Ana içeriğe atla

apti

BİLİG OPEX OLARAK VERİYİ KALİTELİ VE ZENGİN BİR HALE GETİRİYORUZ

09.05.2022 - 17:31

Bilig Opex Kurucu Ortağı Birden Tuluğ Siyahi ile Mayıs sayımızda iş zekası üzerine partneri oldukları Minitab Connect isimli sektörde fark yaratan çözümlerini kullanıcı işletmelerin iş geliştirme süreçlerine sağladıkları katkıları konuştuk.

https://www.biligopex.com/

Bilig Opex’ten ve kullanıcılarına sunduğu hizmetlerden bahseder misiniz?

İlk olarak 2015 yılında İngiltere’de kurulduk, 2017 yılında ise Türkiye’de bir şirket daha kurduk. Şu anda Almanya’da da faaliyet gösteriyoruz ve Suudi Arabistan’da da joint venture’mız var. Dolayısıyla 4 farklı ülkede de hizmet vermeye devam ediyoruz.

Yaklaşık 400’e yakın iş ortağımız var. Türkiye’nin teknoloji entegratörlerinden belli başlı isimlerle stratejik ortaklıklarımız var, bu durum yurt dışında da aynı şekilde sürmekte.

Biz Operasyonel Mükemmellik üzerine çalışmalar yapıyoruz, müşterilerimizin karlılıklarını artırıyoruz. Kendi geliştirdiğimiz özel yazılımımızla fi rmayla görüşmelerimiz sonucunda fi rmada süreçlerin bir analizini yapıyoruz, analizini yaptıktan sonra ise kar etmelerine engel olan; kalite, verimlilik, performans düşüklüğü gibi faktörleri buluyor ve dijital teknolojiler ile ortadan kaldırıyoruz.

Operasyonel Mükemmellik’in sağladığı avantajlardan söz eder misiniz?

Örneğin; lastik üreten bir fi rmasınız ve karışımda bir problem var ya da kumaş üreticisisiniz kimyasalların oranlanmasında, makine hızında bir problem yaşıyorsunuz. Biz Bilig Opex olarak, bu problemin ne olduğunu ve neyden kaynaklandığını buluyor ve ortadan kaldırıyoruz. Bunu da yaparken bol miktarda veri ve matematiksel modelleme kullanıyoruz. Operasyonel Mükemmellik denilince aklımıza Yalın ve Alt Sigma adında iki metodoloji geliyor. Yalın daha çok verim artırıcı, Alt Sigma ise daha çok kaliteyi iyileştirici, ürünün sürekli aynı şekilde standart çıktı sağlaması için gerekli metodları içeren hem problem çözme hem de istatistiksel veri analiz yöntemleridir. Biz Bilig Opex olarak bu konuda uzman kişileriz. Ancak şirketi kurduğumuzdan beri yani 7 senedir, dijital tarafta da bu amaçla çalıştığımız yazılım ve donanımlar ile ilgili iş ortaklıkları kuruyoruz. Bunlardan biri de iş zekası yazılımımız Minitab Connect.

İş zekası çözüm yöntemlerinizden Minitab Connect ile sektörde nasıl bir değişimin öncüsü oldunuz? Hangi sektördeki kullanıcılar hedef kitlenizi oluşturuyor? İşletmeler bu çözümle hangi sorunlarını ortadan kaldırıyor?

Biliyorsunuz artık günümüzde bütün şirketler veri üretmeye ve bunları dijital ortamda tutmaya başladı. Ufak bir KOBİ bile olsanız Excel’de veriler tutuyorsunuz. Bu konuda yatırım yapan fi rmalar veri toplama sistemleri kurmuşlar; 

üretimden ya da süreçten veri toplayabiliyorlar. Bu kadar çok verinin olduğu bir yerde artık insanlar tek tek bu verileri toplayacak ve analiz edilebilir formata getirecek zamana ve yetkinliğe sahip değil. Burada da iş zekası ürünleri devreye giriyor. İş zekası ürünleri için, bu bol miktardaki veriyi sürükle-bırak gibi yaklaşımlarla anlaşılabilir bilgi haline çevirmeye yarayan grafi ksel ve görsel sistemlerden oluşan yazılımlar diyebiliriz. Bu sistemler; veriyi veri tabanlarından, Excel dosyalarından çekiyor. Ama yapılan araştırmalara ve tecrübelerimize göre; insanların bir veriyi alıp onu işlenebilir formata getirmesi yaklaşık 3 ila 5 gün sürüyor, yani zamanın %44’ünü aslında katma değeri olmayan uğraşımlarla kaybediyorlar.

İkincisi ise; fi rmaların %48’i bu verilerin doğruluğundan emin değil. Bu da şundan kaynaklanıyor; aynı veriyi iki kişiden biri Excel’de diğeri SAP gibi bir yazılımda tutuyor. Bunların entegre edilmesi konusunda insanların kafasında soru işaretleri var. Biz bu probleme çözüm getirebilmek amacıyla Minitab Connect iş zekası yazılımını öneriyoruz. Artılarından bahsedecek olursam; kolaylıkla eldeki bütün veri tabanlarından veri çekebilme özelliği var. Normalde IT bölümünde çalışan birinin ciddi bir zaman harcayarak, bazen SQL kodları yazarak ulaşabileceği bir veriyi; sadece sürükle-bırak ile çekme imkanına sahibiz. Bu, bizi dünyada ciddi bir şekilde ön plana çıkarıyor. Bu işi otomatize hale getirebiliyoruz. Örneğin; büyük bir global otomotiv tedarik markası her 90 saniyede bir lastiklerden belirli bir veriyi alıp, onu iş zekası platformunda analiz etmek için Minitab Connect kullanıyor. Günümüzde sadece veriyi çekmek yetmiyor, işlemek ve o veriyi anlamlı hale getirmek de gerekiyor.

Veriyi aldıktan sonra zaman zaman zenginleştirmeler dediğimiz faktörler işin içine giriyor, mevcuttaki veriden ekstra anlamlı veriler çıkartabiliyoruz. Var olan veriyi kaliteli ve daha zengin hale getiriyoruz. Sonrasında da bunu görselleştiriyoruz. Standart bir iş zekası yazılımında bulunmayan istatistiksel grafi kler ve analizleri daha derine taşıyabiliyorsunuz.

Minitab fi rması 50 senelik köklü bir fi rma. Dünyada Fortune 500’ün %85’i tarafından kullanılıyor. Bir başka artısı, bir problem olduğunda SMS, e-posta gibi yollarla uyarılar verebiliyor. Bu ne demek; bir arıza olmadan ya da bir kalite problemi olmadan önce süreç sinyaller vermeye başlar. O sinyalleri veriden anlayabilecek bir yeteneğe sahip bu konudaki tek yazılım. Hata olduktan sonra niye oldu diye değil, hata olmadan önce neden olabilir diye önleyici bilgi sağlayan özelliğe sahip. Finans sektöründe, üretim sektöründe ya da hizmet sektöründe olsun bu tarz önleyici sinyallerle süreçlerine erken müdahale etmek isteyen fi rmaların işine yarayan bir yaklaşım. Kimler Minitab Connect kullanabilir derseniz; veri topluyor olması ve topladığı verinin güvenliğine önem veriyor olması bizim için yeterli. Bir perakende fi rması da stoklarını izleyebilir, bir üretim fi rması da tedarik zincirindeki yoldaki ürününün başına neler gelmiş onu takip edebilir. Mesela ham petrolünüzü getiriyorsunuz Basra Körfezi’nden, yol boyunca o getirdiğiniz ham petrolde belirli parametreleri kullanabilirsiniz. Yeter ki veriniz olsun.

Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir?

Kıymetli verilerinizi paylaşırken gerekli güvenlik önlemlerinin alınmış olduğundan emin olmanız gerekiyor. Minitab Connect’teki ileri güvenlik çözümleri, işletmelerin bu konudaki endişelerini ortadan kaldıracaktır. Önümüzdeki dönemde stratejik amaçlarımızla ilgili Türkiye’de ya da yurt dışında bazı start-up’lara yatırımlar yapabiliriz.

 

Logomuza tıklayarak sitemize ulaşabilirsiniz.

j

ghjjh

Yukarı