Ana içeriğe atla

ayos

Endüstri 4.0 dönüşümünün neresindeyiz?

11.10.2017 - 16:12

Sanayimizin Endüstri 4.0 dönüşümüne ne kadar hazır olduğu ve Endüstri 4.0’a geçişle birlikte sanayide yaşanacak değişimler hakkında bilgi veren TİAD Başkanı 
Hakan Aydoğdu, aynı zamanda 4’üncü sanayi devrimine geçişin etkilerini değerlendirdi.

Türkiye Endüstri 4.0 dönüşümünün şu anda neresinde? Sanayimiz bu dönüşüm için hazır mı?
Endüstri 4.0 konsepti, Türkiye’de, bu geçişe hazır bir sektör olmasından dolayı şu an otomotiv sektöründe kullanılmaya başlandı. Bu sayede, ürünlerin pazara çıkış süreleri yüzde 25 ile yüzde 50 arasında düşmeye başladı. Bununla birlikte mühendislik giderleri de yüzde 30’a kadar düşebilecek ve yüzde 70’e kadar enerji tasarrufu sağlanabilecek. Türkiye’nin, öncelikle ülke içi yatırımlar yapması gerekiyor. Örneğin Türkiye’nin 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alması için yılda ortalama yüzde 8,5 oranında büyümesi gerekiyor. Bu büyüme, teknolojilerin etkin ve verimli kullanımıyla mümkün olabilir. Her şeyden önce nesnelerin internetinin kullanıldığı iş süreçleri doğru bir şekilde yönetilmelidir. Ülkemizde bilişim eğitimine daha yüksek bir ağırlık verilmesi, yazılımcı ve programcılar yetiştirmek ve nesnelerin interneti araştırmalarına hız kazandırmak gereklidir.

Endüstri 4.0 ile geleneksel imalat sanayinin yerini bilişim teknolojileriyle entegre olmuş üretim sistemlerine bırakması sanayide ne gibi etkiler yaratır? 
Üretim süreçlerine dijital teknolojilerin dahil edilmesi üretim gücünü hızlandırıp artırıyor. Ekonomilerin büyümesi, ithalat-ihracat dengelerinin değişmesi, farklı iş alanlarının oluşması şu an bildiğimiz sistemde önemli değişikliklere yol açacaktır. Akıllı üretim süreçleri, akıllı ürünler ve uzaktan müdahale edilebilir sistemler, üretim süreçlerine yüksek seviyede esneklik sağlayacaktır. Aynı zamanda müşterilerin sisteme entegre edilmesine imkan vererek, müşteri istekleri doğrultusunda düşük maliyetlerle özelleştirilebilen ürünler üretilmesinin de yolu açılacaktır. Ancak, bunların yapılabilmesi ve yatırım maliyetlerinin azaltılabilmesi için dışa bağımlılığımızın azaltılması gerekmektedir. Bilişimin temelini oluşturan yazılım ve donanımdan, yazılım ile ilgili olarak Türkiye’de oldukça başarılı çalışmalar yapılıyor. Ancak, donanım tarafı için bunu yakın gelecek için söylememiz oldukça zor.
 
Endüstri 4.0’a geçiş için ihtiyaç duyulan teknolojik sistemler neler?
Endüstri 4.0 stratejisinin hayata geçmesinde ilk aşama olan donanım ve yazılım bölümünün hayata geçmesi bir problem teşkil etmeyecek gibi görünüyor. Çünkü donanım ve yazılım için kullanılacak enerjinin az olacağı düşünüldüğünde ve internet protokolünün 6. sürümü IPv6 ile birlikte milyarlarca cihazın internete bağlanmasının yolu açıldığından başlangıç olarak bir sıkıntı olmayacaktır. Fakat üretim süreçlerinde kullanılacak makinelerin hepsinin Endüstri 4.0’ın standartlarına uygun hale getirilmesi ve programlanması kolay olmayacaktır. 

4’üncü sanayi devriminin nitelikli insan gücü ve istihdam alanındaki olumlu-olumsuz etkilerinden bahseder misiniz?
Dördüncü Sanayi Devrimi de şüphesiz yeni sektörlerin açılmasına ve geride kalmış sektörlerin yok olmasına sebep olacaktır. Bu durum yalnızca sektörler için değil insanlar, şirketler, ülkeler için de böyle oldu. Her ne kadar, başlangıç safhasında istihdam sorunları oluşsa da Endüstri 4.0 olgusunun gelişimiyle yeni iş alanları da ortaya çıkacak. Yeni ortaya çıkacak bu meslekleri şu an için “Robot Uzmanı, Siber Güvenlik Analisti, 3D Baskı Teknisyeni, Sanal Gerçeklik Tasarımcısı, Ağ Programcısı, Makina Öğrenim Bilimcisi, Endüstriyel Ağ Mühendisi, Müşteri Üreticisi, Nöro-Nakil Teknisyeni, Dijital Antropolog, Platform Geliştiricisi, İş Dönüştürme Uzmanı, Bulut Mimarı, Veri Bilimcisi, Şehir İnovasyon/Mekanik Uzmanı” olarak tanımlayabiliriz. 

Türkiye, bu alanda hangi ülkeleri model alabilir?
Endüstri 4.0 ile ilgili ilk olarak, bu olgunun yaratıcısı olan Almanya örnek alınabilir. Türkiye’nin Endüstri 4.0 teknolojileriyle üretime geçebilmesi için öncelikle firmaların yüksek teknolojiye yatırıma teşvik edilmesi gerekmektedir. Bu alanda da teknolojiye yatırımı teşvik için yüksek amortisman destekleri sağlayan İtalya örnek alınabilir. Bu ülkeler haricinde ise ABD, Japonya, Güney Kore ve Tayvan rol model olacaktır. 
açılma konusunda firmalara imkan sağlandı.

“MAKİNA” VE “TAKIM TEZGAHLARI” SEKTÖRÜNÜN KALBİ BU YIL İZMİR’DE ATTI
Sektörün en başarılı organizasyonları arasında yer alan ve yıllardır ara vermeden düzenlenen MAKTEK Avrasya Fuarı’nın Ege ayağını oluşturan MAKTEK İzmir Fuarı’nın açılış töreni, 4 Ekim 2017 Çarşamba günü gerçekleşti. Bizler ile birlikte TÜYAP ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) iş birliğiyle düzenlenen fuar, makina sektörünün öncü firmalarını bir araya getirdi. Yabancı misyon temsilcilikleri ve alım heyetlerinin de ağırlandığı fuarda, geleceğin akıllı üretim teknolojileri sergilendi ve yeni pazarlara 
 

dfg

Yukarı