23 Haziran 2024
Beşyol Mahallesi 1.İnönü Caddesi 18/8 Küçükçekmece İstanbul
Lojistik

Türkiye lojistik ve taşımacılıkta dünyada

Türkiye lojistik ve taşımacılık sektörü, 100 milyar dolarlık pazar büyüklüğüyle küresel lojistik pazarından yüzde 2,5 pay alarak dünya sıralamasında 11. sıraya yerleşti.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye’nin coğrafi avantajını en iyi şekilde değerlendirmek, mal ihracatı ve dış ticareti artırmak amacıyla lojistik ve taşımacılık sektörüne yönelik faaliyetlere hız kazandırıldığı belirtildi.

Lojistik ve taşımacılık sektörünün 100 milyar dolarlık büyüklüğüyle küresel lojistik pazarından yüzde 2,5 pay aldığı ve dünyada 11. sırada yer aldığı ifade edilen açıklamada, sektörün Türkiye’nin toplam hizmet ihracatı içindeki payının yüzde 40 olduğuna ve bunun her geçen yıl arttığına vurgu yapıldı.

Ülkelerin lojistik kapasiteleri ve alt yapıları uluslararası ticarette kilit bir noktada yer alıyor. Bu açıdan ülkeler, Lojistik Performans Endeks sıralamasında üst sıralarda olabilmek adına daha çok performans gösteriyor. Lojistik Performans Endeksi, ülkelerin lojistik faaliyetlerine ilişkin durumları gösterirken; Lojistik Performans Endeksinde, ülkelerin gümrük düzenlemeleri, lojistik maliyetleri ve taşıma modlarında kullanılan altyapının durumu hakkında da bilgiler yer alıyor. Bu endeks, anket yöntemi ile ülkelerin lojistik durumlarını altı farklı alt boyutta değerlendiren bir puanlama sistemine sahipken, geçtiğimiz yıl ülkelerin sınırlardan hızlı ve güvenilir bir şekilde malların taşınması konusundaki performansını ölçen 2023 Lojistik Performans Endeksi’ne göre Türkiye 2018 yılında 3,15 puan ile 47’inci sıradayken, geçen yıl itibarıyla 3,4 puan ile 38’inci sıraya yükseldi. 12. Kalkınma Planı’na göre ise hedef 2028 yılında 25. sıraya yükselmek.

Image of human hands during discussion of business plans

24 başvurudan, 2’si Amerika, 4’ü Avrupa merkezli toplam 6 projeye onay verildi

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamanın devamında ise şu sözlere yer verildi: “Hizmetler sektörünün en önemli ayaklarından birini oluşturan lojistik ve taşımacılık sektörüne yatırımlarımızdan birisi de Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının (YLDA) Desteklenmesi Projesi’dir. YLDA Projesi ile yalnızca bir merkezin ve unsurlarının desteklenmesinin ötesinde, tedarik zincirinin önemli bir bileşeni olan yurt dışı lojistik ağları baştan sona bir sistem olarak ele alınmaktadır. Ticaret Bakanlığımıza 24 başvuru yapılmış olup, 2’si Amerika, 4’ü Avrupa merkezli toplam 6 projeye onay verilmiştir.”

Markalar, Turqality programı kapsamında destekleniyor

Sektördeki yatırımlara da değinilen açıklamada, 5 markanın markalaşma, 6 markanın ise Turqality programı kapsamında desteklendiğine vurgu yapıldı.

İspanya, Almanya ve Polonya’daki sektörün en önemli fuarlarına geçen yıl Ticaret Bakanlığı’nın destekleri ve firmaların iştirakleriyle milli katılım gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, 2023 yılında Bakanlık tarafından sektöre yaklaşık 395 milyon lira destek sağlandığının altı çizildi.

2023 yılında lojistik ve taşımacılık sektörünün hizmet ihracatı içindeki payının yüzde 40 olduğu belirtilen açıklamada, 40 milyar dolarlık hizmet ihracatıyla ülke ekonomisine önemli değer katıldığı vurgulandı. Sektörün dünya ticaretinden daha fazla pay almak ve ülkenin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak amacıyla sektöre yönelik olarak daha önce hiç sağlanmamış yeni destek paketlerinin de uygulamaya konulduğu ifade edildi.

Sektörde faaliyet gösteren firmaların ilk kez bu desteklerden faydalanmaya başladığına dikkat çekilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

“Önümüzdeki dönemde farklı destek kalemleriyle kapsamın daha da genişletilmesi hedeflenmektedir. Sektör ihracatının artarak devam etmesi noktasında, sektör paydaşlarıyla iş birliği içerisinde, 2024’te de stratejik yol haritamız ve destekleme çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.”

KUTU

Türkiye lojistik performansını nasıl artırabilir?

Lojistik sektöründe yaşanan gelişmeler ve dijitalleşme süreci, Türkiye’nin ticaret hacminde de olumlu etkiler yaratabilir. Dünya Bankası tarafından yayımlanan Lojistik Performans Endeksi, Türkiye’nin lojistik hizmetlerindeki mevcut durumunu ortaya koymasının yanı sıra, yapılabilecek iyileştirmeler ve gelişmeler için de yol gösterici niteliğe sahip.

Türkiye, lojistik performansını artırmak içinşu hamleleri yapabilir:

  1. Gümrük işlemlerinin hızlandırılması ve bürokrasinin azaltılması.
  2. Altyapı yatırımlarına öncelik verilmesi, özellikle deniz limanları, hava limanları ve çok modlu tesislerin geliştirilmesi.
  3. Dijital teknolojilere geçiş yapılması, tedarik zincirinin dijitalleşmesi ve end-to-end süreçlerin iyileştirilmesi.
  4. Çevre dostu ve sürdürülebilir lojistik hizmetlere yönelik teşviklerin artırılması, karbon salınımını azaltacak taşımacılık yöntemlerine geçiş yapılması ve enerji verimli depolama çözümlerinin benimsenmesi.
composite of businessman pointing at rising graph