Ana içeriğe atla

ayos

1. PROFOSYONEL TESİS YÖNETİCİLERİ ve TEDARİKÇİLERİ ÇALIŞTAYINDA SEKTÖRÜN SORUNLARI ELE ALINDI

30.07.2021 - 10:52

Tesis yönetimi sektörünün ve kat mülkiyeti ilişkilerinin en geniş katılımlı çalıştayı “1. Profesyonel Tesis Yöneticileri ve Tedarikçileri Çalıştayı” Apsiyon ana sponsorluğunda gerçekleştirildi. Türkiye’deki ilgili altı dernek, EUROFM, kat mülkiyeti ile ilgili hukukçular, akademisyenler, bürokratlar, tedarikçiler ve sektör profesyonellerinden oluşan temsilcilerin katıldığı çalıştayda konuşma yapan Apsiyon CEO'su ve PTYD Başkan Yardımcısı Kudret TÜRK, online kaydın; standart hesap planı, kontrol, denetim, genel kurul, tebligat ve icra sorunlarını ortadan kaldıracağını söyledi.

Türkiye'nin en fazla istihdam sağlayan sektörlerinden tesis yönetimi sektörünün en geniş katılımlı çalıştayı, Profesyonel Tesis Yöneticileri Derneği (PTYD) ev sahipliğinde Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme Bölümü iş birliği ve Apsiyon ana sponsorluğunda gerçekleştirildi.

Kurulduğu günden bu yana sektördeki tüm dernek ve etkinliklere maddi ve manevi destek veren Apsiyon; yönetimi, akademisyenleri, hukukçuları ile tam kadro çalıştaya katılarak sektöre katkılarını sundu. Apsiyon CEO’su PTYD Başkan Yardımcısı Kudret TÜRK yaptığı konuşma ile tesis yönetimiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

DERBİS benzeri bir sistem toplu yaşam alanına şeffaflık ve adil yönetim kazandırabilir

Çalıştayda,  Kudret TÜRK, tapu verilerine sektör paydaşlarının KVKK’ya uygun bir şekilde online erişiminin önemini anlattı. TÜRK; “Yönetim yazılımları, banka entegrasyonlarında olduğu gibi kişisel verilerden arındırılmış biçimde gayrimenkul alıcısı, bina yönetimleri ve söz konusu bina ve bağımsız bölümün uzaktan detaylarına ve tapu kayıtlarına kadar satın alma öncesi inceleyebilmesine imkan sağlıyor. Türkiye’nin yapacağı ilave çalışmalar ile bina yönetimlerinin kullandığı muhasebe sistemlerinin ve hesap planlarının standart hale getirilmesi önemli. En az altı aylık kesin hesapların derneklerin kullandığı DERBİS benzeri kurulacak bir sisteme yüklenmesi şeffaflık ve adil yönetim sistemi oluşmasına katkı sağlayacak” diye konuştu.

“Düzenleyici kamu kurumu olmayışı, profesyonelleşme ve tesis yönetiminin meslek haline gelmesindeki en büyük engel”

Standartlaşma, yetkilendirme ve belgelendirme ile kamunun bünyesinde oluşturacağı “Konut Hizmetleri Müdürlüğü” gibi devletin düzenleyici rolünün apartman ve toplu yapı yönetimlerine kolayca uygulanabileceği ve bunun gerekli olduğunu aktaran TÜRK, “Mevcut bina yöneticilerinin bu konuda eğitilmiş profesyoneller ve tesis yönetim şirketlerinden oluşma imkanı olmasına rağmen yönetim işinin en önemli fonksiyonu olan denetim ve gözden geçirme adımı kat maliklerinden seçilen deneticilerden oluşuyor. Bu durum hesap verebilirlik kavramının sektörde yerleşmesinin önüne geçiyor. Serbest mali müşavirlik, yeminli mali müşavirlik ve bağımsız denetimin devreye alınması kamu gözetimini de kolaylaştıracak. Türkiye’de kat maliklerince yönetilen bazı apartman ve toplu yönetim uygulamaları KDV beyanı başta olmak üzere, muhtasar ve stopaj kayıplarına sebep oluyor. Bu da profesyonelleşme ve tesis yönetiminin meslek haline gelmesindeki en büyük engel oluyor” dedi.

Genel kurul toplantılarının maliyet ve riskleri ortadan kaldırabilir

Kat malikleri genel kurulları sonrasında kararların tebliğinin Kat Mülkiyeti Kanunu ve Tebligat Kanunu’na göre; elden imzalı veya taahhütlü posta ile yapılmasının zorunlu olması sebebi ile bağımsız bölüm sayısı fazla olan sitelerde elden tebligatların isabetsiz, mevzuata aykırı, yeterli eğitimi olmayan personeller tarafından yapılmasının genel kurul kurullarının sulh mahkemelerince yok hükmünde sayılması riskleri taşıdığını da aktaran TÜRK, “Taahhütlü postanın yüksek maliyetleri yönetim bütçelerine fazla yük getiriyor ve yönetimler bu yolu tercih etmiyor. Aynı şekilde yapılan genel kurul kurullarının iptal riski ile karşı karşıya kalınıyor” ifadelerini kullandı.

“Online genel kurul toplantılarının yapılmasının önünün açılması da gerekiyor”

“Gelişen teknolojiye, pandemi sonrası yeni dünya düzenine uygun olacak biçimde online genel kurul toplantılarının yapılmasının önünün açılması da gerekiyor” diyen TÜRK, “Online genel kurullar ile oy verme, oy sayım, vekalet, yazılı ve sözlü itiraz, genel kurul kararlarının yazılı hale getirilmesi, kararların canlı olarak ilan edilmesi, genel kurulun kayıt altına alınması ve kararlara itiraz halinde sulh hukuk mahkemelerince ve bilirkişilerce genel kurul kararlarının sözlü, yazılı ve görüntülü olarak incelenme, adil ve tarafsız bir şekilde, hızlıca hakkın ortadan kalkmadan karara çıkma imkanları doğacak” dedi.

Sektörde mesleki yeterlilik belgesi zorunlu olmalı

Sektörde mesleki yeterlilik belgesinin zorunlu hale gelmesi gerektiği, bunun için çalışmaların hazır olduğu ve sektöre hizmet veren derneklerin desteğiyle birlikte Apsiyon girişimi ile 2021 yılı içinde ilk belgelerin verilebileceğini de açıklayan TÜRK, şöyle devam etti; “Apsiyon olarak sektöre nitelikli insan kaynağı sağlanması için 2016 yılından bu yana ülkenin önde gelen üniversiteleri ile birlikte teknik, idari, hukuki eğitimler, muhasebe ve yazılım kullanımı alanında sertifika programları düzenliyoruz. Sadece pandemi döneminde 600’ü aşkın olmak üzere 2016 yılından bu yana bin 200 kadar sektör çalışanını temel çözümler bazında sertifikalandırdık ve son iki yılda bu eğitimlerin e-devlette yayınlanmasına öncü olduk. Mevcut eğitimlerimizin yanı sıra ek eğitimler de planlıyoruz ve sektörün nitelikli insan kaynağının artırılmasına odaklanıyoruz.”

“İlamsız icra takiplerinin icra işlemlerinin kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesi için mevzuat değişikliğinin yapılması önemli”

TÜRK sözlerini şöyle tamamladı; “Apsiyon olarak, ilamsız icra takiplerinde yönetimlerin ve temsilci avukatların yaşadığı sorunların ortadan kaldırılması için icra takiplerini yönetim yazılımı vasıtası ile yapılmasına imkan sağlandık. Ancak malik, kiracı ve bağımsız bölümden bir şekilde faydalananların tespit edilmesi ve borç yükümlülüklerinin çıkarılması, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarının temini için kamu kontrolünde olan sistem üzerinden tebligat yapılması, UYAP entegrasyonu ile ilamsız icra takiplerinin icra işlemlerinin kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesi için mevzuat değişikliğinin yapılması önemli.”

dfg

Yukarı