Ana içeriğe atla

bridgestone

ENERJİ FİNANSMANI ALANINDAKİ PAZAR PAYIMIZI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ

12.06.2019 - 15:18

Yenilenebilir enerji leasing hizmetleri hakkında bilgi veren QNB Finansleasing Genel Müdürü Metin Karabiber, “Enerji finansmanı alanındaki pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz.” diyor.

Yenilenebilir enerjiyle ilgili leasing hizmetlerinizden bahsedebilir misiniz? 
Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projeleri için gerekli olan tüm ekipman ve inşaat yatırımlarının finansmanını, esnek ve uzun vadeli yabancı fonlar ile finanse ediyoruz. Bugüne kadar finanse edilen enerji projeleri arasında güneş enerjisi santralleri (GES), rüzgar enerji santralleri (RES), biyokütle, biyogaz projeleri (BES) sayılabilir. Enerji verimliliği alanında da üretim alanında faaliyet gösteren firmaların enerji tasarrufu sağlayacak makine, ekipman yenileme yatırımlarında da aktif olarak finansman desteği sağlıyoruz. 

Bir şirket enerji leasingi yapmak istediğinde süreç nasıl ilerliyor? 
Herhangi bir sektörde faaliyet gösteren firmanın enerji alanında yatırım yapmak istemesi durumunda, proje fizibilitesi ve kredi değerlendirme evrakları ile bize başvurması yeterli. Başvuru sonrası gerekli saha ziyaret ve tespiti yapıldıktan sonra, kredi değerlendirme süreci başlar ve firma ile koordineli bir şekilde fizibiliteye uygun şartlarda finansman paketinin kapsamı oluşturulur. Proje için gerekli olan yasal izinlerin tamamlanmasının ardından da leasing sözleşmesi taraflarca imzalanır. Uygun görülen teminat şartları sağlandıktan sonra da belirlenmiş olan şartlarda plasman (yatırım) başlar. Tüm plasman süresince ve sonrasında proje tüm safhalarında birebir saha ziyaretleriyle takip edilir.

Enerji leasingi yapmak isteyen şirketlerde aradığınız özellikler nelerdir?
Enerji alanında yatırım yapmak isteyen firmalarda, ilk kriter olarak mevcut faaliyetlerinin durumu, güncel finansal veriler ve rasyolar, projeye ait fizibilite raporu ve borçluluk seviyeleri incelenir. İlk etapta kredi plasmanı için uygun görülmesi durumunda, bir sonraki aşamada ise projenin nakit akışları hazırlanır ve mevcut faaliyet döngüsü, finansal durum ve geri ödeme gücü göz önüne alınarak finansman paketinin kapsamı oluşturulur. 

Enerji leasingi kapsamına giren makine ve ekipmanlar nelerdir?
Yenilenebilir enerji projeleri için güneş panelleri, invertörler ve kurulum için gerekli tüm ekipmanlar, rüzgar enerji santralleri için rüzgar türbinleri ve gerekli tüm ekipmanlar, biyogaz, çöp gazı ve biyokütle projeleri için ise buhar türbinleri ve buhar kazanları, gaz motorları, çöp ayrıştırma üniteleri ve yine gerekli tüm ekipmanlar leasing ile finanse edilebiliyor. 
Üretime konu tüm makine ve ekipmanlar leasing ile finanse edildiğinde KDV avantajı da sağlanıyor. Bu kapsamda da tekstil, iplik, halı üretim, metal işleme ve plastik hammade işleme ve üretim makineleri sayılabilir. Yine tasarruf amaçlı olarak binalar için yalıtım vb. çözümlerin finansmanı da leasing ile yapılabiliyor. Bir diğer alan ise yenilenebilir enerji projeleri için kullanılan ekipman ve makinelerin üretimini gerçekleştiren üretici firmaların yatırımları da leasing ile finanse edilebilir.

Enerji finansmanı alanındaki hedefleriniz neler?
2019 yılında özellikle son dönemde yapılan mevzuat değişiklikleriyle önü açılan öz tüketim amaçlı çatı güneş enerjisi projeleri, endüstriyel atık su arıtma projeleri ve biyogaz ve biyokütle projeleri finansmanına aracılık etmek istediğimiz alanlar olacak. Bu alanlarda da ilgili üçüncü partilerle iş birlikleri yaparak ve aktif pazarlama aksiyonları ile enerji finansmanı alanındaki pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz.

dfs

Yukarı