Ana içeriğe atla

http://www.alltrans.com.tr/

PANDEMİ SÜRECİNDE AMELİYATLAR

31.12.2020 - 09:56

Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Fahri YILMAZ, COVID-19 pandemisinde ameliyatta dikkat edilecek hususları Hizmetix için kaleme aldı.

Ameliyatlar, tüm sağlık sistemlerinin en önemli parçalarından biridir. Dünyada her dört kişiden biri ömrü buyunca bir kez ameliyat geçiriyor. Birçok hastalığın tedavisinin temel dayanağı olmaya devam ediyor ve neredeyse tüm kanserlerin tedavisinin temelini oluşturuyor.

Dünyada COVID-19 salgınından önce bile, 5 milyar insanın cerrahiye erişimi yetersizdi ve yılda 143 milyon daha fazla operasyon gerekiyordu. Düşük ve orta gelirli ülkelerde, güvenli ve uygun fiyatlı cerrahiye erişimde eşitsizlik vardı. Aynı zamanda kapasitenin genişletilmesi için çalışmalar yapılmalıydı. Covid-19 pandemisi, durumu belirgin bir şekilde daha da kötüleştirdi ve nasıl değişiklik yapılması gerektiğini gündeme taşıdı.

Özellikle COVID-19 un zirve yaptığı dönemlerde, 2.3 milyonu kanser ameliyatı olmak üzere en az 28 milyon elektif (acil olmayan) ameliyat ertelenmek zorunda kaldı. Bu da tüm ameliyatların % 73 ü anlamına gelmektedir. Ortaya çıkan bu ortam, ameliyatların güvence altına alınması gerektiğini, kapasitenin genişletilmesini ve yeni bir pandemi sonrası güvenli cerrahi plan kurulmasının zorunluluğunu ortaya koydu.

Türkiye özelinde ise çok sayıda hastanenin özellikle vakaların zirve yaptığı dönemde pandemi hastanesine dönüştürülmesi, 112 sistemindeki aşırı iş yükü, sağlık personelinin covid riski ve test güvenirliliği konusundaki endişeleri, özel hastanelerin organizasyondaki yerlerinin net olmaması, hastaların covid korkusu nedeniyle sorunlarını ertelemeleri gibi konular yapılması gereken ameliyatların ertelenmesi ya da yapılamaması durumunu ortaya çıkarmıştır. Burada önemli olan konulardan biri de pandemi hastanelerinde cerrahların ve girişimsel işlemler yapan branşlardaki hekimlerin önceden sürekli yaptıkları işlemleri yapamamaları, sürekli bu alanda çalışan ekiplerin yer değiştirmesi, işlemsel organizasyonların uzun süre bozulması pandemi süreci sonrasında da normal sürece geçişi aksatabilecektir. Ayrıca pandemi sürecinde aynı stresi yaşayan özel hastane ya da kamuya ait sağlık personelinin ayrım yapılmaksızın maddi anlamda desteklenmesi gerekmektedir. Sadece hekimlerin öncelendiği ya da özel sektörün ayrı tutulduğu bir destekleme şekli sağlık personelinin motivasyonunu kıracaktır.  

ameliyat

Elektif cerrahi hastalarının mağdur olmaması için mevcut pandemi süreçlerinde ve gelecekte hangi başlıklarda çalışılması gerektiği konularını şu şekilde özetleyebiliriz.

  1. Her lokasyonda kamu ve özel hastaneler içinden temiz ve elektif cerrahi yapılacak hastanelerinin belirlenmesi,
  2. Tecrübeli, ileri yaş, ek hastalığı olan hekim ve diğer sağlık personelinin bu hastanelerde geçici olarak görevlendirilmesi,
  3. Her bölgede sadece 2. değil 3. basamak sağlık kuruluşlarından da cerrahi temiz alan oluşturulması,
  4. Hekimler arasında dijital yardımlaşma ve iletişim sağlayan inovasyonlara destek olunması,
  5. Hastaneler arasında özellikli işlere yönelik ekip ve ekipman anlamında yardımlaşma ortamının sağlanması,
  6. Özel sektördeki temiz alanların daha fazla ameliyat yapılabilmesi amacıyla desteklenmesi.
  7. Elektif cerrahilere mani olacak seviyede pandemi düzeylerine gelinmemesi için her kurumun üst düzey çaba göstermesi ve önlemlerin temiz hastaneleri koruyacak şekilde önceden alınması.

2021 yılından itibaren aşı ve tedavilerin pandemiyi bitireceğine inanıyoruz. Ancak bu zorlu sürecin öğrettikleri ve yaşattıklarını unutmadan, sadece cerrahi ya da tıbbi süreçlerde değil tüm sektörlerin uyum ve inançla çalışacakları bir Türkiye için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Pandemi ve acıların olmadığı nice yarınlar diliyorum.

GALATA

Yukarı