Ana içeriğe atla

apti

TİAD SEKTÖRÜN İHTİYAÇLARINA CEVAP VERECEK ORGANİZASYON ŞEMASINA SAHİP

20.12.2019 - 14:01

TİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Varlık: “Mevcut koşullar göz önüne alındığında 2020 yılında üretim, ihracat, ithalat ve kullanımın 2019 ile aynı düzeyde kalacağını düşünüyoruz.”

Öncelikle TİAD kuruluşu hakkında bilgi verir misiniz?
İmalat sanayisinin temel üretim araçlarını üreten, ithalat ve ihracatını gerçekleştiren şirketlerin çatı örgütü olan Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD), 1992 yılında kuruldu. Makineleri yapan makineler olarak da tanımlanan sektörde faaliyet gösteren sanayici ve iş insanlarını bir araya getirerek; sektörün mesleki ilkelerini oluşturup uygulanmasını sağlayan bir kurum olarak üyelerimizin yurt içinde ve yurt dışında ilgili platformlarda en iyi şekilde temsil edilmesi için çalışıyoruz.
Biz sektörün çatı kuruluşu olarak takım tezgahları alanının sorunlarına odaklanarak en temel problemlere çözümler üretmek üzere faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ayrıca “sektörümüzü nasıl tüm paydaşlarıyla daha da geliştirebiliriz” diye bakıyor ve stratejilerimizi buna göre kurguluyoruz. Bu noktada kamu nezdinde pek çok önemli kararın alınmasını sağlayan bir kurum olduğumuzu söyleyebiliriz. Yakın zamanda takım tezgahları sektörünün sorunları, çözüm yolları ve Türkiye ekonomisine katkısını daha da arttırmak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Savunma Sanayi Başkanlığı’na bir rapor sunduk. Yerli milli makine kullanımının yüzde 15’te olduğunu ortaya koyan raporumuzda özetle hızla yapılması gerekenleri 10 başlık altında topladık. Bunun bakanlıklarımız tarafından dikkate alındığını da gördük. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yakın zamanda “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı” yayınladı ve uçtan uca yerlileşme için yapılacak olan çalışmaları duyurdu. 
Sanayinin yapıtaşı olan takım tezgahları sektörünün çatı kuruluşu olarak 2000 yılından bu yana merkezi Brüksel’de bulunan Avrupa Takım Tezgahları, Takım ve Aksesuarları Ticari Birliği’nin de (CELIMO) Yönetim Kurulu üyesiyiz. 2006-2008 yılları arasında CELIMO’nun başkanlığını TİAD olarak biz yürüttük. 
Sektörün bütün ihtiyaçlarına cevap verecek bir organizasyon şemasına sahip olan dernek bünyesinde TİAD     akademi kurduk ve eğitimlerimiz burada düzenli olarak devam ediyor. Türkiye’nin ve Avrupa’nın en önemli takım tezgahları fuarı olan MAKTEK fuarlarının da organizatörü olan TİAD, Mesleki Test Merkezi ile de sektörün üretim ve çalışma prensiplerinin uygunluğunu takip ediyor, standartların oturması için çalışıyor. 

TİAD olarak yaptığınız çalışmalardan bahseder misiniz?
Türkiye takım tezgahları sektörü hem üretici hem de ihtiyacımız olan yüksek teknolojili makinelerin teminini sağlayan distribütör firmalarla her yıl büyüyerek güçleniyor. Son 5 yılda firma sayısı yüzde 20, çalışan sayısı yüzde 13 artış gösterdi. TÜİK 2017 yılı verilerine göre sektörde 2536 firmada 21 bin 668 kişi çalışıyor. 
Takım tezgahları sektörünün çatı örgütü olarak pek çok alanda çalışma yürütüyoruz. 2019 yılında takım tezgahları sektöründe yerli ve milli üretimin artması ve diğer ülkelerde uygulanan kümelenme modelinin Türkiye’de nasıl ve ne şekilde hayata geçeceğinin stratejisini oluşturduk ve bu çalışmalarımızı ilgili birimlere sunduk. Bu çalışmalarımızda 2023 hedeflerinin gerçekleşebilmesi için atılması gereken adımları ortaya koyduk.  
Öte yandan 7-9 Kasım tarihlerinde Antalya’da çok önemli bir kongrenin destekçileri arasındaydık. Bu yıl 10. kez düzenlenen Uluslararası Talaşlı İmalat Kongresi (UTİS), “Dijital Dönüşüm” temasıyla gerçekleşti ve 81 akademik, 16 endüstriyel çalışma sunumu yapıldı. Aslına bakarsanız kongre, sektörün yol haritasını ve dijital dönüşüm noktasında yapılması gerekenleri göstermesi açısından son derece önemliydi. T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) ile Başkanlığın iştiraki olan Savunma Teknoloji Mühendisliği ve Ticaret A.Ş. (STM) de kongrede hazır bulundu. SSB ve STM’nin katılımı ile kongre kapsamında “Türkiye’de 5 Eksen CNC Tezgahının Üretilebilirliği ile İlgili Fizibilite Çalışması” başlıklı bir çalıştay da düzenlendi. Çalıştay sonucunda elde edilen verilerle hazırlanacak “Fizibilite Çalışması ve Yol Haritası” STM tarafından hem Savunma Sanayi Başkanlığı’na (SSB) hem de T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na raporlanacak ve Türkiye’de Yüksek Teknolojili CNC Takım Tezgahı Üretimi için çalışmalara hız verilmesi sağlanacak.
Yanı sıra MAKTEK Fuarları ile bugüne kadar sektöre yaklaşık 4,2 milyar dolarlık iş hacmi sağladık ve sağlamaya devam edeceğiz. 10-13 Nisan tarihleri arasında MAKTEK Konya, 9-12 Ekim tarihleri arasında da MAKTEK İzmir fuarlarını düzenledik. Şu anda 2020’de düzenleyeceğimiz MAKTEK Avrasya’ya hazırlanıyoruz. Sektörümüzün en önemli buluşması için yoğun bir çalışma süreci içindeyiz.  Gençlerin sektöre ilgisini arttırmak, inovatif projeler geliştirmelerini sağlamak için planladığımız MAKTEK Altın Pergel Yarışması için de çalışmalarımız başladı. Bu yıl hem lise hem de üniversite kategorilerinde yarışmayı gerçekleştireceğiz ve sonuçlarını MAKTEK Avrasya’da açıklayacağız. 

2019 yılını nasıl değerlendiriyorsunuz? 2020 hedefleriniz nelerdir?
Yılın ilk yarısı makine imalat sanayi açısından baktığımızda faizlerin yüksek seyretmesi ve döviz kurlarındaki volatilitenin yüksek olması nedeniyle oldukça tedirgin ediciydi. İkinci altı aylık dönemde ise bir miktar düzelme oldu. Sektöre yönelik hibeler ve özellikle “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı” kısa vadede etkisi hissedilmese de orta vadede olumlu sonuçlar çıkartacaktır. Takım tezgahları sektörü için 2019 yılının genelini ele aldığımızda, ihracatın 2018 ile aynı seviyelerde gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Üretimde yüzde 7’lik bir düşüş olacağını ve sanayideki çarkların durağanlaşması nedeniyle yurt içi kullanım oranında yüzde 30’luk bir düşüş yaşanacağını öngörüyoruz.
Mevcut koşullar göz önüne alındığında 2020 yılında üretim, ihracat, ithalat ve kullanımın 2019 ile aynı düzeyde kalacağını düşünüyoruz. Geleceği öngörmeye olanak sağlayacak, yüksek teknoloji üretimini hedefleyen sanayi odağında bir ekonomi ve kalkınma planı oluşturulması ve açıklanan destek paketlerinin kurallı ve şeffaf bir şekilde uygulanması ile pozitif bir gelişim sağlanabileceğini düşünüyoruz.

ghjjh

Yukarı