Ana içeriğe atla

bridgestone

EKONOMİ VE İŞ DÜNYASINA AFRİKA RAPORU

10.04.2019 - 15:18

TÜRK ASYA STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ (TASAM), 2019 AFRİKA EKONOMİSİYLE İLGİLİ BİR RAPOR YAYINLADI. RAPOR, AFRİKA PAZARINA GİREN YA DA GİRMEK İSTEYEN TÜRK YATIRIMCI VE GİRİŞİMCİLER İÇİN BİR KILAVUZ NİTELİĞİNDE. RAPORDA FIRSATLAR VE UYARILAR YER ALIYOR. 

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM), 2019 Afrika ekonomisiyle ilgili bir rapor yayınladı. Rapor, Afrika pazarına giren ya da girmek isteyen Türk yatırımcı ve girişimciler için bir kılavuz niteliğinde. Raporda “2019 başlarken Afrika’nın son yıllarda kaydettiği gelişmeyi sermayeye dönüştürme ve kıtanın büyük ekonomik potansiyelini daha ileri düzeye taşıma kabiliyeti konusunda iyimser olmak için sebepler mevcuttur. Kıta çapında en hızlı adımların atılması ve ekonomik büyümede 5 yılın en yüksek seviyesine ulaşılması öngörülmektedir. Reform çabaları, liderlik ve kurumsallaşmanın Afrika’nın kalkınma gündeminde kendini daha fazla hissettirmesiyle iş ortamı giderek gelişmektedir.” deniliyor. Raporda öne çıkan notlar şöyle:

AFRİKA’NIN MAKROEKONOMİK PERFORMANSI
Doğu Afrika, Afrika’nın diğer bölgelerine göre daha hızlı gelişmektedir. 
Afrika’nın borcu artmakta ama sistematik bir borç krizi beklenmemektedir. 
Makroekonomi politikalarındaki zorluklarla mücadelede daha istikrarlı stratejiler gerekmektedir. 
Mali yapının güçlenerek büyümesi ön görülmektedir.

İSTİHDAM, FİRMALAR VE BÜYÜME
Hızla artan genç nüfusa nitelikli işlerin oluşturulması öne çıkmaktadır. Afrika’nın çalışma nüfusu 2018 yılında 705 milyon kişiyken bu sayının 2030’da 1 milyar kişiyi bulması beklenmektedir.
Kayıt dışı istihdam, Afrika’daki en büyük sorunlardan biridir.
Yükselen işsizlikle mücadele için Afrika her yıl en az 12 milyon yeni istihdam sağlamak zorundadır. Güçlü büyüyen ekonomisi bu talebi tek başına karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Yapısal değişiklikler gereklidir.
İstihdam oluşturma noktasında, özel sektörü güçlendirmek ve yeni meslekleri bu sektörlere kazandırarak değişik sektörlerin önünü açmak gereklidir.
Girişimciliğe teşviklerin artırılarak yeni istihdam alanları oluşturulması hedeflenmelidir. Bu alanda küçük ölçekli firmalar; pazarı domine etmekte ama sahip oldukları sermaye, bilgi ve deneyim eksikliğinden ömürleri kısa olmakta ve sürdürülebilir istihdam imkanları sağlamanın önünde engel oluşturmaktadır. Özellikle orta ve büyük ölçekli işletmeleri daha girişimci kimliklere büründürmek istihdamın sürdürülebilir olmasında artı değer katacaktır.
Sanayileşmenin artması için hükümetlerin bu alanda yeni politikalar gerçekleştirmesi gereklidir.

AFRİKA EKONOMİSİNİN ENTEGRASYONU
Gümrük tariflerinin azaltılması değerlendirilmektedir.
Afrika’daki sınırları ortadan kaldırmak (AB benzeri bir yapılanma) değerlendirilmektedir.
İş gücünün serbest dolaşımı değerlendirilmektedir.
Finansal pazarların entegrasyonu değerlendirilmektedir.
Bölgesel organizasyonların (yerel hükümetlerin işbirliklerinin) güçlendirilmesi değerlendirilmektedir.
CTFA (Kıtasal Serbest Ticaret Anlaşması)’nın tüm Kıta’ya artı değer katacağı değerlendirilmektedir.
Havacılık sektörünün entegre edilerek tek bir yapıda toplanması, Afrika’nın hava trafiğini artıracağı gibi kaynakların daha verimli kullanımını ve rekabetçilerin daha üst seviye kuruluşlardan olmasını sağlayacağından, en iyi hizmetin en rekabetçi fiyatlarla sunulabileceği değerlendirilmektedir..
 

EEE

ÖNE ÇIKAN ÜLKE RAPORLARI 
GANA
2014-2016 dönemindeki durgunluk, yerini 2017’de Gayri Safi Milli Hasıla’da yüzde 8,5 büyümeye bırakmıştır.
2018’de büyüme oranı yüzde 6,2’dir. 
2020’de ise büyümede kritik düşüş öngörülmekte ama eksiye inmeyeceği değerlendirilmektedir. Ülkenin finans bulmada yaşadığı zorluklar ekonomiye yansıyacaktır.
Bu büyümeye rağmen, Gana’yı bekleyen temel zorluklardan biri; özel sektörün finansal ihtiyaçlarının karşılanamamasıdır.
Hükümetin ana hedefi, ülkeye yapılan direkt dış yatırımları artırmaktır. Lakin bu hedef için, istikrarlı bir makroekonomi politikası ve stratejisi gereklidir.

KENYA
Ülkede alım gücünün yükselmesiyle özel tüketim hızla artmaktadır. Bu durum ise ekonominin gelişimindeki ve büyümesindeki en büyük etken olarak gözükmektedir.
Ticarete ve işe olan güven güçlüdür. Dış yatırımcılar için pozitif bir duruş sergilemektedir.
Gayri Safi Milli Hasıla ilerleyen yıllarda düzenli olarak artacaktır.
Borçlanma gücü yüksek, risk düşüktür.
Ekonominin lokomotifinin ilerleyen yıllarda turizm sektörü olması beklenmektedir.
Kenya ekonomisinin 4 yıl boyunca olumlu yönde artarak büyümeye devam etmesi öngörülmektedir.
Kenya’s Big Four (Kenyanın Büyük Dörtlüsü – Üretim, Ekonomik Konut, Evrensel Sağlık Sigortası, Gıda ve Beslenme Güvenliği) ekonomik planı 2017’de duyurulmuştur.

SENEGAL
 Tarım ve tarımsal aktivitelerle ekonomisini büyütmeye devam etmektedir.
 Emerging Senegal Plan (Senegal Doğuş Planı) ile iş ekosistemini ve rekabetçiliği artırıcı yeni reformlar yapılmasını hedeflemektedir.
Bu reformların özellikle tarım sektörü üzerindeki vergi prosedürlerine odaklanacağı belirtilmiştir.
Gayri Safi Milli Hasıla düzenli olarak artarken 2019’da enflasyonun yükselip tekrar düşeceği öngörülmektedir.

SUDAN
2018’de Gayri Safi Milli Hasıla büyümesi yüzde 4,1 olmuştur. 2019’da bu oran düşecek, ama ilerleyen yıllarda yükselmeye devam edecektir.
Öncü sektörleri madencilik, tarım ve endüstridir.
İşsizlik yüzde 18 artmıştır ve artmaya devam edeceği belirtilmektedir.
Yüksek genç işsizliği oranı mevcuttur.
İnsan kaynaklarının ve kurumların zayıf kapasiteleri gelişimi engelleyici unsur olarak varlığını sürdürmektedir.

UGANDA
 Gayri Safi Milli Hasıla yükselmeye devam ederken, tarım sektöründe yaşanan düşüş endişe vericidir.
Orta vadede, iş ekosistemini geliştirici reformlar yapılması durumunda ülkenin maden ve petrol kaynaklarına olan dış yatırımcı sayısının artacağı öngörülmektedir.
Altyapılardaki yetersiz gelişmeler ve atmosfer koşulları, tarımı olumsuz etkilemeye devam etmektedir.
Su, enerji, ulaşım alanlarında büyük ölçekli yatırımlar yapılması beklenmektedir.
Kamu sektöründeki kalitesiz ve yetersiz yönetim, varlığını korumaktadır. Bu da kamu kaynaklarının efektif kullanılamamasına ve politikaların doğru uygulanamamasına yol açmaktadır.
Tarım sektörü, ülkenin gelişimindeki kritik önemini korumaktadır.

dfs

Yukarı