Ana içeriğe atla

ayos

2017’DE LOJİSTİK SEKTÖRÜNE DAİR BEKLENTİLER YÜKSEK

17.01.2017 - 11:01

UTİKAD Başkanı Emre Eldener, sektörün 2016 yılında geldiği noktanın altını çizerken 2017 yılına dair öngörülerini de paylaştı. Lojistik sektörünün sorunlarını ve beklentilerini de açıklayan Eldener, 2017 yılında sektöre devlet desteği beklediklerinin de altını çizdi.

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği UTİKAD, lojistik sektörüne dair 2016 değerlendirmesini ve 2017 yılı beklentilerini düzenlenen basın toplantısında dile getirdi. UTİKAD Yönetim Kurulu üyeleri 3 Ocak Salı günü InterContinental Otel’de basın mensupları ile bir araya geldi. Kahvaltılı basın toplantısında UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener, sektörün durumuna dair ayrıntılı bir sunum yaptı.
2016’nın hem ülkemiz hem de çevre coğrafyalardaki ülkeler için oldukça zorlu bir yıl olarak tarihe geçtiğini belirten UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener, “Türkiye GSYH’ı içinde yaklaşık yüzde 12- 13 paya sahip bir sektör olan lojistik sektörünün hacminin de yaklaşık olarak 100 milyar TL olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki amacımız bu payı artırmaktı. Ancak 2016 hedeflerimiz ülkemizde birçok üzücü ve can sıkıcı gelişme ile sekteye uğradı. 15 Temmuz’daki darbeyi milletçe dik bir duruş sergileyerek atlatmış olsak da ekonomimiz bu durumdan kısmen zarar gördü. Bu noktada sadece Suriye ve Irak ile olan ticaretimiz etkilenmekle kalmadı. Göçmen krizi nedeniyle en büyük pazarlarımızdan biri olan Avrupa Birliği ile de zorlu günler geçirdik, güvenlik endişeleri nedeniyle sınırlarımızda kilometrelerce tır kuyrukları oluştu. Dövizdeki dalgalanmalar da lojistik sektöründe etkili oldu. Dövizin yükselişi ithalat yüklemelerini azalttı. Sektörümüzün yurtdışı taşımalarına yönelik işlemleri döviz bazında olduğundan direkt bir etki yaşanmadı gibi görünse de önümüzdeki günlerde yük taşımalarının azalmasının sektörün cirosuna olumsuz etki edeceğini söylemek mümkün” diye konuştu.

MODLAR ARASINDA DENİZYOLU İLK SIRADA YER ALIYOR
2016 yılına genel olarak bakıldığında dış ticaret hacminde çok ciddi bir küçülme yaşanmadığını belirten UTİKAD Başkanı Emre Eldener, “Taşımacılık özelinde rakamsal veriler ışığında bir değerlendirme yapmak gerekirse 2014 yılından bu yana düşüş yaşandığını gözlemliyoruz. Bunun yanı sıra 2016 yılında modlar arasında yine denizyolu taşımacılığının en büyük paya sahip olduğunu görüyoruz.  Taşıma modları arasında ton bazında karşılaştırma yapıldığında ihracatta yüzde 74, ithalatta ise yüzde 95,4 ile denizyolu taşımacılığının tercih edildiğini görebiliyoruz. İhracatta denizyolu taşımacılığını yüzde 24,5 ile karayolu, yüzde 1 ile havayolu ve yüzde 0,5 ile demiryolu izliyor. İthalatta da durum pek farklı görünmüyor. Yüklerin yüzde 4’ü karayolu ile taşınırken demiryolu yüzde 0,5 oranında tercih edilmiş. Havayolunun istatiksel olarak ne yazık ki yüzde 0,1’lerde kalıyor. Değer bazından incelendiği takdirde de denizyolu ihracatta yüzde 54 gibi bir oranla, ithalatta ise yüzde 67 ile tüm taşıma modlarını geride bırakıyor. Değer bazında karayoluna düşen pay ise ihracatta yüzde 32,5, ithalatta yüzde 20 olarak karşımıza çıkıyor. Havayolu değer bazında hem ithalat hem de ihracatta yüzde 12-13’lerde kalırken, demiryolu yüzde 1’i bile zar zor yakalıyor” diye konuştu. 

‘YENİ GÜMRÜK KANUNU TASLAĞI İÇİN ÇALIŞIYORUZ’
Gümrüklerde yaşanan sıkıntılara da değinen Eldener, Yeni Gümrük kanunu taslağının hazırlanması sürecinde UTİKAD olarak aktif rol oynadıklarını da belirtti. Tek Pencere sistemine tam olarak geçilememesi, dijitalleşme sürecinin tamamlanamaması ve lojistik süreçlerde global entegrasyonun sağlanamaması gibi çözülmesi gereken sorunlar olduğunu söyleyen UTİKAD Başkanı “Yeni gümrük kanunun dış ticareti ve lojistik akışları kolaylaştıracak şekilde hazırlanmasını ve yürürlüğe girmesini umuyoruz” dedi.

LOJİSTİK MASTER PLANI HAYATA GEÇİRİLMELİ
Lojistik mevzuatlara dair Bakanlıklar arasında yaşanan kopuklukların sektöre olumsuz olarak yansıdığını belirten Eldener, “Sektörün öncelikli beklentilerinin başında Bakanlıklar arası koordinasyonun sağlanması geliyor, diyebiliriz. Lojistikte koordinasyon büyük önem taşıyor, özellikle kalkınma planında sektörümüzün öncelikli sektör kabul edildiği bugünlerde. Bakanlıklar arasındaki entegrasyonun sağlanması ile ikincil mevzuatlarla ilgili sıkıntıların aşılacağını umuyoruz. Bu noktada Lojistik Master Planı’nın ülkemizin üretim ve ticari hedefleri doğrultusunda verimli sonuçlar doğuracak şekilde hazırlanması da büyük önem taşıyor” dedi.

İNTERMODAL TAŞIMACILIĞA ÇOK ÖNEM VERİYORUZ
UTİKAD Başkanı Emre Eldener, UTİKAD olarak intermodal taşımacılığa çok önem verdiklerini belirterek, “İntermodal taşımacılık yapan birçok üyemiz var. İntermodal denilince; 45 feet’lik yani 13.6 metre uzunluğunda konteynerlerle kapıdan kapıya ve ana nokta demiryolu taşıma modu kullanılarak gerçekleştirilen taşımalar anlaşılıyor. Karayoluna göre daha uygun fiyatlı, ayrıca yıllık bazda sabit fiyat verebilme imkanı da var. Belki karayolundan 2-3 gün daha uzun sürebiliyor. Ancak sonuç olarak intermodal taşımacılık ciddi bir maliyet avantajı sağlıyor” dedi. 

DEVLETTEN DESTEK BEKLİYORUZ
UTİKAD’ın 2017 beklentilerini de anlatan Eldener, “Ülkenin en yüksek hacimli hizmet ihracatçısı sektörlerinden birisi olarak lojistik sektörüne yönelik devlet desteklerinin ne yazık ki yeterli düzeyde olduğunu düşünmüyoruz. Sektör olarak devlet desteklerinden bugüne kadar yararlanma şansımız olmadı. UTİKAD olarak bu konuda girişimlerde bulunduk. Bu konuda önemli bir inisiyatif alan Ekonomi Bakanlığı ile görüşmelerimiz sürüyor. 2017 için en önemli beklentilerimizin başında tabii ki destekler geliyor” dedi. Eldener, UTİKAD’ın diğer 2017 gündem başlıklarını ise şöyle sıraladı:
- Lojistik Master Planının Hazırlanması
- Lojistik Mevzuatın eşgüdümlü hale getirilmesi ve güncellenmesi
- Demiryollarının serbestleşme sürecinin işlerlik kazanması
- Demiryolu altyapısının geliştirilmesi
- Yeni havalimanın açılmasına yönelik ön hazırlıklar ve mevzuat altyapısı

dfg

Yukarı