Ana içeriğe atla

apti

“SİZ ASIL İŞLERİNİZE ODAKLANIN, YARDIMCI İŞLERİNİZİ BİZ ÇÖZÜMLEYELİM”

09.10.2019 - 15:58

Firmalarının doğuş hikayesi hakkında bilgiler veren Buyruk Group Yönetici Ortak Tunç Buyruk, insan kaynakları politikalarına değindi.
 

Buyruk Group’u kısaca tanıyabilir miyiz?
Faaliyete başladığımız 1992 yılından bu yana, özellikle metal, gıda, kimya, plastik, ilaç ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin esas işleri dışındaki yardımcı işlerini üstlenmek sureti ile bu işletmelerin hem asıl işleri olan üretim ve satışa konsantre olmalarını hem de maliyet konusunda avantajlar sağlayarak karlılıklarını ve dolayısı ile rekabet güçlerini arttırmalarını amaçlayan çalışmalar yürütüyoruz. Kuruluş amacımızı bir cümle ile özetlemek istersek; ‘Siz asıl işlerinize odaklanın, yardımcı işlerinizi biz çözümleyelim ‘’ sloganımızın yeterli olduğu kanısındayım.
Faaliyet konularımız ile ilgili çalışmaları yürütürken, Ülke genelinde 100’ün üzerinde lokasyonda hizmet vermekte olan, yaklaşık bin 100 personelimizin, yürürlükte bulunan yasalar çerçevesinde, özlük haklarını eksiksiz ve tam zamanında yerine getirmek, çevreye & doğaya  duyarlı olmak ve ticari faaliyetlerimizi, sosyal sorumluluk çalışmalarımız ile de destekliyor olabilmenin en önemli referans noktalarımız olduğunu düşünüyoruz. 
Faaliyet konularımız ile ilgili kalite belgelerine de sahibiz. Hizmetlerimizi yürütürken, klasik ticaret anlayışı kazan-kazan dan ziyade, müşteri ve çalışanlarımıza olan sorumluluklarımızın bilinci ile tüm teknolojik yenilik ve gelişmeleri takip ediyor, gerek şirket yöneticilerimizi ve saha sorumlularımızı, gerekse hizmet veren personelimizi sürekli eğitim faaliyetleri ile destekleyip, denetleyerek kalite anlayışını yaşam biçimi olarak benimsemelerini sağlamaya gayret gösteriyoruz. 

Birçok alanda hizmet verdiğinizi görüyoruz. Bu alanlar içerisinde yoğunlukta olduğunuz sektörler var mı?
Şirketimiz halen, endüstriyel temizlik, 5188 Sayılı Kanun kapsamında Özel Güvenlik hizmetleri,  tabldot yemek üretim hizmetleri ve depoloma, ambalajlama, yükleme ve boşaltma, ikram, Office-boy, bordro takip hizmetleri gibi birçok hizmeti 4857 Sayılı İş Kanunumuza herhangi bir muhalefet olmaksızın başarı ile yürütmektedir. 

Buyruk Group insan kaynakları politikaları hakkında bilgilendirme yaparmısınız?   
Katılımcılığı, takım çalışmasını, dürüst görev anlayışını, yaratıcılığı, verimli ve uyumlu çalışmayı destekleyerek, Buyruk Group’u hizmet sektöründe görev almak için tercih edilen, mutlu ve bağlı çalışanlarıyla büyük bir aile haline getirmek ve bunu sürekli kılmak İnsan Kaynakları Politikamızın ana hedefini ve esaslarını oluşturmaktadır. 
Buyruk Group olarak, faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerdeki teknolojik gelişmeler, rekabet koşulları, sosyo-ekonomik gelişmeler ve çalışanlarımızın kişisel gelişimleri göz önünde bulundurularak, İSO 9001:2008 kalite yönetim sistemi ile de ilişkilendirilmek sureti ile,  personelimizin eğitim ihtiyaçları sistematik bir şekilde belirlenir ve buna bağlı olarak programlanır. Amaç bilgi, beceri ve davranışlarda ileri iş çevrelerine ve günümüz teknolojisi ile birlikte gelişen müşteri ihtiyaçlarına tam zamanında ve eksiksiz olarak uyum sağlayabilmek ve öğrenen - yenilenebilen organizasyon olma özelliğini yaşatabilmektir. 
Buyruk Group’a katılan yeni personele kurum kültürü, politikaları, organizasyon yapısı tüm açıklığıyla tanıtılır. Amaç, ailenin yeni üyesinin, oryantasyon sürecinde, Buyruk Group’a özgüven duymasını sağlamak ve iş motivasyonu kazandırabilmektir. Departmanımız, İnsan Kaynakları planlamasına paralel olarak, doğru işe doğru insan yaklaşımında potansiyel adayları belirler. Bu çalışmalar sonunda, personel sirkülasyonu da otomatik olarak minimize edilmiş olmaktadır. 
Buyruk Group İ.K. departmanı, operasyon yetkilileri ile birlikte çalışarak kariyer planlaması uygulaması yapmaktadır. Buradaki amacımız, organizasyonda ihtiyaç duyulan ara yöneticileri de şirket içinden yetiştirmeye çalışmak olarak tanımlanabilir. 

Türkiye’de istihdam konusu inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Sizce, istihdamın geliştirilmesine yönelik çalışmalar neler olabilir?
Şirket olarak hizmet yelpazemizin büyük bölümü çeşitli sektörlerde imalat faaliyeti gösteren endüstriyel tesislerden oluşuyor. 2018 yılının ikinci ve üçüncü çeyreğinde hizmet vermekte olduğumuz işletmelerin genelinde üretimlerinde ve dolayısı ile personel istihdamlarında bir daralma oldu. Dolayısı ile aradan geçen bir yılı aşkın süreçte, bu şirketlerde bizler de kan kaybetmiş olduk.  
Bu noktadan hareketle, biz hizmet firmaları, genellikle müşterileri ile birlikte büyüyerek istihdama katkı sağlayan, müşterilerinin küçülmek zorunda olduğu dönemlerde, zincirleme reaksiyon olarak küçülmek zorunda kalan organizasyonlar olarak tanımlanabiliriz. Bu duruma aslında genellikle hizmet firmaları seyirci kalmak durumunda oluyor. 
Sanayi sektörünün önünün açılmasının, otomatik olarak ülke genelinde refahın artmasına buna paralel olarak işsizlik oranının azalmasına katkı sağlayacağını düşünüyorum. Şahsen, yaşam felsefesi olarak her şeyi Devletimizden bekleyen bir anlayış içerisinde hiçbir zaman olmamakla ve bu anlayışı savunmamakla beraber, Türkiye’nin bana göre lokomotifi rolünü üstlenmiş olan sanayi kuruluşlarına özellikle de kriz dönemlerinde devlet tarafından daha fazla destek olunması, çeşitli konularda teşvik verilmesi görüşünü savunuyorum. Sanayicilerimizin çarkları döndüğü sürece, bu ülkede KDV oluşur, Gelir vergisi oluşur, SGK primleri oluşur, Kurumlar vergisi oluşur, sanayicilere hizmet veren tedarikçiler çalışır, bunların işçileri çalışır, işçiler çalıştıkları sürece çarşı-pazar da alışveriş yaparak esnafın yüzünü güldürür, çalışan esnafta Devletimize vergi ödeyebilir. Bu döngüyü sağlayamadığımız sürece top yekün refah ortamından söz edibimle şansımızda olamıyor. Bana göre, sanayicilerimizin ve yatırımcıların önündeki en büyük engeller istihdam üzerindeki yükler, girdi maliyetleri, SGK primleri, diğer vergi yükleri ve bürokrasi. İlk aşamada, işçilik de dahil olmak üzere, yatırımcıların girdi maliyetleri azaltılmalı dünya ile rekabet edebilecek hale getirilmelidir. Belki, özellikle yeni ve yabancı yatırımcılar için belirli bölgelerde ücretsiz veya çok uzun vadeli geri ödemeli yer tahsisi de yapılabilir. Mevcut durumdaki Vergi, SGK v.s. ödemeler, 1999 depreminden etkilenen bölgelerde uygulandığı gibi, bölgesel olarak değil ülke çapında ötelenebilir.
Özetle "üretim" bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için şart.  
 

ghjjh

Yukarı