23 Haziran 2024
Beşyol Mahallesi 1.İnönü Caddesi 18/8 Küçükçekmece İstanbul
Lojistik

TTS Lojistik’te orta ve üst düzey yönetimde kadın sayımız erkeklerden fazla

Son yıllarda lojistik sektörüne yönelik okulların sayısının artış göstermesiyle birlikte sektöre gösterilen ilginin arttığını ve bu doğrultuda önümüzdeki yıllarda sektörde kadın istihdamının da pozitif yönde artacağını öngördüklerini ifade eden TTS Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Şahver Demirel ile Mart sayımızda bir araya geldik.

TTS Lojistik’te çalıșma hayatını sürdüren kadınlara sunduğunuz fırsatlar nedir, hem iș hem aile yașantısında dengeyi bulmalarına nasıl yardımcı oluyorsunuz?

Açıkçası șirketimizde çalıșan tüm kadın ve erkekler aynı haklara ve fırsatlara sahiptirler. Türkiye’de hakim olan erkek egemen kültür nedeniyle kadından iș hayatı dıșında da birtakım rolleri yerine getirmesi bekleniyor. Bana göre çalıșma hayatı içinde olan kadın ve erkek, iș yașantısında arkadașlarıyla olduğu gibi aile yașantısında da eșiyle iș birliği içinde olmalıdır. Bu nedenle șirketimizin çalıșanlarına sağladığı tüm haklar kadın-erkek arasında eșittir. Tabii ki kadının doğurganlık doğasından ötürü hem bedenen hem de duygusal olarak yașadığı çok özel dönemler olabiliyor. Biz șirketimizde annelik statüsüne her zaman empati ile yaklașıp, anne adayı veya anne çalıșanlarımıza ve tabii ki babalarımıza maddi ve manevi desteğimizi en iyi șekilde sağlayama çalıșıyoruz.

TTS Lojistik bünyesinde üst düzey yönetim kadrosu ve personel kademesinde kadın istihdam oranınız nedir, son yıllarda bu oran nasıl bir değișim gösterdi ve bu değișimdeki etkenler neler oldu?

Șirketimizde görev yapan orta ve üst düzey yönetici kadın sayısı oranı %50’nin üzerindedir. Son yıllarda büyüyen iș hacmimize paralel olarak yeni departmanlar ve pozisyonlar olușturduk. Özellikle Hava ve Deniz departmanımızda çalıșan arkadașlarımızın %80’i kadın personelden olușmaktadır. Bunun yanı sıra kara yolunda, finans ve insan kaynakları departmanlarında da son dönemde kadın istihdamı oldukça artmıștır. Buna büyüyen iș hacmimiz, lojistiğin dünya genelinde değișen iș yapıș șekilleri, kadın çalıșanların erkeklere göre daha detaycı ve takipçi olmaları gibi sebepleri sayabiliriz.

Ülke nüfusunun %49,9’unu kadınlar oluștururken, hem beyaz hem de mavi yaka statülerinde iș gücüne katılma oranı günümüzde hala çok düșük. 2021 yılı TÜİK verilerine göre 15 yaș ve üstü kadınların iș gücüne katılma oranı %32,8 iken yönetici pozisyonundaki kadınların oranı ise %20,7. Lojistik gibi zorlu görünen bir sektörde bu oran nasıl, sizce kadınların katma değeri yüksek iș alanlarında sayısı neden az, bu konuda șirket ve yöneticilere düșen sorumluluklar nelerdir?

Bu oranların kadın istihdamı aleyhine olmasının sebeplerini sadece șirketlerin politikalarına bağlamak haksızlık olur. Bunun yanı sıra hala sektörümüzün iyi tanınmaması ve değișik önyargılar olmasını da eklemek gerekir. Son yıllarda lojistik adını daha çok kullanan sektörümüzde depolamadan dağıtıma, uluslararası kara yolu tașımasından hava ve deniz yolu tașımasına kadar pek çok alan var. Tașıma denilince ilk akla gelen tır, kamyon vs. gibi araçlar, belki bu sektöre kadın çalıșanların ilgisini etkileyen faktörlerden olabilir. Ancak son yıllarda açılan lojistik ile ilgili okullar, uluslararası ticaretin pandemi sonrasında zirve yapması bu sektöre ilgiyi artırdı. Önümüzdeki yıllarda kadın istihdamının da pozitif yönde artacağını öngörüyoruz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir