Ana içeriğe atla

bridgestone

BÜTÜN DIŞ ORGANİZASYONLARDA İLK ÖNCE TİCARET BAKANLIĞI BİLGİLENDİRİLECEK

08.04.2020 - 12:02

Sivil toplum kuruluşlarının tüm dış ekonomik organizasyonlarının, makul bir süre önce Ticaret Bakanlığı’na bildirilmesine karar verildi.

Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile oda ve borsalar, ihracatçı birlikleri, DEİK ve KOSGEB dahil sivil toplum kuruluşlarının tüm dış ekonomik organizasyonlarının, makul bir süre önce Ticaret Bakanlığı’na bildirilmesi hükme bağlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan genelgede, ihracat pazarlarında rakip ülkelerin aktif stratejiler geliştirerek, uluslararası ticarette paylarını artırmaya çalıştığı dönemde, dış ticaret politikalarının eni bir anlayış ve yapıyla yürütülmesinin zorunlu kılındığı bildirildi. 10 Temmuz 2018’de yayınlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesine atıfta bulunulan genelgede, Ticaret Bakanlığı’nın görevleri arasında kuruluşların iç ve dış ticaret politikasını etkileyen faaliyetlerin koordinasyonunun yer aldığı hatırlatıldı. Genelgede, kamu kurumları, sektörel örgütler ve meslek kuruluşları arasında işbirliği ve uyum sağlanarak mükerrerliğin önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtilirken, kaynak israfının önlenmesi ve çalışmaların tek elden yürütülmesinin de öngörüldüğü bilgisi yer aldı.

KAPSAMDA HANGİ KURULUŞLAR VAR?

Ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsaları, ihracatçı birlikleri, esnaf ve sanatkar odaları ve bunların üst kuruluşları, kalkınma ajansları, sivil toplum kuruluşları, dernekler ile DEİK, KOSGEB. Genelge kapsamında, gerçekleştirilmeden önce Ticaret Bakanlığı’na bilgi verilmesi gereken organizasyonlar şunlar: Yabancı ülkelerden Türkiye’ye, Türkiye’den yurt dışına gerçekleştirilecek ticaret konseyi, ticaret heyeti, alım heyeti, iş forumu iş insanı heyeti gibi ziyaretler.

dfs

Yukarı