Ana içeriğe atla

ayos

AVM VE PERAKENDE BİRLİKTE BÜYÜYOR...

17.11.2016 - 13:53

Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Belgü, AVM ve perakendenin birbirini tamamlayan ve birlikte büyüyen sektörler olduğunu söyleyerek, “Perakende ve AVM yatırımcısı arasındaki ilişki son yıllarda çok daha verimli hale geldi” diye konuştu.

AVM sektörünün büyümesi beraberinde perakende sektörünün de büyümesine aracılık ediyor. AVM - perakende ilişkisi sizce yakın gelecekte nasıl şekillenecek? 
AVM ve perakende birbirini tamamlayan ve birlikte büyüyen sektörler. Perakende ve AVM yatırımcısı arasındaki ilişki son yıllarda çok daha verimli hale geldi. Özellikle sektörü yakından ilgilendiren Perakende Yasası ve AVM Yönetmeliği gibi konularda gerek perakende sektörü temsilcileri gerekse AVM sektörü temsilcileri kanun yapıcılarla koordineli bir şekilde çalışarak sektör açısından pratikte de uygulanabilir ve sektörün sorunlarına çözüm üretebilir kanunların yürürlüğe girmesinde önemli rol oynadı. Elbette kanun ve yönetmelikte hala eksikler var ancak bu eksikler de yine AVM ve perakendenin yakın işbirliği ile çözülecektir.  

AVM’lerin sayılarının hızla arttığı günümüzde sektörün geleceğini nasıl yorumluyorsunuz?
Sektörün geleceğini ülke ekonomisinin mevcut durumundan ve geleceğinden bağımsız düşünmek mümkün değil. Hepimiz zor günlerden geçiyoruz. Hızla yeniden normalleşmeye ihtiyacımız var. Bundan sonraki süreçte ekonomimizin ve sektörümüzün geleceği hep birlikte atacağımız adımlara bağlı olacaktır. Yatırımcının önündeki zorlukların kaldırılması, ilgili yasal düzenlemelerin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi, insanlarımızın sosyal ve psikolojik olarak normal gündemine dönebileceği ortamın inşa edilmesi bu süreçte belirleyici olacak. 

AVM sektörünün genel değerlendirmesini yapar mısınız?
Bugün Türkiye’de toplam AVM sayısı 370 ve bu AVM’lerin toplam kiralanabilir alanı 10,9 milyon metrekare. AVM sektörü özellikle son 10 yılda gerek yeni açılan AVM sayısı gerekse metrekare verimliliği açısından hızlı ve verimli bir büyüme gerçekleştirdi. Bugün gelinen noktada AVM yatırımlarının geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında yavaşlamış olsa da sürdüğünü; yatırımların karma proje veya konsept projeler ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Sektörümüz gelişmeye devam ediyor ancak ülkemizin içinde bulunduğu durum ve yakın coğrafyamızda yaşanan gelişmeler nedeniyle özellikle yabancı yatırımcıda bir duraksama olabilir. Bu noktada kanun koyucunun yabancı yatırımcının iştahını kaçırmayacak düzenlemelere gitmesi ve doğrudan yabancı yatırımı teşvik edici tedbirleri alması sektörün sürekli gelişimi açısından son derece güncel ve önemli konular. 

AVM sektöründe kendini gösteren rekabet ortamında AVM’lerin ön planda yer alabilmek amacıyla hangi stratejileri uygulamaları gerekiyor?
Alışveriş merkezleri doğası itibariyle son derece dinamik yapılar. Ana faaliyet alanı hizmet vermek olan AVM’ler başta ziyaretçiler ve mağazalar olmak üzere hizmet verdiği tüm kesimlerin değişen taleplerine göre gerekli adımları atmak, projeler geliştirmek durumunda. Zaten son yıllarda Türkiye’deki alışveriş merkezlerinin yapılarına baktığınızda tüketici talepleri doğrultusunda yapıların değişip geliştiğini görebilirsiniz. Bugün AVM’ler sadece alışveriş yapılan yerler değil; aynı zamanda yeme içme, kültür sanat ve eğlence aktivitelerinin de yoğun şekilde sürdüğü yerler. Bu da elbette hem değişen müşteri ihtiyaçları doğrultusunda hem de AVM’nin daha en başında mimari planlama aşamasında koyduğu yapısal hedefler doğrultusunda karşılıklı etkileşimle ortaya çıkıyor. Kısacası AVM’lerimiz dinamik yapısı içinde her daim gelişmeye, değişmeye devam ediyor. 

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) olarak AVM sektörünün gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla ne gibi projelere imza atıyorsunuz? Kısa ve uzun vadedeki hedefleriniz nelerdir?
AYD olarak sektörün sağlıklı gelişimine katkı sağlamak ve sektör paydaşlarını bir çatı altında toplama vizyonu çerçevesinde çalışmaları yürütüyoruz. Dernek olarak düzenlediğimiz konferanslar, eğitim aktiviteleri, sempozyum ve araştırma raporları ile hem sektörün geleceğinin şekillenmesinde hem de sağlıklı, doğru verilerin sektör ve kamuoyu ile paylaşılması noktasında lider rolü üstleniyoruz. Ayrıca kamuoyu gözündeki AVM algısının doğru şekilde anlaşılması ve yönetilebilmesi için her platformda sektörümüzün sağladığı sosyal, ekonomik ve kültürel olanakları kamuoyuyla paylaşıyoruz. İşbirliği içinde olduğumuz perakende dernekleri, uluslararası kuruluşlar ve hizmet sağlayıcılar yoluyla da sektörün tüm paydaşlarına ulaşmasını sağlıyoruz. Uzun vadedeki hedefimiz tüm bu etkinlik ve işbirliği çalışmalarımızı ve araştırma faaliyetlerimizi daha da ileriye taşıyarak sektörün sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak. AVM’lerin doğru planlanmış, çevreye ve insana duyarlı, kentle bütünleşik yapılar olması derneğimiz ve derneğimiz nezdinde tüm üyelerimizin ortak hedefi. 

dfg

Yukarı