Ana içeriğe atla

bridgestone

KATILIM BANKALARI YÜZDE 26,4 ORANINDA BÜYÜDÜ

13.11.2019 - 10:52

TKBB Başkanı Metin Özdemir, “Katılım bankacılığı sektörü Haziran ayı itibariyle 1.249 Milyon TL kar etmiştir.”

Katılım bankacılığının geldiği noktayı değerlendiren Türkiye Katılım Bankaları Birliği Başkanı Metin Özdemir, “BDDK’nın yayımlamış olduğu 2019 yılı Haziran verilerini incelediğimizde katılım bankacılığı sektörünün başarılı bir dönemi geride bıraktığını söyleyebiliriz.    Katılım bankalarının toplam aktifleri 239.6 Milyar TL’ye ulaşmış ve 2018 yıl sonuna göre yüzde 15,8 oranında artışla bankacılık sektöründeki büyümenin (yüzde 9,5) üzerinde bir büyüme sergilemiştir.  Özkaynaklar da 19.6 Milyar TL’ye ulaşmış ve yıl sonuna göre yüzde 17 oranında büyüme kaydetmiştir.  Katılım bankacılığı sektörü Haziran ayı itibariyle 1.249 Milyon TL kar etmiştir.” diye konuştu.

124.243 MİLYON TL
Katılım bankacılığı Sektörünün büyüklüğüne değinen Metin Özdemir, “Katılım bankalarının finansman sağlamış olduğu 124.243 Milyon TL’lik kullandırımların yüzde 32,2’si KOBİ’lere yapılan finansmanları kapsamaktadır, bu da katılım bankalarının reel sektörle olan sıkı ilişkisini ortaya koymaktadır. Katılım bankalarının toplanan fonlarına baktığımızda 173.410 Milyon TL seviyesinde olduğunu görmekteyiz. Katılım bankaları toplanan fonlarda, 2018 yıl sonuna göre yüzde 26,4 oranında bir büyüme kaydetmiştir.” açıklamalarında bulundu.

MERKEZİ DANIŞMA KURULU
Katılım bankacılığının geleceğini hakkında görüşlerini aktaran Özdemir çalışmalarından bahsetti.
Metin Özdemir: “Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) olarak katılım bankacılığının gelişimi için çeşitli çalışmalar yapmaya devam etmekteyiz.  En önemli çalışmalardan birisi de Merkezi Danışma Kurulu’nun kurulmasıdır. Merkezi Danışma Kurulu, Katılım bankalarının sunduğu veya sunmayı planladığı ürün ve hizmetlerin katılım bankacılığı ilke ve standartlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek amacıyla kurulmuştur. Ayrıca katılım bankacılığına özgü ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve mevzuat düzenleme ihtiyaçlarına ilişkin de çalışmalar yapmaktayız. Akademik birikiminin arttırılması için bu alanlarda yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilere burs desteği sağlamaktayız. Çeşitli üniversitelerde yapılan İslam Ekonomisi ve Finansı ile ilgili konferanslara destek olmaktayız. Sektörün tanıtımı ve daha iyi anlaşılabilmesi adına reklam ve tanıtım çalışmaları yapmaktayız.”

dfs

Yukarı