Ana içeriğe atla

bridgestone

KABİNE'DEN İHRACATÇIYA KOLAYLIK VE TL'YE DESTEK KARARLARI ÇIKTI

21.12.2021 - 10:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak" dedi.

Erdoğan'ın açıkladığı yeni düzenlemeler şöyle:

Türkiye’nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük geri adım atmaya ne niyeti ne de ihtiyacı vardır. Asgari ücretin gelir ve damga vergisinden muaf olmasına memurlarımızı da dahil ederek ücretlerine katkı planlıyoruz. Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın ‘Kur daha yüksek olacak’ diye mevduatını TL’den dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. Bireysel emeklilik sistemimizin cazibesini artırmak için devlet katkısı oranını yüzde 5 daha artırarak yüzde 30’a çıkartıyoruz.

ÇOK SAYIDA PAKETİ HAYATA GEÇİRİYORUZ

Çalışanlarımızı hayat pahalılığı altında ezdirmeme sözümüzü yerine getiriyoruz. Üretimi ve istihdamı desteklemek için çok sayıda paketi hayata geçiriyoruz. Kurdaki dalgalanmayı durdurmak için, serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde yeni araçları devreye alıyoruz.

Bir müjdemiz de ihracatçılarımıza var. Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek. Bu işlem sonunda ortaya çıkabilecek kur farkı ise Türk Lirası olarak ihracatçı firmamıza ödenecek.

 Fon büyüklüğü 250 milyar liraya ulaşan Bireysel Emeklilik Sistemimizin cazibesini artırmak için devlet katkısı oranını yüzde 5 daha artırarak yüzde 30’a çıkartıyoruz.

Hâlihazırda EUROBOND faiz gelirlerinde stopaj geliri yüzde sıfır iken, Devlet İç Borçlanma Senetlerinde bu oran yüzde 10 olarak uygulanmaktadır. Devlet İç Borçlanma Senetlerine talebi artırmak için, buradaki stopajı da yüzde sıfıra indiriyoruz.

Kurum kazançları üzerindeki Vergi yükünü azaltarak, uluslararası rekabeti desteklemek ve yatırımı teşvik etmek amacıyla, ihracat ve sanayi şirketleri için kurumlar vergisinde 1 puanlık indirim planlıyoruz.

Katma Değer Vergisi’ni etkinliği, adaleti ve basitleştirmeyi sağlamak amacıyla yeniden düzenliyoruz. Bu adımla amacımız, kayıt dışı ekonomiyi azaltmak, iş ve yatırım ortamını iyileştirmek, ihracatı özendirmek ve firmalarımızın KDV iadesi yoluyla finansmana hızlı erişimini sağlamaktır.

Kar payı üzerinden yapılan vergilendirme ve bu gelirin beyanı, yatırımcılar açısından caydırıcı bir mahiyet arz eder hale gelmiştir. Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10’a indiriyoruz.

Yatırım fon ve ortaklıklarının kazançları kurumlar vergisinden istisna olmasına karşılık, diğer fon ve ortaklıklardan elde edilen kar paylarının iştirak kazançları istisna kapsamı dışındaydı. Bu farklılığı da ortadan kaldırıyoruz.

YASTIK ALTINDA 280 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDEKİ 5 BİN TON ALTIN

Ülkemizde yastık altında, 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altın bulunduğu bilinmektedir. Bu altınların finansal sisteme dahil edilerek ekonomiye kazandırılması için, piyasa paydaşlarıyla birlikte yeni araçlar geliştirilecektir.

Kamu bankalarının toplam kredilerinin belli bir oranını, şeffaf şekilde her yıl ilan edilecek öncelikli sektörlere kullandırmasını sağlayacak yapı kurulacaktır. Kredi Garanti Fonu desteğiyle uzun vadeli istihdamı koruma ve geliştirme öncelikli işletme kredileri verilecektir.

TL MEVDUATINA KUR FARKI ÖDENECEK

Tasarruflarını değerlendirirken, kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz. Dövizin muhtemel getirisine Türk Lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak bu yeni araç şöyle işleyecektir. İnsanlarımızın bankadaki Türk Lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse, bu getiriyi elde edecek. Ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa, aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Üstelik bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak. Ayrıca, Türk Lirası varlıklarının yeni bir döviz talebi oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini temin edecek araçları devreye alacağız. Dolayısıyla, bundan sonra hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak diye mevduatını Türk Lirası’ndan dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak.

dfs

Yukarı