Ana içeriğe atla

ayos

İŞLETMELERİN SİNİR SİSTEMİ; “ERP”

06.09.2017 - 10:33

Bu sayımızda işletmelerin adeta sinir sistemi görevini üstlenen ve kurumlar için önemli bir yere sahip olan ERP’nin verimliliğe etkisini ele alarak, sektörün öncü markalarından ERP sistemi hakkında detaylı bilgiler aldık. Ancak röportajlara geçmeden önce size ERP’nin ne olduğuna ve avantajlarına dair kısaca bilgi vermek isteriz;  
ERP, işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel addır. Kurumsal ERP uygulamalarının ülkemizde, başlangıç yıllarında MRP/II olarak kullanıldığını da göz önünde bulundurursak yaklaşık bir 15 yıllık geçmişi vardır. 
Kurumsal kaynak planlaması (ERP) sistemleri, bir işletmenin tüm veri ve işlemlerini bir araya getirmeye çalışan ve kullanımı kolay olan sistemlerdir. Klasik bir ERP yazılımı işlem yapabilmek için bilgisayarın çeşitli yazılım ve donanımlarını kullanır. Genellikle ERP sistemleri donanım ve yazılımın da dahil olduğu çok sayıda bileşen içerir. Çoğu ERP sistemi entegrasyonu gerçekleştirebilmek için, organizasyon genelinde bulunan çok sayıdaki fonksiyonlardan elde ettiği verileri depolamak için birleştirilmiş veri tabanı kullanır.

RAKİPLERİNİZE KARŞI AVANTAJ ELDE EDİN!
ERP, Kurumsal Kaynak Planlamasıyla kurumsal ihtiyaç ve hedefler belirlenerek firmanın sorunlarına çözümler bulmak firmaya çeviklik ve esneklik kazandırırken, rakiplere karşı avantajlar da elde edilir. Bu şekilde departmanlar arası koordinasyon başarıyla yönetilir ve verimlilik artarak pazar hedeflerine ulaşılır.
ERP bir kurumun tüm bölümlerini tek bir bilgisayar sistemi altında toplayarak değişik departmanların ortaklaşa veri paylaşımını sağlar. Bu ortak bilgi sistemi sayesinde, ihtiyaç duyulan tüm bilgiler bir veri tabanında kurumsal çalışanların hizmetine sunulur. ERP bu farklılıkları bütünleşik bir yazılım mimarisiyle ve tek bir veri tabanını kullanarak çalışacak şekilde birleştirerek operasyonel özellikleri ve ihtiyaçları farklı çok sayıda departmanın birbirleriyle iletişim halinde kolaylıkla bilgi paylaşımına imkan tanır. 
ERP sayesinde eski tip birbirinden kopuk çalışan bilgisayar sistemleri artık tarih olmuştur. Finans, insan kaynakları, imalat ve depo gibi tüm bu operasyonları tek bir bütünleşik bilgisayar yazılımı, farklı modüllere ayırarak eskiden tek başına çalışan sistemleri birbirine entegre etmiştir. Finans, insan kaynakları, imalat ve depo yine kendi yazılım sistemlerini kullanır. Tek fark yeni yazılım artık birbiriyle entegre olmuştur ve bu sayede finanstaki biri depo verilerine ulaşıp siparişin yüklenip yüklenmediğini görebilir.
 

dfg

Yukarı