerekir. 
Koç yönetici; işletmenin ulaşmak istediği hedeflere, personellerinin de performansını artırarak, bireyin toplam verimliliğe katkı sağlamasını amaçlayarak ilerler. İşletmenin vizyon, misyon ve değerleriyle doğru orantıda olacak şekilde, bireylerin bu amaca hizmet edecek şekilde verimliliğinin nasıl artırılacağı üzerine koçluk yapılır. İşletmelerdeki genel sorun, yöneticinin yönetim becerilerinin dışında, insan psikolojiyle birebir ilgilenebilme fırsatı bulamamasından kaynaklanır. 

“KOÇLUK MODERN BİR YÖNETİCİLİK TARZIDIR”
Koç yönetici personelinin verimliliğini artırmak üzere potansiyelini ortaya çıkarmayı, sorumluluğunu alarak, şirket içi hedeflerini, şirketin ortak amacına uygun olarak eyleme geçmesini sağlar. Farkındalığı artıran kişi, duygusal zekasını geliştirerek öz analiz yapma becerisini ortaya koyar. Yönetilmeden, kendini yönetebilme becerisini geliştirir. Bu da yöneticinin işini kolaylaştırır. 
Koçluğun önemli bir bölümü kişisel stratejik planlama sürecidir. Yöneticiler bunu kendileri için yapabiliyor olsalar da, personellerinde aynı başarıyı gösteremeyebilirler. Sebebi ise bireysel psikolojinin devreye girmesi ve yeterli zamanın olmamasıdır. İşte tam da burada koçluk becerileri devreye girer. Koçluk modern bir yöneticilik tarzı ve değerli bir hizmettir. 
Koç olarak yönetici cevapları hazır sunmaz, aksine bireylere problemleri kendi başlarına çözmeleri için yardımcı olur. 
Ondan beklenenleri ortaya koyarken, doğru adımları değil, doğru sonuçları tanımlar. 
Birini motive ederken onun zayıf yanlarını değil, güçlü yanlarına odaklanırlar 
Bir insanın gelişebilmesi için, kendi belirlediği eylemi değil, kendisi için uygun olanı bulmasına yardım eder. 
Yönetici koçluğu; Çoğu yönetici işini yaparken yalnızdır. Zaman içinde gerek kendini yönetmesi (düşünce, duygu, davranış ) gerekse işini yönetmesi açısından kör noktalar oluşturabilir. Zaman zaman alacağı profesyonel koçluk hizmeti, yöneticinin hayatındaki duraklama yada risk alması gereken yatırım dönemlerinde farkındalık yaratarak, yöneticin risk faktörlerini doğru yönetebilmesine destek olur. Yönetici koçu, yöneticiye koçluk hizmeti verirken, karar alma - problem çözme, iletişim, zaman yönetimi, motivasyon, sorumluluk alma - verme, delege etme, hedef oluşturma ve ulaşma, iş - özel hayat dengesi gibi birçok alanda çalışır. Koçluk süreç yönetimi ile ilerleyen bireysel görüşmelerde, yöneticinin belirlediği bir ya da birkaç alandan, daha yüksek tatmine ulaşabilmek üzere, kör noktalar belirlenir ve çözüm yolları keşfedilir.   
İş dünyasında bireylerin mutluğu ve huzurlu olması işlerini de yansıyacaktır. Bu anlamda iş - özel hayat dengesini kurmuş her birey ve yöneticinin şirketlerinin sürdürülebilir başarısına katkı sağlaması açısından koçluk değerli bir hizmettir. 

GALATA

Yukarı