Ana içeriğe atla

apti

GENSED İLE FİRMALARIMIZI SEKTÖREL BİR SİNERJİ ÇATISI ALTINDA TOPLADIK

10.03.2022 - 15:52

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri Hakan Erkan ile Mart sayımız için gerçekleştirdiğimiz söyleşimizde, fotovoltaik güç sistemlerinin etkisinin nasıl artırılabileceğini ve dernek olarak bu hususta hayata geçirdikleri faaliyetleri konuştuk.

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED), sektörün hangi sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla kuruldu, kuruluş hikayesinden bahseder misiniz?

 Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) güneş enerjisinden elektrik üretme sektörü değer zincirinde bulunan bütün paydaşların Türkiye’deki sesi olarak 2009 yılında 43 kurucu üye tarafından kurulmuştur. GENSED'in kuruluşundaki ana amaç; Türkiye'de güneşten elektrik üretimi ve enerji depolama alanında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası fi rmaları bir çatı altında toplayarak sektörel sinerji yaratmak olmuştur. 

GENSED olarak üyelerinize ve sektöre katkılarınız nedir?

GENSED, üyelerinin sektörel deneyimleri ile ülkemizde yerli üretimin gelişmesini desteklerken; sektörde sürekliliği olan bir pazarın yaratılması için politikaların ve buna bağlı kanun ve yönetmeliklerin oluşmasına katkı sağlamaktadır. GENSED ayrıca ülkemizde fotovoltaik güç sistemleri sektöründe yatırım yapan ya da yapmak isteyen yerli ve yabancı yatırımcıları doğru bilgilendirip, bu yatırımcıların üyelerimizle yapabilecekleri ortaklıkları için sağlıklı bilginin akmasına ve ortamın sağlanmasına aracı olmakta, aynı zamanda tüm sektör paydaşları ile birlikte sağlıklı bir piyasanın oluşumu için her türlü girişime katkı vermekte ve desteklemektedir.

Fotovoltaik güç sistemleri sektörünün etki gücünün artırılması ve faaliyetlerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla kurulduğunuz günden bu yana hangi çalışmaları hayata geçirdiniz?

GENSED kurulduğundan bu yana aktif bir şekilde düzenli toplantı, konferans, seminer ve eğitim programları düzenleyerek, kamuoyunda üneş enerjisine yönelik farkındalığın artmasını sağlamakta, sektör paydaşlarını da hızla büyüyen ve değişen fotovoltaik güç sistemleri sektörü yol haritasındaki teknolojik, ticari ve yasal değişimler konusunda güncel tutmaktadır. Tüm bunlarla birlikte, güneş enerjisi, enerji depolama, elektrikli ulaşım ve dijitalleşme konularını kapsayan Solar İstanbul Fuarı’nda Stratejik Partner olarak yer almaktadır. Ayrıca GENSED, Avrupa Fotovoltaik Birliği’nin (Solar Power Europe, EPIA) üyesidir.

Paris İklim Anlaşması ve Yeşil Mutabakat ile ilgili GENSED olarak yürüttüğünüz faaliyetlerden de söz eder misiniz?

GENSED başta Organize Sanayi Bölgelerinde olmak üzere Türkiye’nin birçok şehrinde gerçekleştirdiği seminerlerde Paris İklim Anlaşması ve buna bağlı olarak gelişen Yeşil Mutabakat konusunda işletmeleri bilgilendirmektedir. Bu etkinliklere katılan işletme yöneticileri, Yeşil Mutabakat ile birlikte zorunlu hale gelecek karbon ayak izi azaltımını güneş enerjisi yatırımları ile hem ekonomik hem de çevreci bir şekilde nasıl başarabileceklerine yönelik yasal çerçeve hakkında bilgi sahibi olabilmektedir.

Türkiye’de ve dünyada fotovoltaik güç sistemlerine yatırımcıların ilgisi konusunda neler söylersiniz?

Güneş enerjisi halihazırda dünyada en fazla yatırım yapılan enerji üretim teknolojisi haline gelmiştir. Güneş yatırımların önümüzdeki yıllarda gerek teknolojik ilerleme ile sağlanan verimlilik artışı gerekse düşen maliyetler sayesinde katlanarak artması beklenmektedir. Ülkemizde de benzer bir eğilim bulunmaktadır. Özellikle elektrik fi yatlarındaki artışlar ve Yeşil Mutabakat ile ortaya çıkacak sınırda karbon vergisi uygulamaları ve aynı zamanda lisanssız elektrik üretimi konusunda getirilen kolaylıklar birçok işletmeyi güneş enerjisi yatırımcısı haline getirmektedir.

Türkiye’nin güneş enerjisi kurulu gücü nedir, yükseltilmesi için neler yapılmalı?

Ülkemizin güneş enerjisi kurulu gücü Ocak ayı sonu itibarıyla 7,9 GW düzeyine yükselmiştir. Ülkemizin mevcut potansiyelini düşününce bu rakam kısa sürede çok daha yükselebilir. Bunun için GENSED olarak önerimiz özellikle Yenilenebilir Enerji İkili Tedarik Sözleşmeleri yapılmasını sağlayacak yasal çerçevenin oluşturulmasıdır. Bu sayede işletmeler doğrudan santral yatırımı yapmadan, elektrik üretimini hemen güneş enerjisinden sağlamaya başlayarak karbon ayak izlerini azaltabilecek, aynı zamanda elektrikteki fi yat artışlarından etkilenmeyecekleri için enerji tüketim maliyetlerini öngörülebilir bir şekilde düşürebileceklerdir. Bu iş modeli çok ciddi bir yatırım potansiyelini de ortaya çıkararak Türkiye’nin güneş enerjisi kurulu gücünün yükselmesini hızlandırabilecektir.

Bu önerimiz dışında; - 5.1 h kapsamında OSB içindeki işletmelerin OSB dışındaki arazilerde de GES kurulum yapılabilmelerinin önünün açılması, - 5.1 h kapsamında 10 MW ve üzeri GES kurulumları için Hazine arazilerinin kiralanması imkanının tanınması, - iletimden bağlı 154 kV ve üzeri tüketicilerin 5.1 h kapsamında bulunduğu dağıtım bölgesi dışında Türkiye genelinde uygun arazide GES kurulabilmesi, ve bunun gibi mevzuattaki yapılacak değişikliklerin GES kurulumlarını hızlandıracaktır.

Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir?

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) olarak tüm sektör paydaşları ile birlikte sağlıklı bir piyasanın oluşumu ve sürdürülmesi için çalışmalarımıza hızla devam ettiğimizi belirtmek isteriz.

 

ghjjh

Yukarı