Ana içeriğe atla

ayos

İŞ HAYATINDA KADIN OLMAYI ZORLUK OLARAK GÖRMEDİM

10.05.2017 - 17:42

Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, “İş hayatında hiçbir zaman kadın olmayı bir zorluk olarak görmedim. Başarı için  gerekli olan, iyi insan ilişkileri, kuvvetli iletişim, ekip çalışmasına yatkınlık, duygusal zeka, empati kabiliyeti gibi özellikler, kadınların en önemli özelliklerinin başında geliyor” diyor.

Grup olarak üretim, rekabet ve büyüme anlamında 2016 yılını nasıl geçirdiniz, hangi yatırımlara imza attınız? 2017 yılında hangi yatırımlara ağırlık vermeyi hedefliyorsunuz? 
2016 yılında üretim hatlarımızı tam kapasite doldurarak, ihracatımızı hedeflediğimiz seviyede başarılı bir oran ile gerçekleştirdik. İç pazarda ithal, kalitesiz, düşük fiyatlı ürünler ile rekabet etmemize rağmen, liderliğimizi sürdürdük. Yeni yılın ilk günlerinde 20 milyon parçalık bone porselen tesisimizin yatırımını yaparak Ekim ayında tesisi devreye aldık. Bonamore markası ile bone porselen üretmeye başladık.
2017 yılında ise yatırımlarımızı kapasite artırımına yönelik değil, teknolojik iyileştirmelere ağırlık vererek gerçekleştireceğiz.

İş dünyasında stratejilerinize yön veren temel faktörler nelerdir?
Stratejilerimize yön verirken öncelikle ülkemizdeki ve dünyadaki ekonomik konjonktürü inceliyoruz. Rakip analizlerimiz ile birlikte hedef pazarlarımızın analizlerini de yaparak hangi pazarda ne şekilde yer alacağımızı belirliyoruz. Diğer taraftan da tüm süreçlerimizin anahtar performans göstergelerini değerlendirerek gelişme ihtiyacı yüksek olanları belirliyoruz. Bu faktörlere bağlı olarak stratejik yol haritamızı oluşturuyoruz. Hedeflerimize ulaşmak için, ilgili projeleri belirliyor ve gerekli olan finansal planlamayı da yapıyoruz.

İş dünyasında kadın olmanın avantajları ve dezavantajları nelerdir? Kadın yönetici sayısını yeterli görüyor musunuz? Bu konuda neler yapılması gerekiyor?
İş hayatında hiçbir zaman kadın olmayı bir zorluk olarak görmedim. Çalışma ortamında kadınlara duyulan güvenin, erkeklere oranla daha fazla olduğuna inanıyorum. Başarı için  gerekli olan, iyi insan ilişkileri, kuvvetli iletişim, ekip çalışmasına yatkınlık, duygusal zeka, empati kabiliyeti gibi özellikler, kadınların en önemli özelliklerinin başında geliyor.  Bu özellikleri ile kadınlar hem sorumlulukları belirleyerek tanımlamada, hem de çalışanlara koçluk edebilmekte daha başarılılar. Yüksek kalitede iş üretimi, hatırlama, yeni düşünceler üretme ve bunları yaşama geçirme kadınların önemli özellikleri. Ayrıca dikkat, hassasiyet ve koordinasyon isteyen işlerde erkeklere göre daha başarılı olduklarını da söyleyebiliriz.
Ülkemizde kadın yönetici sayısı her geçen gün artmak ile birlikte henüz arzu edilen seviyede değil. Dünyanın gelişmiş ülkeleriyle kıyaslandığında Türkiye’de kadın yönetici sayısının daha az olduğunu söyleyebiliriz. Ancak belirtmeden geçmemem gereken başka bir konu da az, ancak nitelikli ve büyük firmalarda yönetici olan kadın sayısı. Uluslararası birçok şirketin başında olan arkadaşlarımı da unutmamak gerek.
Şirketimizde ise yönetim kademesi ağırlıklı olarak bayanlardan oluşuyor. İcra kurulu üyemiz, fabrika müdürümüz, finans, insan kaynakları, Ar-Ge, tasarım yöneticilerimiz kadın. Beyaz yaka yöneticiler içerisinde kadın yönetici oranımız yüzde 45. Toplamda ise (mavi yaka dahil) yüzde 23 oranında kadın çalışanımız var. 
Bana ‘Pozitif ayrımcılık yapıyor musunuz?’ sorusu sıklıkla soruluyor. Kesinlikle böyle bir durum sözkonusu değil. Tüm yöneticilerimiz hak ettikleri için bu pozisyonlarda görev almışlardır.

dfg

Yukarı