Ana içeriğe atla

ayos

ÜRÜN TOPLAMA SÜREÇLERİMİZİ EN YÜKSEK HIZA KAVUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ

18.11.2021 - 11:16

Her zaman profesyonel bir yaklaşımla müşterilerine çözüm sunan Sienzi Lojistik adına Genel Müdür Yardımcısı Olcay İlcek ile gerçekleştirdiğimiz söyleşide İlcek, ihracat hacminden ve antrepo doluluk oranlarının ithalata etkisinden Hizmetix Dergisi okurları için söz etti.

Son zamanlarda gerçekleşen kur artışının antrepo doluluğunuza ve ithalatınıza etkisi ne yönde oldu?

Son zamanlarda yaşanan kur artışları antrepo doluluk oranlarını etkilemiştir. Kur ile orantılı olarak artan vergiler dolayısıyla ithalatçı firmaların işlem süreleri uzamaktadır. Bunun yanı sıra kendi antrepomuz nezdinde bakarsak gümrük denetimleri ve Tareks denetim süreçlerinin de eşya sirkülasyon hızını %40’a kadar yavaşlattığını söyleyebiliriz. Bu süreç eşyaların antrepoda kalma süresini uzatmakla birlikte oluşan depolama bedellerinin artmasına sebep olmaktadır. Son dönemlerde müşteri firmalarımızla sık sık depolama bedelleri dolayısıyla karşı karşıya gelmekteyiz. Aslında bu süreçler tüm antrepolardaki doluluk oranlarının artmasına sebep olmaktadır. Bu duruma önerimiz antrepolarda gümrük muayene denetimlerinin yapılmaya devam etmesi, diğer kurum denetimlerinin ise ithalat sonrası kontrol şeklinde piyasa denetimi diye adlandırdığımız modele dönmesinin ilgili bakanlıklarca sağlanması yönündedir. İthalat işlemleri tamamlanan eşyalar antrepolarda beklemeye devam etmeyeceği için depo doluluk oranları azalmakla birlikte firmaların depo giderleri de düşecektir. Bu büyük resmin dışında mavi yakalı çalışan bulma problemi sadece Avrupa’da değil Türkiye’de de ciddi bir problem olma yolunda ilerlemektedir. Bizim de üyesi olduğumuz GAİD bu anlamda üyelerine faydalı olabilmek için benim de üyesi olduğum bir komisyon ile toplu tedarik sürecini başlatmıştır. Çalışan tedariği noktasında yaşanan sıkıntı iş akış hızını da etkilemektedir. 

İhracat hacminizden de bahsedebilir misiniz?

Biz Sienzi Lojistik olarak gümrüklü antrepo işletmeciliğinin yanı sıra uluslararası platformda karayolu ve denizyolu taşımacılığı yapan nakliye firmalarına ihracat yükleme ve depolama hizmeti vermekteyiz. Bu nedenle bakanlık tarafından açıklanan ihracat rakamlarındaki artış doğal olarak bize de olumlu anlamda yansımıştır. Bu da bakanlığın bu anlamdaki verilerinin doğruluğunu göstermektedir. Bakanlık verilerine göre Ekim ayı ihracat hacmimiz geçen yılın aynı ayına oranla %20,17 artmıştır. Daha sevindirici olan haber ise 2021 yılının ilk 10 ayında ihracatımız %33,93 artışla Türkiye Cumhuriyeti tarihinin rekorunu kırmıştır. Bu durum yakın ve uzak Avrupa’nın yüzünü uzak doğudan ülkemize çevirdiğinin en net kanıtıdır.

E-ticaret satışı yapan firmalara sunduğunuz çözümler nelerdir?

Pandemi süreciyle birlikte hızla büyüyen e-ticaret ağının temelinde “hız” faktörü bulunmaktadır. Depolama ve dağıtım ayağı ise hız noktasında oldukça belirleyici bir yerde durmaktadır. E-ticaret lojistiğinde istenilen hıza ulaşmak için gerekli olan temel taşın teknolojiyi doğru kullanmak olduğu bir gerçek. Bizler de bu temel taşı doğru kullanmak adına birçok yatırım yaparak en hızlı mal kabul süreci, en hızlı ürün toplamaya elverişli depolama şeklini oluşturmaya çalışıyoruz. Depo programlarımız üzerinde yaptığımız iyileştirmeler ile ürün toplama süreçlerimizi en yüksek hıza kavuşturmayı hedeflemekteyiz. Ayrıca müşterilerimize sunduğumuz program entegrasyonu sayesinde depo stoklarımızı anlık olarak görebilmelerini sağlıyor, bu noktada yaşanacak yanlışlıkların ve zaman kaybının önüne geçiyoruz.

dfg

Yukarı