21 Haziran 2024
Beşyol Mahallesi 1.İnönü Caddesi 18/8 Küçükçekmece İstanbul
Enerji

Yenilenebilir enerji kapasitesinin hızlı artışı enerji endüstrisinin karbonsuzlaştırılmasının bel kemiğini oluşturur

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin hem geleneksel hem de yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparak kaynak çeşitliliğine bağlı bir stratejiyi sürdürmeye devam edeceğini kaydetti.

Aynı zamanda Dünya Enerji Konseyi Türkiye Başkanı olan Bakan Alparslan Bayraktar, dünyanın yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş konusunda giderek hemfikir hale geldiğini kaydetti. Gelişmekte olan ekonomilerin bazılarının artan enerji talebini karşılarken aynı zamanda karbonsuzlaşma için de pragmatik enerji politikaları oluşturmada başarılı olduğunu söyleyen Bayraktar, bazı ülkelerin de bu konuda anlamlı bir değişim yaratamadığını vurgulayarak, “Her geçiş dönemi zorludur ancak o ülkenin özel ihtiyaçlarına göre dikkatle seçilmiş bir çözüm seti oluşturmak için de eşsiz bir fırsattır.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin enerji hedefleri

Türkiye’nin arz güvenliğinin sağlanması, uygun maliyet, net sıfır emisyona ulaşmak ve enerji bağımsızlığının elde edilmesi gibi çok yönlü hedefleri olduğuna değinen Bayraktar, herhangi bir eylem ile birçok hedefin gerçekleştirilebileceğini belirterek, “Örneğin, yenilenebilir enerji kapasitesinin hızlı bir şekilde artırılması enerji bağımsızlığına katkıda bulunur, elektrik maliyetlerini düşürür ve enerji endüstrisinin karbonsuzlaştırılmasının bel kemiğini oluşturur.” ifadelerini kullandı.

Dengeli yaklaşım

Bayraktar, karbonsuzlaştırmaya yönelik küresel çağrılar bağlamında Türkiye’nin petrol ve doğal gaza yatırım yapmaya devam etmesinin sorgulanabileceğini kaydederek, “Türkiye’nin enerjide kendi kendine yeterliliği çok yakın bir zamanda %30’un üzerine çıktı. Bu başarı, petrol ve doğal gaz ithalatına yerli alternatifler yaratmak için hem hidrokarbon arama ve üretimini hem de yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılmasını içeren dengeli bir yaklaşımın sonucudur.” değerlendirmesinde bulundu.

Kaçırılmış fırsata dönüştürebilir

Türkiye’nin günlük 1 milyon varil petrol tüketimi bulunduğunun altını çizen Bayraktar, “Halkımızın refahını sağlayacak ve küresel rekabetçi konumumuzu koruyacak alternatif yollar yaratmadan fosil yakıtları aniden terk etmek ne mümkün ne de akılcıdır. Gerçekleri göz ardı eden bir geçiş, enerji fiyatlarındaki ciddi artışlar nedeniyle kamuoyunu etkileyebilir, net sıfır hedeflerine yönelik kamuoyu desteğini tehlikeye atabilir ve geçiş dönemini kaçırılmış bir fırsata dönüştürebilir.” ifadelerini kullandı.

Elektrik üretiminde yeni rekor

Özellikle yılın ilk 3 ayında yaşanan etkili yağışlar, barajlardaki doluluk oranlarını yükseltince elektrik üretiminde hidrolik kaynakların payı arttı. Tüm yurtta güneşli geçen bayram tatilinde bazı bölgelerde rüzgarın da etkili olması, elektrik üretiminde yeni bir rekoru getirdi.

Yenilenebilir enerjiden sağlanan elektrik üretiminin 12 Nisan günü tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaştığını belirten Bayraktar şunları söyledi: “Bayramın üçüncü günü günlük elektrik üretiminin %78,5’ini yenilenebilir kaynaklardan sağladık. Üretimde barajlar, %24,52 ile ilk sırayı alırken onu rüzgar (%20 ,93) akarsu (%12,80) ve güneş (%11,27) takip etti.

Yenilenebilir enerji, Türkiye’nin cari açık ve iklim değişikliği ile mücadelesinde kilit bir role sahip. Yakaladığımız bu üretim seviyesi, ülkemizin arz güvenliğinin sağlaması, dışa bağımlılığının azaltması ve karbon nötr hedefimize ulaşmak açısından oldukça önemli. Yenilenebilir enerji, enerjide tam bağımsızlığımızın anahtarı olacak. Önümüzdeki dönemde yenilenebilir enerji alanındaki yatırımları daha yoğun bir şekilde göreceğiz.”

2035 hedefi yüzde 55

Bayraktar, “Önümüzdeki 12 yıl boyunca her yıl 3,5 GW güneş ve 1,5 GW rüzgar santralini devreye alacağız. 2035 yılı hedefimiz yenilenebilir enerjinin üretim içindeki payını %55’e yükseltmek.” ifadelerini de yer verdi.

Türkiye’nin güneş enerjisi kurulu gücü ilk kez 12 Bin MW’ı aştı

Türkiye’nin güneş enerjisi kurulu gücü, ilk kez 12 bin MW’ı aşarak 12 bin 425 MW oldu. Elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı da Ocak ve Şubat aylarında %51’in üzerinde gerçekleşti.