21 Temmuz 2024
Beşyol Mahallesi 1.İnönü Caddesi 18/8 Küçükçekmece İstanbul
Enerji

Yeni ürün ve çözümlerimizle, güneş teknolojilerinin geliştirilmesine odaklanıyoruz

Smart Güneş Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ’ı ağırladığımız Kasım sayımızda Türkiye’nin enerji dönüşümündeki yol haritasını değerlendiren Demirdağ, firma olarak bu doğrultuda hayata geçirdikleri proje ve yatırımları okurlarımızla paylaştı.

Türkiye’nin enerji dönüşümündeki yol haritası ve dünyadaki gelişmeler ışığında, düşüncelerinizi ve firma stratejilerinizi, hedefleri ve süreleriyle açıklar mısınız?

Türkiye’nin enerji dönüşümü, dünya genelinde artan iklim krizi ile ilgili endişeler ve enerji bağımsızlığına yönelik artan taleplerle birlikte hız kazanmıştır. Güneş enerjisi, bu dönüşümün önemli bir parçasıdır. Türkiye’de güneş enerjisi potansiyeli oldukça yüksektir ve bu potansiyeli değerlendirmek için birçok fırsat bulunmaktadır. 2022 yılı sonunda T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından açıklanan Türkiye Ulusal Enerji Planı kapsamında 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi esas alınarak 2035 yılına kadar olan döneme projeksiyon tutulmuştur. Bakanlık tarafından hazırlanan senaryoda 2035 yılına kadar Güneş Enerjisi Kurulu Gücü için 52.9 GW hedefi koyulmuştur. Bununla birlikte Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek son yaptığı açıklamada, BAE’nin Türkiye’de yenilenebilir enerjiye yaklaşık 21 milyar dolarlık yatırımı olacağını belirterek, yenilenebilir enerji yatırımlarını 10 yıla yaymak yerine özellikle 3 yıl konsantreşekilde hızlandırırsak cari açığımızı ve dışa bağımlılığımızı azaltacağımızı belirtmiştir.

Smart Güneş Teknolojileri olarak firmamızın yol haritasını ve stratejisini bir takım unsurlara bağlı olarak oluşturduk. Avrupa’da açtığımız ofislerimiz ve yaptığımız yatırımlar ile 2027 hedefimiz 2 kıtada, 5.6 GW ingot ve wafer, 8.6 GW Hücre ve 11 GW güneş paneli üretimini gerçekleştirmek. Aliağa Güneş Paneli ve Güneş Hücresi Entegre Üretim Tesisi’nin de etkisiyle 2023 yılı sonu 2024 başında 2 GW Güneş Hücresi Üretim kapasitesi ile faaliyetlerimize devam edeceğiz. Güneş hücre verimlilikleri alanında çalışmaları ve yeni teknolojileri takip ediyor; üretimimiz için uygun olanları tesislerimize entegre ederek, ürün kalitesini ve verimliliği en üst noktaya taşıyoruz. Konusunda uzman AR GE ekibimiz ile gerek ülkemiz gerek ise dünyamız için değerli araştırmalar yapıyor, ürünlerimizin verimliliğini ve kullanım ömrünü artırmak için emek veriyoruz. Geliştirdiğimiz yeni ürünler ve çözümler ile güneş teknolojilerinin geliştirilmesine odaklanıyoruz.

Enerji sektöründe sürdürülebilirlik giderek daha önemli hale geliyor. Eylül ayında ilk sürdürülebilirlik raporumuzu yayınladık. Sürdürülebilirliği üretim, mühendislik, inşaat, işleme ve bakım dahil tüm değer zincirinde iş yapış süreçlerimizin merkezine aldık. Çevresel ve Sosyal etkilerimizi değerlendiriyor, faaliyetlerimizi gerçekleştirdiğimiz bölgenin halkı ile SKA’lar doğrultusunda projeler üretiyoruz. Enerji dönüşümü çok disiplinli bir alan, biz de uzmanlıklarına göre güvenilir ve tecrübeli yerli ve yabancı firmalarda stratejik iş birlikleri yapıyoruz. Örneğin; PhonoSolar, Kontrolmatik, Huawei gibi

En son SUMEC Energy Holdings Co., Ltd. ile güneş paneli, güneş hücresi ve diğer ekipmanların tedarik arz güvenliğinin sağlanması ve uluslararası piyasalarda sinerji oluşturulmasını teminen;

✔ 2,5 GW büyüklüğe kadar güneş paneli ve güneş hücre üretim hattı ekipman ve ürün tedariği (iş hacmindeki artışa göre artabilecek 50.000.000 ABD Doları tutarlı kredi limiti ile),

✔ Bulgaristan’da münhasır olarak, Balkan ülkelerinde ve belirlenecek diğer Avrupa pazarlarında güneş paneli dağıtım kanalı oluşturulması,

✔ Müşterek olarak, finansal çözümleri de kapsayacak şekilde büyük ölçekli EPC ve güneş enerji santrali projeleri geliştirilmesi konularında uzun vadeli iş birliği sözleşmesi imzaladık.

Ürünlerimizi ve çözümlerimizi pazarlamak üzere Avrupa’nın en kilit noktalarında temsilcilikler oluşturduk, ofisler açtık. Bugün Avrupa’da güneş enerjisi alanında faaliyet gösteren şirketler arasında Smart adını bilmeyen hiçbir firma bulamazsınız. İlave olarak elbette ülkemizin enerji politikalarını ve dünya genelindeki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz.

Şirketinizin sürdürülebilirlik stratejisinde nasıl bir fark yaratıyorsunuz?

Sürdürülebilirlik, iş stratejimizin merkezinde yer alıyor ve bu konuda birçok yolda fark yaratıyoruz. Öncelikle, güneş enerjisi sektöründeki tüm yaşam döngüsüne hizmet veriyoruz; bu da panel üretiminden anahtar teslim santral kurulumuna, işletme ve bakımdan sürdürülebilirlik projelerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Sorumlu tedarik zinciri çalışmalarımız sürüyor, yıllık karbon ayak izimizi hesaplıyoruz, atıklarımızı yönetiyoruz. Bu yıl Net Zero hedefimizi belirledik ve bu yolda yapacağımız projeleri planladık.

Sürdürülebilirliği kurum kültürümüzün parçası yapmak istiyoruz, çalışanlarımıza sürdürülebilirlik eğitimleri düzenliyor ve şirket değerlerimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz. 2040 Net Zero hedefimizle Türkiye güneş sanayisinde öncü bir rol üstleniyoruz. Borsa İstanbul’da BIST Sürdürülebilirlik İndeksi’nde yer almayı ve yeşil tahvil ihracını hedefliyoruz.

Eğitim ve istihdam konusunda da sürdürülebilirlik ilkelerimizi hayata geçiriyoruz. Smart Güneş Akademisi projesi altında teknik liseler ve üniversitelerle iş birliği yaparak eğitim, staj ve mentorluk programları düzenliyoruz. Özellikle enerji sektörüne genç kadınları kazandırmak için projeler geliştiriyor ve kadın istihdamını artırmaya yönelik Yeşil Yakalı Kadınlar Derneği (YEYKAD) ve Yenilenebilir Enerji ve Enerji Sektörü Türk Kadınları Platformu (TWRE) ile iş birliği yapıyoruz.

Sorumlu tedarik zinciri yönetim sistemiyle, tedarikçilerimiz ve onların alt yüklenicileri için de sürdürülebilir üretim standartları oluşturuyoruz. YEYKAD‘ın Afrikan Turkish United Sisterhood Projesi kapsamında, Afrika’dan gelen üst düzey kadın temsilcilerle elektrik ve bağımsız depolamalı sistem taleplerine uygun ürün geliştirme çalışmaları yürütüyoruz.

Son olarak, Birleşmiş Milletler Kalkınma Amaçları’na uygun projeler gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda; cinsiyet eşitliği, erişilebilir ve temiz enerji, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme gibi konulara odaklanıyoruz. Bu çok yönlü yaklaşımımızla sürdürülebilirlik konusunda önemli bir fark yaratmayı hedefliyoruz.

Yarattığınız etkiyi ölçüyor, izliyor musunuz?

Bir mühendislik ve teknoloji firması olarak yarattığımız etkiyi ölçme ve izleme konusunda oldukça titiziz. Mühendislik alanında ölçülebilir sonuçlar elde etmek kritik öneme sahiptir; bu yüzden bu prensibi iş yapış biçimimize tam anlamıyla entegre ettik.

Öncelikle, bağımsız taraflar aracılığıyla sera gazı emisyonlarımızı düzenli olarak ölçüyoruz. Fabrikalarımızda tükettiğimiz elektrikten kaynaklanan karbon emisyonunu, kendi güneş enerji santrallerimiz (GES) ile ürettiğimiz yeşil enerjiyi kullanarak nötralize ediyoruz.

Enerji verimliliği, yeşil ofis uygulamaları ve sıfır atık prensipleri, iş yerlerimizde uyguladığımız sürdürülebilirlik adımlarından sadece birkaçı. Ölçülebilir KPI’lar oluşturarak bu konudaki ilerlememizi periyodik olarak değerlendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde, ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) puanlaması ve Cinsiyet Eşitliği Endeksi için başvurularımızı yapacağız. Bu, yarattığımız sosyal ve çevresel etkinin yanı sıra yönetişim uygulamalarımızı da ölçülebilir ve izlenebilir kılacak. Bu endeksler, sadece mevcut durumumuzu anlamamıza değil, aynı zamanda gelecekte atacağımız adımları planlamamıza da yardımcı olacak. Bu tür somut ölçümler ve değerlendirmeler, şirketimizin sürdürülebilirlik konusunda ne kadar ilerleme kaydettiğini anlamamıza olanak tanır.

Yenilenebilir enerjinin hangi alanlarında varlık gösteriyorsunuz?

Holding bünyesinde bulunan başkaca enerji şirketleriniz var mıdır? Varsa faaliyet konuları ve projeleri nelerdir?Smart Güneş Teknolojileri’nin 3 farklı ülkede 7 farklı ortaklığı bulunuyor. Türkiye, Almanya, Ukrayna, İspanya ve Hollanda’da güneş panelleri ve ekipmanları satışı, EPC faaliyetleri yanında, yenilenebilir ve mobil enerji bileşenlerinin üretimi ve satışı ile her türlü kaynağı kullanarak yakıt ve enerji üretimi yapabilmek üzere kurulan Smart Yeşil Hidrojen Tek. adlı şirketimiz de var. Yine kurduğumuz Smart Solargize Yeşil Mobilite Enerji A.Ş. ilede Solargize markası altında elektrikli şarj cihazları ile AC ve DC çözümler sunuyoruz.

Enerji yoğun sanayilerde dönüşümün yol haritasının nasıl olması gerektiğine dair düşünceleriniz nedir?

Avrupa Komisyonu’nun açıkladığı Yeşil Mutabakat Eylem Planı ve bu Ekim ayında ölçümlere başlanacak Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizmasının getirdiği zorunluluklar, enerji yoğun sanayilerde dönüşümü hızlandırmaya başladı. Bundan sonra hangi ürünü ne kadar ürettiğiniz değil; nasıl, hangi koşullarda ve ne kadar karbon salarak ürettiğinize bakılacak. Enerji verimliliği, karbon azaltımı ve sürdürülebilirlik konusuna eğilmeyen sanayici oyun dışı kalacak.

Bu dönüşümün başarılı olması için işletmeler, hükümetler, sivil toplum kuruluşları ve teknoloji sağlayıcıları arasında iş birliği yapılması gereklidir. Ayrıca, bu sürecin uzun vadeli bir vizyon ve taahhüt gerektirdiği unutulmamalıdır.

Enerji yoğun sanayilerde dönüşümün temelini enerji verimliliğinin artırılması oluşturur. Bu, üretim süreçlerinin gözden geçirilmesi, enerji tasarrufu sağlayan teknolojilerin benimsenmesi ve enerji kullanımının izlenmesi gibi adımları içerir. Yenilenebilir enerji kaynakları, enerji yoğun sanayiler için sürdürülebilir bir enerji kaynağı sağlayabilir. Güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklar, tesislerin enerji ihtiyaçlarını karşılayabilir ve karbon emisyonlarını azaltabilir. Sanayi tesislerinde dijitalleşme ve otomasyon teknolojilerinin kullanılması, enerji tüketimini izleme, kontrol etme ve optimize etme yeteneğini artırabilir. Bu, enerji maliyetlerini azaltabilir ve kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayabilir. Karbon emisyonlarını azaltmak için, karbonsuz üretim yöntemlerinin benimsenmesi önemlidir. Elektrolizle hidrojen üretimi, karbon yakalama ve depolama (CCS) gibi teknolojiler, enerji yoğun sanayilerde karbon emisyonlarını azaltmaya yardımcı olabilir. Enerji yoğun sanayilerde dönüşümü teşvik etmek için ekonomik teşvikler ve hibe programları sunulabilir. Bu, yatırım maliyetlerini azaltabilir ve dönüşümü hızlandırabilir. Enerji yoğun sanayilerde dönüşümü desteklemek için uygun yasal düzenlemeler ve çevresel standartlar oluşturulmalıdır. Bu, endüstriyel karbon azaltımını teşvik edebilir.