Ana içeriğe atla

bridgestone

DİJİTAL DÖNÜŞÜMDEN KAÇIŞ YOK

15.02.2019 - 09:20

Bilişim Grubu üyelerine dijital dönüşümle ilgili fikirlerini sorduk. Ortak kanaat, firmalar için dijital dönüşümden kaçış olmadığı yönünde. 

Hüsnü Tavlaş Türk Nippon Sigorta Sistem, Ağ ve Bilgi Güvenliği Müdürü
DÖNÜŞÜRKEN GÜVENLİK GÖZ ARDI EDİLMEMELİ
Bilgiye erişimin kolaylaşması, firmalara karşı müşterileri çok daha bilinçli ve güçlü hale getirdi. Müşteri memnuniyetinin bu denli önem kazanmasının yanında maliyetlerin azaltılması, verimliliğin ve kârlılığın artırılması, şirketleri dijital dönüşüme mecbur bırakıyor. Şirketler, dijital dönüşümle birlikte IoT, bulut, yapay zekâ ve yazılım gibi birçok teknolojiyi iş süreçlerine entegre etmeye çalışıyor. Dijital dönüşüm projelerinin verimlilik, maliyetlerin azaltılması ve müşteri memnuniyetine odaklanması nedeniyle güvenlik ya çok az dikkate alınıyor ya da göz ardı ediliyor. Dijital dönüşüm sürecinde güvenliğin tüm süreçle birlikte değerlendirilmesi, maddi kayıpların yanı sıra itibar kayıplarını da önleyecektir.

Çiğdem Morkoç Yılport Holding IT Supervisor
DİJİ DEVRİME DOĞRU…
Dönüşüm diye nitelendirdiğimiz şeye aslında devrim de diyebiliriz. Dijitalleşme devrimi insan odaklıdır. Müzikten sanata, iş ve özel hayatımızdaki her şeyi dönüştürüyor. Tüm insanları birbirine dokunduran her şey başarılı olacaktır elbette. Dijitalleşme devrimine ayak uydurmak isteyen şirketler, müşterilerini tanımaya başlamalı, onlara dijital kanallardan hizmet verip veremediğine bakmalıdır. Ayrıca verimlilik ve en uçtaki ekiplerin teknolojinin nimetlerinden yararlanıp yaralanmadığı kontrol edilmelidir. Bu, her sektör için geçerlidir. Öyleyse finansal çıktılarımızı dijitalleşme devrimine adapte edebiliriz.  İşletmelerin rekabetçi gücünün desteklenmesi, teknolojinin avantajlı kullanılmasıyla olacaktır. 

Cihan Keser Hannover Fairs Turkey Bilgi Sistemleri ve Online Projeler Direktörü
DİJİTALE VE DÖNÜŞÜME DOĞRU YATIRIM
Dijital dönüşüm, firmaların artan rekabet koşullarında, değişen müşteri profilleri ve alışkanlıklarını da düşündüğümüzde uygulamak zorunda oldukları bir süreç. İşin odağında müşteriyi tutmak ve kurum faaliyetlerini de müşterilere maksimum fayda sağlayacak şekilde dijitale dönüştürmek başarının anahtarı olacaktır. Bu dönüşüm yolculuğunda dijitale, inovatif iş modellerine, ihtiyaca göre son teknolojilere ve en önemlisi veriye yatırım yapmayan firmaların projelerinin başarıyı yakalaması pek mümkün olamaz. Bu alanda doğru yatırımı yapan firmalar aslında kendi geleceklerini de organize etmiş oluyorlar.

Samet Bayrakcı  Vektör Barkod ve Bilgi Teknolojileri Account Manager
DİJİTAL DÖNÜŞÜM SADECE TEKNOLOJİYE İNDİRGENMEMELİ
Dijital dönüşümü sadece teknolojiye indirgemek doğru olmayacaktır. Teknolojinin getirileriyle birlikte kuruma katacağı yenilikleri benimseyecek bir kültürle birleştirilmezse, dijital dönüşüm süreçleri başarıya ulaşmayacaktır. Dijital dönüşümü günümüzde bu kadar önemli hale getiren unsur ise kullanıcı (müşteri, çalışanlar) deneyiminin önemidir. Dijital dönüşüm çağı olarak da adlandırılan yeni dönemde her şey ölçülebilir, raporlanabilir bir duruma gelmiştir. Bu da firmaların, müşterileri tarafından nasıl değerlendirildiği, piyasada marka konumunun ne durumda olduğu gibi bilgileri edinmesini kolaylaştırmıştır. Böylece işletmeyi yönetme tarafında süre gelen süreçleri daha kolay bir hale getirmiştir.

Zekeriya Öznam Katılım Emeklilik Bilgi Teknolojileri ve Raporlama Müdürü
DİJİTAL DÖNÜŞÜM OLMAZSA OLMAZ
İçinde bulunduğumuz sektörlerde ayakta kalabilmek için hızla gelişen teknolojiye uyum sağlamamız gerekiyor. Kısıtlı zamanımız ve kısıtlı kaynaklarımız ile birçok işi başarmak zorundayız. Dijital dönüşüm; tüm bu sebeplerden odağımıza almamız gereken ve geç kalmadan tamamlamamız gereken bir süreç. Tek başına kâğıtsız ortam oluşturulması olmamakla birlikte bütün olarak tüm iş süreçlerini manuellikten mümkün olduğunca uzaklaştırmak hedef olmalı. Dijital dönüşümü tam olarak tamamlayabilen şirketlerin diğer kurumlar ile entegrasyon noktalarını da daha hızlı yapabilecekleri aşikâr. Bu durumun müşteri memnuniyetini artıracağı ise tartışılmaz.

Arzu Tufan Mobit Bilişim AŞ / CASIO (IT Manager)
İNSAN, İŞ SÜREÇLERİ VE TEKNOLOJİ HARMANI
Dijital dönüşüm, değişen ve gelişen teknoloji sayesinde biz toplum bireylerinin ihtiyaçları doğrultusunda analiz edilerek sürekli gelişime açık ve değiştirilebilir mimariye sahip olan bir platformdur. Dijital dönüşüm, teknolojik olarak analog kayıtlarla oluşturulan ve otomasyon adı verilen dijital ortamlarda işlenen verilerin, süreçlere, süreçler ise dijital platformlara, dijital platformlardan da e-hizmetlere aktarılan bir kurguya sahiptir. İşletmeler için dijital dönüşüm doğru planlanan bir algoritma ile insan, iş süreçleri ve teknolojinin harmanlanarak oluşturduğu bir dönüşüm hareketinin bütünlüğüdür.

dfs

Yukarı