23 Haziran 2024
Beşyol Mahallesi 1.İnönü Caddesi 18/8 Küçükçekmece İstanbul
Fintech

Türkiye’de 708 aktif, 126 pasif fintek şirketi bulunuyor

Son on yılda, küresel fi ntek sektörü önemli bir büyüme gösterdi. Dijital bankacılık ve fi nansal hizmetler, özellikle milyarlarca insanın daha önce bankacılık hizmetlerine erişiminde zorluk çektiği bölgelerde dönüştürücü bir rol oynuyor. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde fintek şirketlerinin dijital yenilikleri, geleneksel bankacılık sistemlerine uzak olan insanlara birçok seçenek sunuyor.

KPMG’nin raporuna göre küresel olarak 2023 yılı, fintek piyasası için zorlu bir yıl olmuştur. Bahsedilen yılda 113.7 milyar dolar ile toplam fintek yatırımı ve 4.547 ile toplam fintek anlaşmalarının sayısı 2017 yılından bu yana en düşük seviyesini görmüştür. Yüksek faiz oranları ve birçok bölgede ısrarla yükselen enflasyon gibi küresel zorlukların yanı sıra Ukrayna ve Orta Doğu’daki çatışmalar, değerlemeler ve zorlu exit süreçleri ile ilgili endişeler, fintek yatırımcılarının yatırımlarında giderek daha dikkatli olmalarına sebep olmuştur. Aynı rapora göre fintek yatırımlarındaki yıllık düşüş, tüm önemli bölgelerde gerçekleşmiştir. Asya-Pasifik bölgesinde 2022’de 51.3 milyar dolar olan yatırımların sadece 10.8 milyar dolar düzeyine gerilediği görülmektedir. Aynı dönemde EMEA bölgesindeki yatırımlar 49.6 milyar dolardan 24.5 milyar dolara düşmüştür. Amerika ise fintek yatırımlarında büyük bir direnç göstermiştir. 2022’de 95.4 milyar dolar olan yatırımlar 2023 yılında 78.3 milyar dolara gerilemiştir. Bölgesel olarak bakıldığında Amerika 2023 yılında 73.5 milyar dolar ile tüm fintek yatırımlarının üçte ikisini çekmiştir .

Son yıllarda fintek şirketlerinin sunduğu hizmetler giderek artan bir şekilde yaygınlaşarak günlük hayatın bir parçası haline gelmiştir ve her yıl daha fazla fintek şirketi ortaya çıkmaktadır. Statista’nın verilerine göre Ocak 2024 itibariyle Amerika kıtası 13.100 fintek şirketi ile küresel olarak en fazla fintek şirketine sahip bölgedir. EMEA bölgesinde 10.969, Asya Pasifik bölgesinde ise 5.886 fintek şirketi bulunmaktadır.

Türkiye’de fintek sektörü

Türkiye’de fintek sektörü büyük bir gelişme kaydetmiştir. Sektör; ülkede yenilikçi teknolojilerin ve dijitalleşmenin artmasıyla, geleneksel finansal hizmetleri dönüştürmektedir ve tüketicilere daha erişilebilir ve kullanıcı dostu çözümler sunmaktadır. Startups.watch’ın sunduğu 2024 Mart verilerine göre Türkiye’deki fintek sektörü şu şekildedir;

Türkiye’de 708 aktif, 126 pasif fintek şirketi bulunmaktadır. 2019’dan bu yana fintek şirketlerinin sayısında artan bir ivme mevcuttur. Türkiye’de 2022 yılında fintek yatırım büyüklüğü açısından rekor kırılmıştır. Bahsedilen yıl içerisinde fintek şirketlerine 37 yatırım adediyle 91 milyon dolar yatırım yapılmıştır. 2023 yılında ise 36 yatırım adediyle 29 milyon dolar yatırım yapılmıştır. Mart 2024 sonu itibariyle bu tutar 55 milyon dolara ulaşmıştır. Bununla birlikte exit yapan fintek şirketleri en fazla 2022 yılında görülmüştür ve 11 şirket bahsedilen yıl içerisinde exit yapmıştır. 2023 yılında ise 5 şirket exit yapmıştır. 2024 yılında Mart 2024 sonu itibariyle 2 fintek şirketinin exit yaptığı görülmektedir.