Ana içeriğe atla

ayos

Finans dünyasındaki kadınlar iyileştirme bekliyor

10.05.2017 - 17:46

Deloıtte’un raporuna göre finans alanında çalışan kadınların temsil oranı yüzde 50’nin üzerinde; fakat bu kadın çalışanların önemli sorunları bulunuyor. Kadınlar, sektördeki erkek çalışanlara oranla kendilerini dezavantajlı görüyor, çocuklarına finans sektöründe çalışmayı gönül rahatlığıyla önermiyor.

Türkiye’de profesyonel hizmetler alanında 30 yılı geride bırakan Deloitte, CFA Society İstanbul işbirliği ile yapılan ‘Finans Dünyasında Kadın’ araştırmasını tamamladı. 
Araştırmaya göre, hem dünyanın hem de Türkiye’nin gündeminde işgücüne katılım ve istihdam oranı bakımından kadın ve erkek arasındaki farklar ve kadınların katılım oranının artırılması gerektiği bulunuyor. Dünyada erkeklerin işgücüne katılım oranı yaklaşık yüzde 80 ve kadınlarınki yüzde 50 iken; bu oranlar TÜİK verilerine göre Türkiye için ise sırasıyla yüzde 71,6 ve yüzde 31,5 olarak öne çıkıyor. Üstelik alarm veren tek tablo, bu konu değil. Zira kadınların temsil oranının yüksek olduğu ülkeler ve sektörlerde bile kadın çalışanların önemli sorunları mevcut. Finans dünyasındaki kadınlar pek çok konuda iyileştirme bekliyor. 
Finans sektöründeki kadınların yanı sıra her sektörden şirketlerin finans ve muhasebe birimlerinde çalışan kadınların katıldığı araştırmaya göre, Türkiye’de finans sektöründe kadınların iş gücünde temsil oranı yüzde 50’nin üzerinde bulunuyor. Bu oran diğer sektörlere göre yüksek olmakla birlikte, bu kadınların sektörde liderlik seviyesindeki temsili ile paralel değil. 
Deloitte Türkiye Danışmanlık İş Birimleri Lideri Sibel Çetinkaya konuyla ilgili olarak; “Türkiye’de finans dünyasında kadınların iş gücünde temsil oranı çok olumlu bir noktada olsa da, yaptığımız araştırmaya göre finans dünyasındaki kadınların iyileştirme beklediği birçok konu ve bu konular hakkında yapılması gerekenlere dair pek çok öneri var” dedi.
CFA İstanbul Society Genel Sekreteri İlke Takımoğlu Homriş; “Finans sektörü kadına en çok yer veren sektörlerden biri olduğu için şanslıyız. Bu sene üçüncüsünü Deloitte Türkiye ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Women in Finance etkinliği ‘Finans Dünyasında Kadın’ anketi ile bir adım öteye taşınmıştır ve araştırma finans dünyasındaki kadınların seslerinin duyulması için bir kanal açmıştır” dedi.

FİNANS DÜNYASININ KADINLARI, YAPTIKLARI İŞİ ÇOCUKLARINA GÖZÜ KAPALI ÖNERMİYOR
Araştırmaya katılanların yüzde 70’i, finans dünyasının özellikle Türkiye’de çalışmak için zor bir sektör olduğunu, yüzde 69’u ise kariyer yolculuklarında kadın kimliklerinden ötürü dezavantajlı duruma düştüklerini belirtiyor. Buna rağmen, katılımcıların yüzde 60’ı eğer kariyerlerinin başında olsalar yine finans dünyasında çalışmayı tercih edeceklerini ifade ediyor.
Katılımcıların çoğu finans dünyasında bir kariyer yolu çizmekten pişman olmadığını belirtse de, kızları için finans dünyasını gözü kapalı önermiyor. Kendi kızlarını ya da ailelerinden başka bir genç kadını finans dünyasına teşvik etme konusundaki soru karşısında katılımcıların sadece yüzde 8’i her türlü desteği vereceğini iletiyor. Yüzde 38’i de ancak gerekli uyarıları yaparak teşvik edebileceğini belirtirken; yüzde 8’i vazgeçirmeye çalışacağını, yüzde 24’ü kesinlikle tavsiye etmeyeceğini ve yüzde 22’si yorumsuz kalacağını ifade ediyor. 

FİNANS DÜNYASINDAKİ KADINLARIN GÜNDEMİNDEKİ ÖNEMLİ SORUNLAR
Kadınların finans dünyasını kızlarına içtenlikle önermelerini engelleyen ve iş değiştirmelerine sebep olabilecek birçok farklı unsur var. Kadın çalışanların finans sektöründen/finans birimlerinden ayrılmayı düşünmelerine neden olacak sorunlar önem sırasına göre şu şekilde sıralanıyor:
- İş/özel yaşam dengesinin olmaması
- Terfi/yükselme fırsatlarının sınırlı olması
- Risk unsurunun yüksek olması 
- Ücretlerin düşük olması 
- Esnek/uzaktan çalışma sisteminin olmaması
- Finansın erkek egemen bir dünya olması 
Özellikle ailevi yükümlülükler konusunda finans dünyasının notu pek parlak değil. Araştırmaya katılan kadınların sadece yüzde 6’sı finans dünyasının ailevi yükümlülükler konusunda anlayışlı olduğunu, yüzde 53’ü zaman zaman anlayışlı olduğunu, yüzde 41’i ise hiç anlayışlı olmadığını düşünüyor. Ailevi yükümlülüklerini yerine getirirken kariyerinin zarar görmediğini düşünen finans dünyası kadınlarının oranı ise sadece yüzde 17’dir. 
Öte yandan, finans dünyasında kadınlar seslerini erkeklerinki kadar duyurabildiklerini düşünmüyor. Kadınların yalnızca yüzde 64’ü çoğu zaman ve yüzde 26’sı bazen fikirlerine erkek çalışanların görüşleri kadar değer verildiğini ifade ediyor. Ayrıca, araştırmadan finans dünyasında performans değerlendirmelerinin adaletsiz olmadığı yönünde bir algı olduğu ortaya çıkıyor. 
Katılımcıların yüzde 70’i, finans dünyasında kadınların liderlik derecesinde/C seviyesinde yetersiz oranda temsil edildiğini düşünüyor. 

ERKEKLERİN DAHA FAZLA MAAŞ ALDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR
Kadınların yüzde 69’u terfi değerlendirmelerinde kadın ve erkeklerden eşit seviyede performans beklendiğini düşündüklerini ifade ediyor. Kadınlardan daha yüksek performans beklendiğini düşünenlerin oranı ise sadece yüzde 21 seviyesinde kalıyor. Fakat iş paraya gelince durum farklı; ücret adaletsizliği kadınların gündemindeki önemli bir konu olarak ortaya çıkıyor. Araştırmaya göre her 2 kadından 1’i, kendileri ile aynı pozisyonda görev alan erkeklerin kendilerinden daha fazla ücret aldığını düşünüyor.

FİNANS DÜNYASINDAKİ KADINLARIN ÖNERİLERİ
Finans dünyasında kadınların bu sorunlar karşısında yeterli seviyede dayanışma içinde olmadıkları gözlemleniyor. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 88’i şirket içi/sektörel kadın örgütü ya da kadın destek grubu gibi bir yapılanmalarının olmadığını belirtiyor. Ayrıca katılımcılara gereken iyileştirme adımları sorulduğunda, sıraladıkları önemli maddeler arasında bu unsur da yer almıyor. 
Kadınları finans dünyasına çekmek ve orada mutlu bir şekilde çalışmalarını sağlamak için önemli adımlar ise şöyle:
- Çalışanlar için rol model olabilecek kadın lider örneklerinin görünürlüğünün artırılması 
- Esnek/uzaktan çalışma olanakları 
- Formal ya da informal mentorluk programları 
- Tanımlanmış kariyer planı 
- Kişiye özel kariyer seçenekleri, eğitim ve gelişim programları 
Katılımcıların yüzde 28’i son yıllarda sektörde kadınlar lehine yapılan iyileştirmeler konusunda pozitif değişimler olduğunu ve yüzde 23’ü değişim yönünde küçük de olsa adımlar atıldığını belirtse de kadınların değişim yönünde daha fazla beklentisi ve yapılması gerekenlere dair önerileri mevcut.

dfg

Yukarı