Ana içeriğe atla

bridgestone

TÜRK FİNANS SEKTÖRÜNÜN ALTI BANKASI SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK İÇİN ÖNCÜ OLDU

13.11.2019 - 10:45

Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) tarafından hayata geçirilen, dünya çapında toplam aktif büyüklükleri 47 trilyon doları aşan 130 bankanın kurucu imzacı olduğu Sorumlu Bankacılık Prensipleri (Principles for Responsible Banking), 22 Eylül'de New York'ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında lanse edildi. Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık Prensiplerini uygulamayı taahhüt eden bankalar arasında Türkiye’den de Garanti BBVA, ING, Kalkınma Yatırım Bankası, Şekerbank, TSKB ve Yapı Kredi sürdürülebilirlik için tüm sektörlere örnek olacak küresel sorumluluk üstlendi.
 

“SORUMLU BANKACILIK PRENSİPLERİ, TÜRKİYE’DEN GARANTİ BBVA’NIN DA ARALARINDA YER ALDIĞI BANKALARIN ORTAK ÇALIŞMASI SONUCUNDA BELİRLENDİ.”
Sorumlu Bankacılık Prensipleri’ni oluşturan 30 kurucu banka arasında yer alan Garanti BBVA’nın Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin konuyla ilgili ve sürdürülebilirlik konusundaki çalışmaları hakkında bilgi verdi: “Bundan yaklaşık 2 yıl önce, Birleşmiş Milletler Çevre Programının Finans İnisiyatifi, bu konuda Bankalara ortak bir yol haritası oluşturmak için düğmeye bastı. Tüm dünyadan 30 tane Bankayı Sorumlu Bankacılık Prensipleri’ni yazmaya davet etti.  Sorumlu Bankacılık Prensipleri, Türkiye’den Garanti BBVA’nın da aralarında yer aldığı bu bankaların ortak çalışması sonucunda belirlendi. Yaklaşık 2 yıldır, 500’ün üzerinde paydaşa danışarak bu 6 prensibi nasıl hayata geçireceğimizi çalıştık. 22 Eylül’de de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda bu prensipleri imzaya açtık. Daha ilk imzaya açtığımız tarihte, tam 130 Banka imza attı. Bu bankalar aktif büyüklük olarak küresel çapta tüm sektörün üçte birini temsil ediyor. Türkiye’den de bu masada oturan 6 Banka bu prensiplere uyacağını taahhüt etti.” 

“BM SORUMLU BANKACILIK PRENSİPLERİ’NİN OLUŞTURULMASINA KATKI SUNMUŞ 30 KURUCU BANKADAN BİRİSİ OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ.”
Sorumlu Bankacılık Prensipleri’ni uygulamayı taahhüt eden bankalar arasında yer alan ING adına konuşan Genel Müdür Yardımcısı Öcal Ağar, “ING Grubu olarak, BM Sorumlu Bankacılık Prensipleri’nin oluşturulmasına katkı sunmuş 30 kurucu bankadan birisi olmaktan gurur duyuyoruz. 10 yılı aşkın süredir sürdürülebilirliği önceliklendirdiğimiz yolculuğumuzda, 2003 yılından bu yana 10 milyon ABD doları ve üzeri bütün projelerin finansmanında uygulanması öngörülen Ekvator Prensipleri’ni gönüllü olarak kabul ediyoruz. Ayrıca ING Grubu olarak yaptığımız çalışmaları geçen yıl açıkladığımız Terra yaklaşımı ile çerçevelendirdik. Her bir sektöre iklime uyum yolunda bir yol haritası çıkararak bu sektörlerin iklim karnesini oluşturduğumuz bu girişimin ilk raporunu geçtiğimiz günlerde açıkladık. ING Türkiye olarak da; bu çerçevede, proje finansmanında sosyal sorumluluk ve çevre risklerini gözetiyor ve ilgili prensipler paralelinde hareket ediyoruz.” dedi. 

“44 YILDIR FİNANSE ETTİĞİMİZ PROJELERLE ÜLKEMİZİN KALKINMASINA DESTEK OLUYOR VE BU MİSYONLA ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ.”
Sorumlu Bankacılık Prensipleri’nin finans sektöründe sürdürülebilir bir gelecek için önemine değinen Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Satı Balcı “Kalkınma Yatırım Bankası olarak temel yaklaşımımız sürdürülebilir kalkınmadır ve bankamız bu anlayışa hizmet eden projelere finansman sağlamaktadır. Sorumlu Bankacılık Prensiplerine attığımız imzayla bugüne kadar sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir gelecek için yürüttüğümüz faaliyetlerimizi teyit ediyor; bu faaliyetlerimize ivme kazandırması adına önemli bir sorumluluk alıyoruz” dedi.  

AYBALA ŞİMŞEK: “66 YILDIR SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN FİNANSMANINDA ÖNCÜ ROL ÜSTLENİYORUZ” 
Sorumlu Bankacılık Prensipleri’ne dünyadan kurucu imzacı olarak katılan 130 bankadan biri olan Şekerbank’ın Genel Müdür Yardımcısı Aybala Şimşek ise küresel finans sektörünün üçte birinin imza attığı bu prensiplerin dünya ekonomisini dönüştürme gücüne sahip olduğunun altını çizdi. Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü:  “UNEP FI Sorumlu Bankacılık Prensipleri, katılan tüm bankalara global bir çerçeve veriyor ancak her bankanın kendi stratejisi bağlamında bu prensipleri uygulaması bekleniyor. Kuruluşundan bu yana 66 yıldır sürdürülebilir kalkınmanın finansmanında sektöründe öncü role sahip olmuş, bu alanda birçok ilke imza atmış bir banka olarak, biz sorumlu bankacılığı, Bankamızın kurucuları olan Anadolu çiftçisinden aldığımız bir miras olarak görüyoruz.  Kredilerimizin tabana yaygın yapısı ve kırsal bölgelerde yaygın şube ağımız sayesinde ulaştığımız yüzbinlerce hanenin refahını artırmak, kırsal kalkınmayı ve üretimi desteklemek için çalışıyoruz.” 

“KREDİ PORTFÖYÜMÜZÜN YAKLAŞIK DÖRTTE ÜÇÜ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TEMALI YATIRIMLARDAN OLUŞUYOR”
Sorumlu Bankacılık Prensipleri’nin kurucu imzacılarından TSKB’nin Genel Müdür Yardımcısı Ece Börü: “70 yıldır sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma misyonuyla çalışan bir banka olarak geleceği koruyarak üreten yatırımlara finansman sağlıyor, tutardan bağımsız olarak tüm projelerin çevresel ve sosyal riskini ölçümlüyoruz.  Bugün geldiğimiz noktada toplam kredi portföyümüzün yaklaşık yüzde 73’ü yenilebilir enerji, enerji ve kaynak verimliliği, çevre yatırımları, kadın istihdamı, kalkınmada öncelikli bölgelerin desteklenmesi, iş sağlığı ve güvenliği gibi çevre ve sosyal temalı yatırımlardan oluşuyor.” 

“YAPI KREDİ OLARAK 75. YAŞIMIZI KUTLADIĞIMIZ BU YIL UNEP FI SORUMLU BANKACILIK PRENSİPLERİ’NE KURUCU İMZACI OLMAK BİZLER İÇİN ÖZEL BİR ANLAM TAŞIYOR”
İmzacı bankalar arasında yer alan Yapı Kredi’nin Grup Direktörü Mehmet Erkan Akbulut ise şu değerlendirmeyi yaptı: “75. yaşımızı kutladığımız bu yıl UNEP FI Sorumlu Bankacılık Prensipleri’ni kurucu imzacı olarak taahhüt etmek bizler için özel bir anlam taşıyor. 2014 yılından itibaren Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nin ve 2017 yılından itibaren Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi’nin imzacıları arasındayız. Diğer yandan çevresel ve sosyal performansımızı 2011 yılından beri sürdürülebilirlik raporlarımızda şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşıyoruz. Dolayısıyla Sorumlu Bankacılık Prensipleri, Yapı Kredi olarak sürdürülebilirlik yolculuğumuzda bir başlangıcı değil tamamlayıcı bir çerçeveyi oluşturuyor. Sorumlu Bankacılık Prensipleri’ni imzalayan kurucu bankalar olarak bizler toplumun, paydaşlarımızın, yatırımcılarımızın, müşterilerimizin ve özellikle de gelecek kuşakların ihtiyaçlarına yanıt vermek istiyoruz.”

dfs

Yukarı