Ana içeriğe atla

bridgestone

FRANCHISING İLE BİR ADIM ÖNE

21.08.2019 - 10:52

Franchising, bir ürün veya hizmetin imtiyaz hakkına sahip tarafın belirli bir süre şart ve sınırlamalar dahilinde işin yönetim ve organizasyonuna ilişkin bilgi ve destek sağlamak yoluyla, imtiyazdan doğan hakkını ticari işler yürütmek üzere ikinci tarafa verdiği uzun dönemli ve sürekli bir iş ilişkileri bütünü olarak tanımlanıyor.
Franchisor; ürüne, hizmete, bilgi birikimine ve bunlara ait başarılı bir markaya, isme sahip ve bunların satış dağıtım veya işletme hakkına belirli bir bedel karşılığı veren taraf olarak ifade ediliyor. Bu açıdan franchisor, kendisi ve bireysel franchise’lerinden oluşan franchising sisteminin kurucusu ve koruyucusu. Franchise ise doğrudan veya dolaylı bir malı bedel karşılığında franchisor’ün ticari adını veya hizmet markasını, iş görme ve teknik yöntemlerini, sistemini, fikri mülkiyet haklarını kullanma hak ve zorunluluğunu, taraflar arasında bu amaçla yapılan yazılı franchise anlaşması süresi ve kapsamı içinde devamlı olarak alacağı ticari ve teknik destek ile üstleniyor. Franchise’nin franchisor’e ödediği bedel; isim, marka veya sistemi kullanma hakkı karşılığında ödenen bir başlangıç ücreti+Franchise Feeden ve yıllık ciro ve kardan, anlaşmada belirlenen oranlarda, yüzde olarak ödenen ücretlerden oluşuyor. 

FRANCHISING’İN AVANTAJLARI
 Franchise açısından avantajları;
-Tanınmış markaların sağladığı sürekli müşteri ve iş yapma imkanı,
-Franchise veren işletmenin eğitim hizmetleri ve uzman personel desteği sağlaması,
-Kaliteli personel bulma, işe alma ve yetiştirme konularında franchise veren tekniklerinden yararlanılması,
-Mali, ticari ve personel konularında sağlanan destekler, teknik işlevlere ağırlık verilip başarı şansı artırılması,
-Küçük işletmelerin karşılaşacakları risk ve işletmecilik sorunlarının minimize edilmesi,
-Franchise veren işletmenin mali ve hukuk danışmanlarından yararlanılması,
-Şirketin sürekli olarak yaptığı araştırma ve geliştirme çalışmalarından yararlanılması,
-İşletmenin kuruluş aşamasında ve kuruluş yerinin seçiminde bilimsel tekniklerin kullanılması,
-Kuruluş aşamasında leasing kaynaklardan finansal destek sağlanması,
-Reklam ve tanıtma giderlerinden tasarruf sağlanması.
Franchisor açısından avantajları; 
-Franchisor’ün karını artırması, 
-En az maliyetle büyüme ve gelişme sağlaması, 
-Büyüme ve iş hacminin artması, 
-Mal ve hizmetlerin daha fazla satılmasıyla franchisor’ün finansal kuruluşlarından kredi bulma imkanını artırması.

dfs

Yukarı