15 Temmuz 2024
Beşyol Mahallesi 1.İnönü Caddesi 18/8 Küçükçekmece İstanbul
Son Dakika Tesis Yönetimi

Tesis Yönetim Sektörü’nün geleceği nereye gidiyor?

Apartman, site ve tesis yönetim yazılımı Apsiyon, tesis yönetim sektörü hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yürüttüğü çalışmalarla yıllardır Türkiye’de tesis yönetim sektörünün gelişmesine önemli katkılar sunan Apsiyon; sektörün geleceğini ve yapay zekâ teknolojisinin sektöre olan etkilerini değerlendirdi. Apartman, site, rezidans, iş yeri ve AVM gibi toplu yaşam alanlarının yönetiminde kullanılan yazılımlar, site yönetimlerinin ve profesyonel yönetim firmalarının yönetim süreçlerine hız ve zaman kazandırdığı gibi sitelerdeki yönetici, müdür, muhasebe vb. çalışanlarının performansını da olumlu etkiliyor. Çalışanların öğrenme ve yönetim süreçlerine önemli katkılar sağlıyor. Geçmişte manuel olarak yapılan birçok çalışma, yazılımlar sayesinde otomatikleşiyor. Böylece iş süreçlerinde karşılaşılabilecek insan hataları büyük oranda ortadan kaldırılmış oluyor. Bugün; 22 binden fazla site ve 1.5 milyondan fazla konut ile 3.5 milyonun üzerinde kişi Apsiyon kullanıyor.

Site yönetirken yapay zekâ teknolojisi ne işe yarar?

Günümüzde birçok alanda büyük bir hızla ilerleyen ve her gün gelişen yapay zekâ teknolojisi, tesis yönetimi sektörünü de yakından ilgilendiriyor. Öyle ki, bu sayede yaşam alanlarının yönetim süreçleri kolaylaşıyor ve daha verimli bir hal alıyor. Site yönetiminde kullanılan yazılımlar sayesinde enerji kaynakları doğru yönetiliyor. Yazılım altyapısının site sakinleri ve site yönetimleri arasında kurduğu çift yönlü iletişim kanalı sayesinde, iş ve iletişim süreçleri hız kazanıyor. Yapay zekâ ve makine öğrenmesi kullanılarak geliştirilen yazılımlarla çok sayıda bağımsız bölüm yöneten profesyonel yönetim firmaları, yeni kazandığı müşterilerini daha az oranda kaybediyor. Yapay zekâ bu olasılığı önceden fark ederek bu konuda yöneticilere anlamlı çıktılar sunuyor. Özellikle karar alma süreçlerinde optimum çözüm önerilerini sunarak kullanıcılarının daha doğru şekilde ilerlemelerini sağlıyor. Kişilere ait verileri, belirli analiz yöntemleri ile sınıflandırıp, skorlayarak sektörde kullanmak üzere ileriye dönük bir bilgi havuzu oluşturulmasını sağlıyor.

Gelecekte bizi neler bekliyor?

Toplu yaşam alanlarında yapay zekâ teknolojisinin geleceğine baktığımızda yakın bir gelecekte binalardaki enerji verimliliğinin artması, ısıtma, soğutma ve aydınlatma gibi sistemlerinde enerji tasarrufu sağlanması, yüz tanıma, plaka tanıma ve hareket algılama gibi teknolojilerle güçlü bir güvenlik önlemi sunulması bekleniyor.

Apsiyon, yakın geleceğin tesis yönetiminin yapı taşlarını hazırlıyor

Tesis ve hizmet yönetimi sektörü çok büyük ve çok önemli bir değişim yaşıyor. Binaya daha az odaklanarak insanlara daha fazla odaklanmamızı sağlayacak bir değişim yaşanmakla beraber tesis hizmeti yönetimi bina odaklı olmaktan kullanıcı odaklı olmaya dönüşürken mükemmel hizmete ulaşılmasını da sağlayacak

Yakın geleceğin tesis yönetiminde 5 ana temel gelişmeyi izleyeceğiz.

1. Sürdürülebilirlik/Akıllı Büyüme Akıllı büyüme; tesislerin yaşam kalitesini artırarak yenilikler için fırsat yaratmayı hedefler.

Sürdürülebilirliğin ve yaşam kalitesinin paralel ilerlemesiyle gerçekleşebilir. Yaşam alanlarında uygulanabilir stratejiler geliştirmeyi, çevresel korumayı ve enerjinin doğru yönetilmesi gibi başlıkları temel alır.

2. Büyük Veri/Yapay Zekâ

a. Satın alma süreçlerini yorumlamak ve sarf malzeme vb. ihtiyaçları öngörerek en uygun tedarikçi/ürün/çözüm sağlama konusunda site yönetimlerine yardımcı olmak.

b. Site sakinleri arasında olumlu ve olumsuz davranışlar sergileyen tüm sakinlerin puanlandığı bir sistemle site yaşamının daha huzurlu bir yer haline gelmesini sağlamak.

c. Site sakinlerinin, site yönetim yazılımını kullanma alışkanlıklarını ve sistem üzerindeki geçmiş hareketlerini anlamlandırmak.

3. Otomasyon/Robotik

Dijital asistanlar yardımıyla iş süreçlerinde hız kazanmak ve doğru bilgiye erişimi kolaylaştırmak. Tesis yönetim sektöründe, Türkiye’deki “Yapay zekâ destekli ilk dijital asistan” Apsiyon tarafından hayata geçirildi. Apsiyon Yazılımı ile yapay zekâ ve makine öğrenmesinin birleştirdiği dijital asistan ADA ile yöneticiler, WhatsApp üzerinden sakinlerle 7/24 iletişime geçebiliyor. Yöneticiler, ADA’nın sesli arama özelliği sayesinde yapay zekâ asistanına ait tercih edilen ses tonu ile sakinlerine özel olarak hazırladıkları bilgilendirme metinlerinin okunmasını sağlıyor. Sakinler de ödeme, bilgi alma ve iş talep süreçlerini bu asistan yardımıyla kolayca ilerletiyor.

4. Demografi/İş Gücü

Tesis yönetiminin devamlılığını sağlayabilmek için etkin nüfus içinde tesis yönetiminde mesleki yeterliliğe sahip kişi sayısıdır. Mesleki yetkinlik ve becerilere sahip kişilerin yeterliliklerine uygun pozisyonlarda değerlendirilmesi, tesis yönetiminin devamlılığı için önem arz eder.

5. Çalışan Sağlığı/İşin Geleceği

İş sağlığı ve güvenliği önlemleri çerçevesinde, tesis yönetiminin kuruluş işlemlerini, tesisin teknik, idari ve mali yönetimi gibi operasyonel işlemleri ile idari ve mali dönem sonu işlemlerinin sağlıklı şekilde yürütülmesini sağlamak. Bunun için mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişilerin, tesisleri yönetmesi için gerekli yasa ve yönetmelikleri uygulamaya koyarak ilgili mesleki yeterliliklerine zorunlu hale getirmek.

Sürdürülebilirlik ve Akıllı Büyümenin Bileşenleri

• Sürdürülebilir Malzeme Seçimi

• Yeşil Bina Sertifikaları

• Enerji Verimliliği

• Yeşil Enerji Kullanımı

• Su Yönetimi ve Su Verimliliği

• Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm

• Doğal Aydınlatma ve Havalandırmanın Etkinliği

• Teknolojik İnovasyonlar

• Tesis yönetiminde artırılmış gerçeklik (Augmented Reality – AR) ile Bakım ve Onarım, Eğitim ve Personel Gelişimi, Tesis Güvenliği, Yerleşim Planları ve Tesis Düzeni, Tesis Bakımı ve Yönetimi, Varlık Yönetimi.

• Toplumsal Katılım, Malik Kiracıların Eğitimi (AR ve Uzak Çevrim İçi ile Acil Durum Yönetimi, Yaşam Alanı Kullanıcıları Eğitimleri, Şeffaf ve Katılımcılık Hedefleyen Genel Kurullar)

Şeffaf ve hesap verebilir yönetim için neler gerekir?

Site yönetimi; çok fazla konuyu aynı anda yönetebilmeyi yani planlayabilmeyi, kaynak sağlamayı, organizasyonun kurulması ve çalıştırılmasını, çalışanların ve hizmet alanların bu yönde motive edilmesini, yapılan işlerin gözden geçirilerek düzeltilmesini, faaliyetlerin denetimini ve kesintisiz hizmet sunarken memnuniyetin sağlanmasını hedefliyor. Her gün, yeterince bilgi, altyapı ve deneyime sahip olmayan yeni bir yönetim firması veya yönetici sektöre adım atıyor. Yine yeterli bilgi, beceri, deneyim ve işin gerektirdiği sermaye ile insan kaynağına sahip olmayan kişi ve kuruluşlar herhangi bir regülasyon olmayan sektöre giriyor. Hal böyleyken sektörün hizmet kalitesinde farlılıklar oluşuyor. Hesaplar tutmuyor, tartışmalar oluyor, talepler karşılanamıyor. Bu da sektörümüzü tahmin edebileceğimizden çok daha olumsuz etkiliyor. Herkesin takip edebileceği, kontrol edebileceği, bilgi alabileceği şeffaf bir yönetim içinse hiç şüphesiz standartları oluşmuş bir sistem gerekiyor. Mesleki yeterlilik, standartlaşma, hizmet kalitesi ve yerinde denetim ile malik ve kiracıların memnuniyeti sağlanmalı, yöneticilerin bilgi, beceri ve yetkinlikleri seviyelere ayrılarak belgelendirilmesiyle bina, toplu yapı (site) ve tesislerde, yönetimlerin şeffaf ve hesap verebilir olması sağlanmalıdır.

Tesis Yöneticileri Federasyonu (TEYFED) bünyesinde yer alan Profesyonel Tesis Yöneticileri Derneği (PTYD) gibi güçlü derneklerin de desteği ile 18UY0354-6/00 Tesis Yöneticisi (Seviye 6) Ulusal Yeterliliği kapsamında, Türkiye’de ilk kez 25 Mayıs 2022 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilen Altın Mesleki Yeterlilik ve Apsiyon Bilişim yeni bir iş birliği protokolüne imza atmıştı. Günümüzde, yeterlilik sahibi tesis yöneticisi sayısı 142’ye ulaştı.

Nitelikleri yöneticilerin yetişebilmesi için Avrupa Birliği ülkelerinde de geçerli “Mesleki Yeterlilik Belgesi” ile yöneticiler mesleki yeterliliklerini belgeleyebilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından düzenlenen teorik ve pratik sınavlarda %70 başarı göstererek bu belgeyi almaya hak kazanabilirler. Üstelik, sınava girmek için tesis yönetimi işini halihazırda yapan ve bilenler için herhangi bir iş deneyimi ya da mezuniyet koşulu da aranmıyor.