Ana içeriğe atla

ayos

Mikro Yazılım: Büyümek isteyen her şirkete lazım

09.11.2017 - 11:22

Mikro Yazılım Genel Müdürü Alpaslan Tomuş, KOBİ’lere sunmuş oldukları çözümlerden bahsetti. 

Küçük işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik sunmuş olduğunuz yazılım çözümlerinden kısaca bahseder misiniz?
Mikro Yazılım, özellikle KOBİ’lere odaklanan kurumsal çözümleri ile büyümek isteyen şirketleri dijitalleştirerek, hem ulusal hem uluslararası rekabet ortamında şirketlerin ellerini güçlendiriyor. 
Mikro Yazılım’ın bugün geldiği noktada 105 bin aktif müşteri sayısı ve tüm Türkiye’ye yayılmış 300’den fazla satış ve destek ağı var. Müşteri profilimizin ağırlıklı kısmını KOBİ’ler oluşturuyordu. Söz konusu durum bize bugünkü sloganımız için ilham verdi ve aslına bakarsanız gelecekteki stratejimizi de belirledi: “Mikro Yazılım: Büyümek isteyen her şirkete lazım.”
Son 3 yıldır kendi programlarımızda yaptığımız geliştirmeler, hayata geçirdiğimiz stratejik işbirlikleri ve KOBİ’lere sunduğumuz farklı avantajlarla, KOBİ’lerin büyümesinde stratejik bir partner olarak konumlandık. 
Geldiğimiz noktada, sunduğumuz çözümlerle KOBİ’leri dijitalleştirerek rekabete hazırlıyoruz. 
Mikro Yazılım’ın kurulduğu günden bu yana genişleyen ve büyüyen müşteri portföyü ve bayi ağı, başlı başına ülkemizdeki kurumsal yazılım sürecinin geliştiğinin önemli bir göstergesidir. Bugün, Mikro Yazılım çok geniş yelpazede bir ürün portföyüne sahip ve farklı sektörlerden pek çok şirketin, kurumsal, ticari ve e-devlet uyumlu süreçlerini hayata geçirmeye devam ediyor. 

Sunmuş olduğunuz hizmet ve çözümlerinizin KOBİ’lere sağlamış olduğu katkılar nelerdir? Mesela e-fatura, e-dönüşüm, e-arşiv ve daha fazlasının şirketlere kazandırdıkları neler?
KOBİ’lerin e-dönüşüm ve dijitalleşme yolculuğunda kurumsal ve ticari yazılımlar önemli bir boşluğu dolduruyor. Kurumsal ve ticari yazılımlar, işletme verimliliğini önemli ölçüde artırarak, doğru verilerin toplanmasını, veriden bilgi, bilgiden ise politika/strateji üretilmesini sağlamaktadır. Ayrıca etkin planlama (İnsan Kaynakları, finansal akış, üretim, vb.) ile verimlilik artışı elde edilmektedir. 
Şirketlerin yatırımları sonucu elde ettikleri faydalar, genel olarak şu başlıklar altında toplanabilir: Maliyetlerde azalma, gelirlerde iyileşme, gelişmiş nakit yönetimi, envanter ve personel sayılarında azalma, sipariş termin sürelerinin azalması, üretkenlik ve sipariş yönetiminde iyileşme, bilgi ve süreç akışlarıyla müşteriye hizmet sürelerinde iyileşme.

Mikro Yazılım KOBİ’lere Ne Tarz Çözümler Sunuyor?
Mikro Yazılım, büyük ve orta ölçekli işletmeler için Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) çözümlerinin yanı sıra; perakende, küçük ve orta ölçekteki işletmeler için onların ticari yönetimlerini ve muhasebesel ihtiyaçlarını karşılayan kurumsal yazılımlar geliştiriyor. Mikro Yazılım, gelişme süreci içinde; yüksek nitelikli yönetim bilgi sistemleri, perakende satış yönetim sistemleri ve e-devlet uygulamaları (e-fatura, e-defter, e-arşiv) alanlarında ürettiği markalar ile sektörün öncü yazılım şirketleri arasında yer alıyor.
Mikro Yazılım Çözümleri 3 ana grup altında birleşir. Bunlar: Küçük işletmeler için kolay ticari yazılımlar, KOBİ’lere özel ERP-finansal yönetim ve perakende çözümleri, büyük kurumlara özel ERP-üretim takip, finansal yönetim ve perakende çözümleri.
Mikro Yazılım’ın sunduğu çözümler genel anlamda; mevzuatı yakından takip etmeleri, modüler ve geliştirilebilir bir yapıda olmaları ve kolay kullanım özellikleriyle biliniyor.

Dijital dönüşüm konusunda KOBİ’ler destek almalı mı? Neden?
Kurumsal yazılım yatırımları sürecinde karar verme noktasında yalnız KOBİ’lerin değil, büyük şirketlerin bile zorlandığını görmekteyiz. Bu noktada firmalar, kendi iş süreçlerine en uygun yazılımı seçmek adına, öncelikle kendi iş süreçlerini ve iş süreçleri ile ilgili ihtiyaçları net olarak ortaya koymak durumunda.
Mikro Yazılım olarak, firmaların elindeki çeşitli uygulamalardan elde edilen ham verinin analizi için gerekli araçlar ile kurum içi ve kurum dışı verileri tek bir platformda toplayarak verilen bilgiye, bilgilerin de kararlara dönüştürülmesini sağlıyoruz. Böylelikle bilgiye en hızlı şekilde ulaşılması, kurumun gelir ve performansının en üst düzeye çıkarılması hedefleniyor. 
Burada en önemli fayda, firmaların stratejik planlarını en doğru şekilde oluşturabilecekleri projeksiyonların onlara doğru ve hızlı bir şekilde sunulmasıdır. Mikro Yazılım mühendisleri, bu noktadan sonra, şirketin var olan işlerini en üst düzeyde yönetecek ve verimli büyümelerini sağlayacak nitelikte kurumsal, ticari ve e-dönüşüm yazılımları geliştirirler.

Yönetim, istihdam ve sunulan imkanlar açılarından bakıldığında Türkiye’de teknoloji şirketi olmak zor mu?
Bilişim sektörü tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de son derece hızlı dinamiklere sahip bir sektör. Bu anlamda teknoloji alanındaki gelişmeleri çok yakından takip edip en hızlı şekilde adapte olmak, hatta geliştirmek ve de geliştirme sürecinde müşteri ihtiyaçlarını ve deneyimini de merkeze oturtmak gerekiyor.
Türkiye merkezli bir yazılım sağlayıcı olarak, sektörümüzün bir devlet stratejisi dahilinde sahiplenildiğini ve yatırım yapıldığını görüyoruz. Elbette bunlar bizim açımızdan da memnuniyet verici gelişmeler. Bizim buradaki ödevimiz ise Ar-Ge tarafına yapılan yatırımların müşteri faydası olarak maksimum düzeyde geri dönüşünü sağlamaktır. Kendi iş geliştirme süreçlerimizde tüm odağımızı bu kriterler belirliyor. Şu anda ve yakın dönemde, büyümekte olan bir yazılım şirketi olarak İK istihdamına hedef ve amaçlarımız doğrultusunda yatırımlarımıza devam etmekteyiz. Bu anlamda yetişmiş insan kaynağı bizim için çok büyük değer taşıyor. 

dfg

Yukarı