Ana içeriğe atla

bridgestone

HEDEFİMİZ 2023 YILINDA TÜRKİYE’NİN İLK 5, DÜNYANIN İLK 500 ÜNİVERSİTESİ ARASINDA YER ALMAK

21.08.2019 - 11:54

TÜRKİYE’DE EN ÇOK TERCİH EDİLEN VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDEN BİRİ OLAN VE YÖK VERİLERİNE GÖRE “TÜRKİYE’NİN EN ÇOK ÖĞRENCİSİ BULUNAN VAKIF ÜNİVERSİTESİ” UNVANINA SAHİP İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM ALANINDAKİ GELİŞMELERİNE HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR. EĞİTİM ALANINDAKİ YATIRIMLARA OLDUKÇA ÖNEM VEREN, BUGÜN İÇİN DEĞİL YARINLAR İÇİN YATIRIM YAPMANIN ÖNEMİNE DEĞİNEN İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA AYDIN; 2023 YILINDA TÜRKİYE’NİN İLK 5, DÜNYANIN İLK 500 ÜNİVERSİTESİ ARASINDA YER ALMA HEDEFLERİNİ HER YIL KARARLILIKLA SÜRDÜRDÜKLERİNİ VE BUNUN SONUÇLARINI DA ALMAYA BAŞLADIKLARINI İFADE ETTİ.

“KENDİMİ TÜRKİYE SEVDALISI OLARAK TANIMLIYORUM”
Mustafa Bey, öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 

Trabzon’un Maçka ilçesine bağlı Kaynarca köyünde 1956 yılında dünyaya geldim. İlk, orta ve lise eğitimimi Trabzon’da aldım. Yükseköğrenimimi Ankara Üniversitesi Dil, Tarih, Coğrafya fakültesinde tamamladım. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarımı yine dil bilimi üzerine gerçekleştirdim. Yurt içi ve yurt dışında eğitimci olarak hizmet ettiğim Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) 1995 yılında emekli oldum. Bir dönem İstanbul Üniversitesi’nde öğretim üyeliği görevini sürdürdüm. Emekliliğimin ardından arkadaşlarımla hayata geçirdiğim BİL Kültür A.Ş ile önce dershaneler kurduk. 2003 yılında birikmiş eğitim tecrübemizle BİL Meslek Yüksek Okulunu açtık. Bu yolcuğun sonundaysa 2007 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi’ni hayata geçirdik. Kendimi ‘Türkiye Sevdalısı’ olarak tanımlıyorum.  Yaptığımız tüm işlerde, attığımız her adımda ülkemize sağlayacağımız faydayı düşünüyoruz. 


mmm

Eğitim alanına yönelik yatırımlarınız ilköğretimden liseye, meslek yüksekokulundan yükseköğrenime uzanıyor. Eğitime oldukça önem verdiğinizi biliyoruz. Eğitim sizin için neyi ifade ediyor? 
Öncelikle ne yaparsanız yapın bir işin tabanında eğitim olmazsa o sektörde başarılı olmanız mümkün değildir. Bugün için değil yarınlar için yatırım yapmayı öngördüm. Kısa süreli değil uzun sürecek faydalar sağlamak istedim. Bir önceki soruda ifade ettiğim gibi kendimi Türkiye Sevdalısı olarak tanımlıyorum. Eğitimcilik, bu memlekete hizmet için yapacağınız en güzel şey. Gençlerimizi yaşadıkları zamanın diline hazırlamak için çabalıyoruz. Ancak bu çıtayı yakalarken de ait oldukları coğrafyanın dilinden kopmamalarını, köklerine ve ailelerine sahip çıkan bir nesil olmalarını amaçlıyoruz. Ne yapıyorsak hep bu yüzden. Benim gençlerden beklentim; dünyaya insan olarak gelmenin ve böylesi anlamlı topraklarda yaşıyor olmanın hakkını vererek tüm donanımlarını en üst seviyeye çıkarmaları ve ülkemizin uzun soluklu yolculuğuna katkı vererek geleceğe yürümeleridir. 

TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULUŞLARINDAN BİRİ
İstanbul Aydın Üniversitesi, gün geçtikçe Türkiye’de en çok tercih edilen vakıf üniversitesi olmaya devam ediyor. Bu başarıyı nasıl sağladınız? 

İstanbul Aydın Üniversitesi, 2003 yılında Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu ile eğitim yolculuğuna başladı. Şu an 12 fakülte, 2 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu, 3 enstitü ve 35 araştırma merkezi ile uluslararası kriterlerde eğitim veren Türkiye’nin en önemli yükseköğretim kuruluşlarından biri haline geldi. İstanbul Aydın 
Üniversitesi, uzman öğretim kadrosu, ayrıcalıklı, çağdaş ve sürekli yenilenen programları, Türkiye’de ilk defa uygulanan mesleki yabancı dil hazırlık eğitim programı, çağdaş teknik donanımı, ergonomik fiziki yapısı, seçkin çözüm sağlayan sınırsız öğrenme özgürlüğü ve zengin sosyal yapısıyla, 21. yüzyılın gerektirdiği bilgileri, girişimci ve yaratıcı ruhu öğrencilerine kazandıracak olan bir yükseköğretim kurumudur. İstanbul Aydın Üniversitesi, teknoloji transferi ve inovasyon yoluyla bilgiyi üretime dönüştürerek ekonomiye katma değer sağlama, insanlığa fayda sağlayacak bireylerin, çağdaş değişimler doğrultusunda kendini yenileyebilen eğitim programlarında yetiştirildiği, sürdürülebilir yeniliklerin hayat bulduğu öncü bir yükseköğretim kurumu olmayı kendisine misyon olarak belirlemiştir.
Üniversitemiz ayrıca, bünyesinde bulunan Sürekli Eğitim Merkezi ve buradaki eğitim programları dolayısıyla toplumsal ve kesintisiz eğitim sürecine, “bilgi toplumu” anlayışına katkı sağlamaktadır. “Eğitim sürekli ise anlamlıdır” şiarıyla hareket eden merkezimizin amaçları, üretken, duyarlı, sürekli öğrenmeye ve gelişmeye açık birey ve toplumlara ulaşmak, bilimsel bilgiyi yetişkinler ve kurumlarla paylaşmak, teori ve uygulamayı bütünleştirerek toplum yararına sunmanın en etkili süreçlerini geliştirmek, bireysel ve toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmak, hayat boyu öğrenme ve gelişimi bir yaşam biçimi haline getirmek ve öğrencilerin yanı sıra kamu ve özel sektör kuruluşlarının çalışanlarına yönelik olarak birçok uzmanlık alanını kapsayan eğitim programları sunmak olarak açıklanabilir.
İstanbul Aydın Üniversitesi, yine bünyesinde bulunan “Incubation İstanbul” adlı kuluçka merkezi, Nobel ödüllü ünlü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın adı verilen teknoloji merkezi, uygulama laboratuvarları ile iş ve sanayi alanındaki çözüm ortaklarıyla iş birliği halinde yaptığı çalışmalarla, Türkiye’nin en büyük ihtiyaçlarından biri olan araştırma-geliştirme (AR-GE) faaliyetlerine en büyük desteği veren eğitim kurumlarından biridir. Söz konusu birimlerde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda öğrencilerimiz birçok yeni ürünün patentini almakta, ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödüller kazanmaktadırlar.
Üniversitemizde şu an 40 bini aşkın öğrencimiz mevcut. Bunun 6 bin kadarı uluslararası öğrenciyken 4 binden fazlası da lisansüstü eğitim almakta. Toplamda 3 bine yakın akademik ve idari personelimiz var. Üniversitemiz bünyesinde toplam 300’den fazla eğitim programı var. Bu sayıya ön lisans, lisans, lisans üstü ve ikinci öğretim gibi kategoriler dahil.


mmm

UYGULAMALI EĞİTİM FELSEFESİ BENİMSENİYOR
Eğitimde nasıl farklarınız var?

İstanbul Aydın Üniversitesi, uygulamalı eğitim felsefesini benimsemiş ve bu felsefenin ülkemizdeki ilk ve en etkin yöntemini hayata geçirmiştir. Bu felsefe, üniversitemizin genel misyonunda da, “Bilginin ürüne dönüşümünü hızlandırmaya yönelik çalışma ortamları geliştirmek, dünya standartlarında temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak” ifadeleriyle kendine yer bulmaktadır. Bu bağlamda üniversite bünyesinde bulunan 35 uygulama ve araştırma merkezi, toplam sayısı 165’e varan uygulama laboratuvarları ile öğrencilerin derslerde edindikleri teorik bilgi birikimini pratiğe dökerek pekiştirme imkânı sağlamaktadır.
Üniversitemiz ayrıca, Nobel ödüllü ünlü bilim insanımız Prof. Dr. Aziz Sancar’ın adını taşıyan Teknoloji Merkezimiz ile modern bir üniversitenin gerçekleştirdiği her türlü araştırma ve geliştirme faaliyetlerini başarıyla sürdürmektedir. Bu imkanları kullanan öğrencilerimizin geliştirdiği ürünler, çeşitli yarışmalarda ödüller kazanmakta, alınan lisans ve patentlerle Türkiye’nin üretimine katkı sağlamaktadır.
İstanbul Aydın Üniversitesinde öğrenim gören her öğrenci, mezun oluncaya kadar en az 3 dönem boyunca, Bologna Sürecine de dahil edilmiş olan “Yerinde Uygulama” dersini almak ve başarıyla tamamlamak zorundadır. 
Yerinde Uygulama dersi; öğrencilerimizin diğer laboratuvar ve teorik derslerinin yanında, haftanın bir gününü de firmalara giderek orada gözlem yaparak iş süreçlerine dahil olmalarıdır. Bu dersin ana kazanımı, öğrencilerimizin üniversite öğrenimleri boyunca ileride profesyonel birer temsilcisi olacakları sektörleri yakından tanımaları ve kariyer planlarını daha sağlıklı oluşturabilmelerini sağlamaktır. Bunun yanı sıra öğrencilerimiz mesleki görgü ve becerilerini artırmaları ve işe hakimiyetleri sebebiyle mezuniyet sonrasında işverenlerin öncelikli tercih ettiği adaylar haline gelmektedirler.
İstanbul Aydın Üniversitesinde, Yerinde Uygulama dersinin işleyişi, 2004 yılında oluşturulan ve geniş bir kadro ile hizmet veren Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü’nün sorumluğundadır. Bu birimin amacı öğrencilerine en fazla faydayı alabilecekleri uygulama yerlerini planlamak, uygulamalarında elde ettikleri faydayı ölçümlemektir. 
Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, bu amaçla binlerce kurum ve kuruluşla ‘‘Çözüm Ortaklığı’’ ilişkisi kurarak öğrencilerine uygulama fırsatı sunmaktadır. Yerinde 
Uygulama Dersi kapsamından öğrenci kabul eden pek çok çözüm ortağı, uygulamaya aldığı öğrencilere mezuniyet sonrasında da iş imkanı sağlamaktadır.
 

mmmm

Kuruluşunuzdan bu yana üniversite büyümeye devam ediyor. Lokasyon olarak çok geniş bir alana yayıldınız. Bu durum çok fazla tercih edilmenizden mi yoksa tercih edilirliğinizi daha fazla artırmak için mi? 
Bu soruya aslında “her ikisi için” diye cevap vermek yanlış sayılmaz. Üniversitemizin Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu ile eğitim yolculuğuna başladığı 2003’ten, lisans eğitimine girdiği 2007 yılına kadar, lisans düzeyinde de eğitim vermemiz için büyük bir talep vardı. Fakülteleri açmaya başladığımız 2007 yılından sonra da, farklı fakülteler açmamız için de yoğun talep gördük. Bu büyümenin getirdiği sosyal olanak ihtiyacını karşılamak için de çeşitli yatırımlar yapmamız gerekiyordu. Ayrıca açılan bu fakültelerin kontenjanlarının doluluk oranlarının yükselmesi için sosyal, eğitimsel ve kültürel olanakların da artırılması gerekiyordu. Söz gelimi, uzun zamandır vatandaşın yoğun talep gösterdiği ve geçtiğimiz yıl hizmete giren Spor Bilimleri Fakültemiz için elzem olan yeni spor salonu, kapalı yüzme havuzu gibi spor tesislerimizin inşası, Dentaydın hastanemizin karşısındaki parselde devam ediyor. Şimdi bu yatırımların sadece tercih edilmemizin bir sonucu olduğunu, ancak fakültemizi gelecekte tercih etmeyi düşünen adaylara yönelik bir argüman olarak kullanılmayacağını düşünebilir misiniz? 

40 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİ…
Şu an kaç kampüs ve öğrenci ile devam ediyorsunuz? 

Şu an İstanbul Aydın Üniversitesi ve Anadolu BİL Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde 12 Fakülte, 2 Yüksekokul, 3 Meslek Yüksekokulu ve 3 Enstitü ile Florya’da yer alan Halit Aydın Kampüsü’nde eğitim faaliyetlerimize devam ediyoruz. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı itibariyle 40 binden fazla öğrencimiz eğitimini sürdürüyor. Yeni kayıt dönemiyle bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz. 
İstanbul Aydın Üniversitesi’nin “Halit Aydın Kampüsü” adlı merkez yerleşkesi, İstanbul’un en merkezi lokasyonlarından Florya’da yer alıyor. Bunun dışında Bahçelievler’de İngilizce hazırlık okulumuz var. Ayrıca Sürekli Eğitim Merkezimizin Bakırköy, Kadıköy ve Beşiktaş’ta şubeleri yer alıyor. Florya, Bahçelievler ve Büyükçekmece’de hizmete giren; yakın gelecekte ise Esenyurt’ta kapılarını açacak olan Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerimiz ve Dentaydın markamızla halkımıza en modern koşullarda sağlık hizmeti sunmaya devam ediyoruz.

Yurt dışından gelen öğrenci sayınızda bir artış oldu mu? 
Üniversitemize ilk kez ‘uluslararası öğrenci’ kabul ettiğimiz günden beri sürekli artış kaydettik. O kadar ki, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) açıkladığı Eğitim Hizmeti İhracatı ödüllerinde son iki yıldır ödüle layık görülüyoruz. Bugün 6 bini aşkın uluslararası öğrenciye eğitim imkânı sunuyoruz. 2023 hedeflerine paralel şekilde öğrencilerimizin en az yüzde 20’sini uluslararası öğrenci olarak konumlamayı hedefliyoruz. 

TIP ÖĞRENCİLERİ 2. SINIFTA UYGULAMALI EĞİTİM ALIYOR
Son birkaç yıldır İstanbul Aydın Üniversitesi olarak tıp ve teknoloji alanında birçok yatırım yaptınız. İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Hastanesi, sağlık alanındaki yatırımlarınızın en son halkası oldu. Türkiye’nin yüksek standartlarda üniversite hastanelerinden biri olarak konumlanan bu hastaneyi anlatmanızı istesek… Nasıl bir üniversite hastanesi?

İstanbul Aydın Üniversitesi’nin akademik yaklaşımı ile VM anlayışını buluşturan İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Florya Hastanesi; hasta odaklı yaklaşımı, uzman kadrosu ve ileri teknolojiye sahip altyapısıyla sağlık hizmetinde mükemmeliyete ulaşmayı hedefliyor. Mart 2017 tarihinde İstanbul Florya’da kapılarını açan İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Florya Hastanesi akademik hekim kadrosu, teknolojik alt yapısı ve Liv Concept ayrıcalıklarıyla sunacağı hizmet kalitesi ile bölgesinin sağlık alanındaki alışkanlıklarını değiştiriyor. İstanbul’daki ilk VM olma özelliği taşıyan hastane, 51 bin metrekare alanda 300 yatak kapasitesi, 13 ameliyathane ve 92 poliklinik ile tam teşekküllü olarak hizmet veriyor. Yakın gelecekte yatak kapasitesinin 400’e çıkarılması hedeflenen hastanede İAÜ Tıp Fakültesi öğrencileri de, henüz 2’nci sınıftayken, gerçek hastane deneyimi yaşayarak uygulamalı eğitim alma olanağı buluyor. Üstelik öğrencilerimizin hastanede uygulama eğitim alma saati, sınıfları ilerledikçe artıyor. 

Bil Okulları’da ciddi bir büyüme ivmesi yakaladı. Nasıl bir eğitim sistemi var? Öğrencileri yetiştirirken gelişimleri açısından hangi kriterlere önem veriyorsunuz? 
Anaokulundan liseye kadar eğitim veren ve 20 yıllık bir geçmişe sahip olan BİL Eğitim Kurumları, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında 100 kampüs” hedefiyle eğitim yolculuğuna devam etmektedir. 21’i “dönüşüm okulu” olarak adlandırılan 40 kampüste 132 okulda faaliyet gösteren BİL Okulları’nda sayısı 2 bine yaklaşan uzman kadromuzun eğitim verdiği 25 bine yakın öğrencimiz eğitim almaktadır.
BİL Okulları, çağdaş eğitim yaklaşımının bütün gereklerini yerine getirmekle birlikte, özellikle STEM (Science-Technology-Engineering-Mathematics / Fen - Teknoloji-Mühendislik-Matematik) alanındaki konularda üstün başarıya sahip eğitimleri, ki bu eğitimlere STEM öğretmenlerine verilen eğitimler de dahildir, 5N 1K aktif dijital öğrenme süreci, “Dünya İnovasyon Okulu” vizyonu ile “dünya vatandaşı yetiştirme” anlayışı, öğrencisini üniversite anlayışına ve ortamına hazırlayan “Tadımlık Üniversite” gibi programlarıyla lise eğitimi alanında ayrı bir pozisyonda yer almaktadır.

Eğitim alanında yeni projeleriniz devam ediyor mu?
İstanbul Aydın Üniversitesi olarak kurulduğumuz günden bu yana “eğitimde uluslararasılaşma”, “eğitim diplomasisi” ve “eğitim hizmeti ihracatı” kavramlarını fevkalade önemsiyoruz. Her zaman olduğu gibi bu yıl da eğitim diplomasisi alanındaki çalışmalarımızı güçlendirerek sürdürmek, bizim için en önemli konular arasında yer almaktadır. Daha önce de bahsettiğimiz gibi toplamda 500’den fazla dünya üniversitesi ile ikili iş birliği anlaşmamız mevcut. Bu iş birliklerini derinleştirip yoğunlaştırarak artırmak için çalışmalarımız sürüyor. Bundan başka Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisimiz bünyesinde yer alan Incubation İstanbul ve BioCube İstanbul Kuluçka Merkezlerimizde yer alan 200’den fazla startup firması kanalıyla, girişimci ve inovatif fikirlere verdiğimiz desteği artırmak da bir başka önceliğimizdir. Nitekim dünyanın en önemli inovatif teknolojik merkezlerinden Silikon Vadisi’ne açtığımız ofisimiz ve Chicago’da yer alan Uluslararası Kuluçka Merkezi’nde bulunan irtibat bürolarımız vasıtasıyla bu alandaki meyveleri de almaya başlamış bulunuyoruz.
 

mmm

“DİPLOMAMIZ TÜM ÜLKELERDE GEÇERLİ”
Peki, mezun olan bir öğrencinin diploması tüm ülkelerde geçerli oluyor mu?

Elbette. Üniversitemiz Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ni (AKTS) doğru uygulayan üniversitelere verilen AKTS Etiketi (ECTS Label) ve uluslararası platformda akademik ve mesleki tanınırlık sağlamayı amaçlayan, öğrencilerin yükseköğretim diplomalarına ek olarak verilen Diploma Eki Etiketi’ne (DS Label) sahip. Uluslararası ölçütlere göre değerlendirilerek verilen bu akreditasyon belgeleri, sahip olan üniversiteye uluslararası tanınırlık ve güvenilirlik kazandırıyor. İstanbul Aydın Üniversitesi’nin mezun olan tüm öğrencilerine verdiği Diploma Eki (DE) ise, uluslararası platformda akademik ve mesleki tanınırlık sağlamayı amaçlayan, öğrencilerin yükseköğretim diplomalarına ek olarak verilen tamamlayıcı nitelikte bir belge.  

TÜRKİYE’NİN EN ÇOK ÖĞRENCİSİ BULUNAN VAKIF ÜNİVERSİTESİ
2023 yılında dünyanın ilk 500’ü içerisine girme hedefiniz vardı. Bu hedefiniz hala devam ediyor mu? Geleceğe yönelik başka hedefleriniz var mı?

İstanbul Aydın Üniversitesi, “2023 yılında Türkiye’nin ilk 5, dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer alma” hedefini her yıl kararlılıkla sürdürmekte olup, bunun sonuçlarını da almaya başlamıştır. Halihazırda YÖK verilerine göre “Türkiye’nin en çok öğrencisi bulunan vakıf üniversitesi” unvanına sahip olan üniversitemiz, önümüzdeki dönemlerde de Türkiye’nin akademik birikimine, ekonomik gücüne, iş dünyasının gelişimine katma değer sağlama, Türkiye’nin adını uluslararası eğitim platformunda en üst seviyeye çıkarma, Türkiye’yi tercih eden uluslararası öğrenci sayısının çok daha yüksek seviyelere gelmesine katkı sunma ve bilim dünyasına inovatif yaklaşımlarıyla yön verme görevlerini yerine getirme yolunda hizmetlerini sürdürmeye devam edecektir. Ayrıca üniversitemiz, büyüyen ve gelişen Türkiye’nin, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesini sağlayacak gençleri yetiştirme ve geleceğin yöneticilerini bünyesinden çıkarma gayesini de büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürmektedir.

dfs

Yukarı