Ana içeriğe atla

ayos

Ziraat Bankası'nın kârı yüzde 27 arttı

18.02.2017 - 09:32

Ziraat Bankası'nın geçtiğimiz yılı 27,4 kârı artışıyla tamamladı. Genel Müdür Aydın, 4. çeyrekte 3 çeyreğinin toplamı kadar kredi artışı sağlandığını bildirdi.

Ziraat Bankası'nın 2016 yılında net dönem kârı bir önceki yıla göre yüzde 27,4 artışla 6,58 milyar TL oldu. 2015 yılında net kâr 5,16 milyar TL olmuştu.

Bankanın 2016 yılına ilişkin finansal verilerini değerlendiren Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, yürütülmekte olan değişim projesinin de katkısı ile son 5 yılda aktif toplamlarını 2 katına çıkardıklarını belirtti. Hüseyin Aydın “Yani bir Ziraat Bankası kadar daha büyüdük diyebiliriz. Bu büyümeyi, kredilerimizi sektörden daha hızlı artırarak gerçekleştirdik. Tüketici ve girişimci kobi kredilerindeki pazar paylarımız sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 15 olarak gerçekleşirken toplam kredi pazar payımız hali hazırda yüzde 13,5 seviyesine ulaşmış durumda. Kredilerimiz son 5 yılda 2 kattan fazla arttı ve bilanço içindeki payı yüzde 44’den yüzde 65 seviyesine artış kaydetti” dedi.

Tek çeyrekte 9 aylık kredi verildi

Nakdi kredilerin 2016 yılı sonu itibariyle yüzde 25 artışla 233 milyar TL, gayrinakdi kredilerin 79 milyar TL, toplam kredi büyüklüğünün ise 312 milyar TL seviyesine ulaştığını açıklayan Aydın, nakdi, gayrinakdi ve toplam kredilerde sektör liderliğini sürdürdüklerini ifade etti.

Hüseyin Aydın “Hem ekonomik büyümedeki yavaşlama hem de finansal piyasalardaki dalgalanmalara karşın etkin kredi politika ve süreç yönetimimizin bir sonucu olarak kredi kalitemizdeki olumlu seyri sürdürmekteyiz. Takipteki kredilerden herhangi bir satış yapmamış olmamıza rağmen takipteki krediler oranı, yüzde 1,8 ile sektörün yaklaşık yarısı seviyesinde bulunmaktadır.

Aktif toplamı, krediler, mevduat, özkaynak, kârlılık ve verimlilik kriterlerinin yanı sıra şube ve ATM sayısı ve yaygınlığında sektörün lider bankası özelliğimizi sürdürüyoruz.

İçinden geçmekte olduğumuz hassas dönemde davranılması gerektiği şekilde 2016 yılının 4. çeyreğinde daha hızlı bir büyüme ile yılın ilk 3 çeyreğinin toplamı kadar bir kredi artışı sağlamış durumdayız” dedi.

Tarım kredileri yüzde 25 arttı

Açıklamalarında tarım sektörünün yapısal sorunlarına çözüm bulmaya, sektörün finansal hizmetlere erişimini kolaylaştırmaya devam ettiklerini belirten Hüseyin Aydın, “Tarım sektörüne kullandırdığımız krediler 2016 yılında yüzde 25 oranında artış kaydederek 42 milyar TL’ye ulaştı. Tarım bankacılığımızı, operasyonel ve bilgi işlem alt yapımızı iyileştirerek daha da geliştiriyoruz. Girişimci bankacılık anlayışımız ile KOBİ bankacılığımızda, ürün, hizmet ve müşteri ilişki yönetimi çerçevesinde sektörden farklılaşma çabalarımızı sürdürüyoruz. Girişimci müşterilerimize, bu alanda uzmanlaşmış olan 155 şubemiz aracılığıyla hizmet veriyoruz. KOBİ bankacılığında kolay ulaşılabilme, uzmanlaşma, etkinlik ve müşteri ilişki yönetim kabiliyetimizi de geliştiriyoruz. Bankamızın ürünlerinin yanı sıra Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile birlikte tasarladığımız yeni kredilerle de bu işletmelerin finansmana daha uygun koşullarla erişimini sağlıyoruz” diye konuştu.

'Kredilerdeki ivme 2017'de sürecek'

Hüseyin Aydın açıklamalarında konut ve ihtiyaç kredileri ile bireysel finansman ihtiyaçlarının karşılanmasında da sektörün önde gelen bankası olduklarına değinerek, “2016 yılında konut kredilerinde yüzde 50 artış sağladık. Bu dönemde konut kredisinde sektörün gerçekleştirdiği büyümenin yarısını Ziraat Bankası yapmış bulunuyor. Bu trende devam ederek bu yılın Ocak ayında konut kredisi sektör büyümesinin yaklaşık yüzde 70’ini Ziraat Bankası gerçekleştirmiş durumdadır. 2017 yılında da girişimci ve bireysel kredilerdeki ivmeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
Aydın “Müşteri portföy yönetim kabiliyetlerimizi geliştirmek suretiyle önemli mesafeler kat ettiğimiz mevduat tabanının geliştirilmesi ve kalitesinin artırılması stratejisinin en az kredi yönetimi kadar önemli olduğu iş modelimizi uygulamayı sürdüreceğiz.

Kaynak temini sürüyor

Mevduat, ana finansman kaynağımız olmaya devam edecek. Mevduat dışında özellikle yurtdışından fon temini kapsamında 2016 yılında vadesi gelen 1,1 milyar USD tutarındaki sendikasyon kredimizi yenilerken 500 milyon USD tutarında yeni bir Eurobond ihracı gerçekleştirdik. Ayrıca uluslararası kuruluş ve bankalardan da kaynak teminine devam ediyoruz. 2016 yılında uluslararası finans kuruluşlarından 300 milyon USD’yi aşan tutarda kaynak temin edildi. Söz konusu kaynaklar, hem büyük ölçekli proje finansmanlarında hem de finansmana ulaşımda zorluk çeken girişimci kobilerin finansman ihtiyaçlarında kullanılmaktadır. Bu rakamlar, hem bankacılık sektörüne hem de Bankamıza uluslararası para ve sermaye piyasalarında duyulan güvene işaret etmektedir.” dedi.

'Kârlılıktan çok verimliliğe odaklandık'

Banka olarak kârlılıktan daha çok verimliliğe odaklandıklarını sözlerine ekleyen Genel Müdür Hüseyin Aydın, banka faaliyetlerinde verimliliği öncelikli bir kültür haline getirmeye çalıştıklarını, sektörün en geniş şube ve ATM ağına sahip banka olarak, bu hizmet ağının etkinliğini ve verimliliğini daha fazla artırmayı, kendi ölçeklerindeki bankalar arasında en düşük maliyet gelir rasyosuna sahip banka konumunu sürdürmeyi hedeflediklerini belirtti.

Hüseyin Aydın “Yurtiçi ve dışında toplam 1.814 şubeye ve 6.869 ATM’ye ulaşmış durumdayız. Etkin bir iş modeli ile şube çalışan sayılarını optimize ederek şube ve çalışan başına kredi ve mevduat büyüklüklerinin artırılması yoluyla verimlilik artışı kaydettik. Ayrıca, operasyon merkezinden gerçekleştirilen işlemlerin sayısı ve kapsamı artırılırken, ATM, internet ve mobil bankacılık işlem setleri daha da geliştirilerek bu kanallardaki müşteri sayıları artırıldı. Şubelerimizde yapılmakta olan işlemlerin şube dışı kanallara yönlendirilmesi sağlanarak şube dışı kanallardan yapılan işlem oranı yüzde 86’ya çıkarılmış bulunmaktadır. Böylece hem şubelerin hem de şube dışı kanallarının etkinliği ve müşterilere sunulan hizmetin kalitesi ve hızı artırılmıştır.

'Yurt dışı ağımızı genişletiyoruz'

Bahreyn’de yeni bir şube ile Gürcistan’da var olan iki şubemize ek olarak bir şube daha açtık. Gürcistan’da yurtdışı şube yoluyla sürdürdüğümüz bankacılık faaliyetlerimizi, iştirak bankaya dönüştürerek sürdürmek yolundaki girişimlerimizi sonuçlandırmak üzereyiz. Yeni kurulan iştirakimiz Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile Ziraat Finans Grubu olarak hem yurtdışındaki şube ve iştirak yapılanmamız hem de yurtiçindeki iştiraklerimizle bir finansal holding anlayışıyla, müşterilerimize yurtiçinde ve yurtdışında her türlü finansal hizmeti sunmak ana hedefimiz” dedi.

'Promosyon ödemeleri mart ayında başlıyor'

Ziraat Finans Grubu olarak hali hazırda 19 ülkede ve 99 noktada müşterilerine hizmet sunmayı sürdürdüklerini belirten Aydın sözlerine, “Hiçbir bankanın olmadığı 400’e yakın yerleşim biriminde faaliyet gösteren, öğrenci, çiftçi, memur, serbest çalışan, emeklilerden ülkemizin en büyük şirketlerine kadar finansal çözümler üreterek herkesin bankası olan, özkaynaklarını geliştirerek istikrarlı büyümeyi ve bir bankadan daha fazlası olmayı hedefleyen Ziraat Bankası, emeklilere promosyon sürecinin çözümüne de öncülük etmiş bulunmaktadır. Yaklaşık 2 milyar TL seviyesinde olmasını hesapladığımız emeklilerimize promosyon ödemelerine Mart ayı itibariyle başlamış olacağız. Ziraat Bankası kendini geliştirmeyi ve verimlilik anlayışı ile istikrarlı olarak büyümeyi sürdürürken, ülkemizin gelişimine ve büyümesine olan katkısını artırmaya devam edecektir” diyerek son verdi.

dfg

Yukarı