Ana içeriğe atla

http://www.alltrans.com.tr/

MÜŞTERİ ODAKLI YÖNETİM

07.03.2017 - 14:12

Atalian Global Services Operasyon Müdürü Gencer Akıncıoğlu, “Müşteri odaklı yönetim temel felsefemiz olup, kalite yönetim sistemimiz müşteri memnuniyeti üzerine kurulu. Hizmet süreçlerimizi; çevre, iş sağlığı ve güvenliği hedeflerinden taviz vermeden yönetiyoruz” dedi.

AVM temizliğine yönelik sunduğunuz ürün ve hizmetlerde hangi kriterler ön plana çıkıyor?
Müşteri odaklı yönetim temel felsefemiz olup, kalite yönetim sistemimiz müşteri memnuniyeti üzerine kurulmuştur. Hizmet süreçlerimizin tamamını bu çerçevede planlıyor ve uyguluyoruz. Hizmet süreçlerimizi; çevre, iş sağlığı ve güvenliği hedeflerinden taviz vermeden yönetiyoruz.
Çalışan memnuniyetini sağlayıp personel değişim hızını düşürerek, aidiyeti yüksek çalışanlardan oluşan bir ekip yaratıyoruz. Bu çalışmalarımızı eğitim ve sosyal sorumluluk projelerimiz ile destekliyoruz. Sürdürülebilir bir hizmet yönetimi için; iç denetim mekanizmalarının çalıştırılarak süreçlerin izlenmesi, performansının gözden geçirilerek sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlıyor ve raporluyoruz. Bütün bu çalışmalarımız şeffaf şekilde müşterimize açık olarak yapıyoruz.

Müşterilerden ne yönde talepler alıyorsunuz? 
AVM müşterilerimiz, dış ve iç müşterilerinin memnuniyet ve ihtiyaçlarını karşılamak için destek hizmet talep ediyorlar. Biz de çözüm ortaklığı ilkesi ile hareket ederek gerekli katkıyı sunuyoruz.
Müşteri memnuniyeti konusunda ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?
- Etkili bir iletişim ve işbirliği sağlıyor, hızlı aksiyon alıyoruz.
- Periyodik olarak düzenli şekilde hizmet gözden geçirme toplantıları yapıyoruz.
- Aylık faaliyet raporu hazırlayıp müşterilerimize sunuyoruz.
- Kalite ve maliyet odaklı fiyat politikası izliyoruz.
- Müşteri memnuniyetini ölçüyor, verimlilik sağlıyor ve sürekli iyileştiriyoruz.

AVM temizliğinde ideal hijyeni sağlama noktasında yaptığınız çalışmalardan bahseder misiniz?
ATALIAN olarak temiz, güvenilir ve sağlıklı bir ortam yaratmak için temel hijyen prensiplerine uygun metotlar izliyoruz. Hizmet yönetim sistematiğimizde bulunan talimat ve prosedürlere uygun çalışmalar ile temizliğin daha doğru ve etkin yapılmasını sağlıyoruz.
Çapraz bulaşmayı önlemek için etiket ve renk kodlama sistemi uyguluyoruz. Doğru ürünün, doğru yüzeyde, doğru miktarda ve doğru bir sistemle uygulanmasını sağlıyoruz.
İşyeri hekimi ve eğitim departmanımız tarafından hijyen ve sağlık konularında tüm çalışanlarımıza yıllık eğitim planı dahilinde eğitim verip çalışanlarımızı bilinçlendirip, bilginin sürekliliğini sağlıyoruz.

GALATA

Yukarı