Ana içeriğe atla

apti

"İZİBİZ İLE DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜREÇLERİ GÜVENLİ VE KOLAY"

16.09.2019 - 15:33

İzibiz Ofis Operasyonları Başkanı Hüseyin Şimşek: “İzibiz’in sadece e-dönüşüme odaklı firma olması hem müşteriler nezdinde hem de ERP ve Yazılım Çözüm ortaklarımız nezdinde öncelikle güven tesis etmekte ve kaliteli bir entegrasyon ile sıkı bir iş birliği sağlamaktadır.”

E-Dönüşüm (E-Defter, E-Fatura, E-Arşiv) ile ilgili yazılım çalışmalarınızdan ve ürünlerinizden bahseder misiniz?
Sadece e-Dönüşüme odaklı bir firma olmamız sebebi ile ilk günden bu yana Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ilan ettiği tüm ürünlerle ilgili geliştirmeler ve onay süreçleri hızlıca tamamlanmış ve yetkinlik olarak firmamızın ürün ve hizmet gamına eklenmiştir. Bu bağlamda başta e-Fatura olmak üzere e-Fatura Saklama, e-Defter, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuz, e Müstahsil ürünleri ile ilgili tüm çalışmalar tamamlanmış ve müşterilerimizin hizmetine sunulmuştur. Temel ürünler dışında, e-Mutabakat, Mail Bildirim, SMS ile Fatura Gönderim, Tarife Yönetim vb. Servisleri de devreye alarak firmaların dijital gereksinimlerine katkı sunmaya, katma değerli ürün ve servisler üreterek farklılık oluşturmaya çalışıyoruz. 

E-Dönüşüm yazılımlarınız, firmalara ve ülke ekonomisine ne tür faydalar sağlıyor?
Yazılımlarımız tüm işletmeleri kapsadığı gibi tüm sektörlerde de kullanılmaktadır. Yazılımlarımızın tamamı YERLİ Yazılımlar olup, İZİBİZ ekipleri tarafından geliştirilmekte ve müşteri bazlı iyileştirmeler yapabilme kabiliyetine ve esnekliğine sahiptirler. AR-GE faaliyetlerimiz kapsamında ülkemizin yazılım alanındaki istihdamına ve ekonomisine direk katkı sağlayarak, toplam fayda ile de çevre sağlığı ve milyonlarca lira maddi tasarruflara ön ayak olmakta, ülkemizin dijital dönüşüm süreçlerine direk katkı sunmaktadır.

Hangi şirketlerin E-Dönüşüm sürecine başlaması gerekiyor? E-Dönüşüm sürecinde şirketlerin dikkat etmesi gereken noktalar neler?
Son taslak tebliğler kapsamında 2018 Satış Cirosu 5 Milyon TL olan mükelleflerin 1.1.2020 itibariyle e-dönüşüme geçmeleri, yine aynı tebliğ kapsamında e-Fatura kullanıcılarının zorunlu e-Arşiv Fatura kullanmaları öngörülmektedir. Zorunlulukların dışında muhasebe operasyonlarını güvenli şekilde yönetebilmek, tahsilat süreçlerini hızlandırmak ve işletme maliyetlerini düşürmek isteyen tüm kurumların e-dönüşüme geçmeleri uygun olacaktır. Özellikle son zamanlarda zorunluluk kapsamı dışında da gönüllü olarak e-dönüşüme geçen firma sayısında epeyce bir artış gözlemlenmektedir.

Dijitalleşen Dünyada E-Dönüşümün yeri ve öneminden bahsedebilir misiniz?
Tüm şirketlerimizin dijitalleşmenin kaçınılmaz varlığını kabul ederek bu yolculukta doğru ve sağlam partnerlerle birlikte sisteme entegre olmalarının yararlı olacağını düşünüyoruz. Gerek fiziki altyapı gereksinimlerini gerekse genel işletme maliyetleri anlamında ciddi tasarruflar elde edeceği konusunda, rakam boyutu da ortaya konularak dünya ölçeğinde birçok rapor yayınlanmış ve yayınlanmaktadır.

E-Dönüşüm’e nasıl geçiliyor? Şirketlerin neler yapması gerekiyor?
 E-Dönüşüme geçiş süreci sade ve yalın bir süreçtir. Temel olarak firmalar için Kamu Sertifikasyon Merkezi üzerinden başvuru yapılarak Mali Mühür temin edilmiş olması yeterlidir. Şirketimiz e-dönüşüme geçiş sürecinde; satış ekiplerimizce başlayan ön bilgilendirme ile birlikte her kademede firmalarımıza anlık ve periyodik destekler sunmakta, geçiş süreçleri en hızlı ve güvenli şekilde sağlanmaktadır. Firmalarımızı geçiş sonrası da arayarak e-dönüşüme geçiş süreci ve ilk kullanım ile ilgili gerekli iletişim ve memnuniyet düzeyi de ölçümlenmektedir. İzibiz’ in bu bağlamdaki müşteri memnuniyeti oldukça yüksektir.

ghjjh

Yukarı