Ana içeriğe atla

bridgestone

KİMYASAL YIKAMALARDA KTTD ELİ

17.02.2020 - 14:10

Kimyasal Taşıma Araçları Temizleyicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Alışan Lojistik İcra Kurulu üyesi Ayhan Özekin, temizleme sırasında gerekenleri özetledi.

Sektör temsilcisi 7 üyenin katılımıyla kurulan ve şu an 100 üyesi bulunan KTTD üyeliğini Çevre Bakanlığı herhangi bir kimyasal ekipmanın yıkanması için yıkama tesisi ruhsatı verecekse şart koşmakta. 2009 yılında Bakanlık arasında imzalanan işbirliği protokolüyle de KTTD, yetkilendirilmiş kuruluş olarak kabul edildi. Ayrıca, ülkemizde tanker, IBC, varil temizleyen tüm istasyonların Türkiye Temizleme Belgesi adı altında bir belge basması öngörüldü. Bu belgenin dağıtım, yönetim ve raporlama  yetkisi  de, yalnızca KTTD’ye verildi.
 

SİSTEM ÜZERİNDEN TAKİP EDİLMEKTE
Dernek çalışmalarını web tabanlı bir sistem üzerinden takip ettiklerini, kontür yükleme mantığından yola çıktıklarını belirten Özekin, “Bir yıkama tesisi 50 adet tanker yıkayacaksa, ‘sisteme 50 tanker taşıma belgesi tanımla’ der. Bir başka firma 100 adet varil yıkama ve IBC belgesi tanımlamamızı isteyebilir. Bunlar farklı format ve içerikte belgelerdir. Müşteri web tabanında hakkını görür ve basacağı belgeleri seçerek basar. Bu belgeler, söz konusu ürünün sağlıklı bir yıkama tesisinde tüm gerekleri yerine getirilerek yıkandığının ispatı özelliğini taşır. İkinci olarak da eğer bir raporlama yapılmak istenirse o sistem üzerinden gidilerek bunun gerçekleştirilmesi sağlanır. Örneğin, geçen yıl kaç varil, kaç tanker yıkanmış; içindeki kimyasallar nedir; hangi bölgede yıkanmış gibi istatistiki veriler de elde ediyoruz.” dedi. KTTD’nin EFTCO (The European Federation of Tank Cleaning Organisations -Avrupa Tank Temizleme Teşkilatları Federasyonu)’nun Türkiye’deki tek üyesi olduğuna da dikkat çeken Özekin; temizleme işlemi sırasında dikkat edilmesi gerekenleri şu şekilde özetledi: Temizlenecek araç ya da ekipmanda en son taşınan kimyasalın cinsine uygun temizleme yöntemi seçilerek aracın ya da ekipmanın kimyasallardan tamamen arındırılması sağlanmaktadır. Bu işlemler sonucunda açığa çıkan atık suyun  ise;  tesisin arıtma tesisinde arıtılarak ya da en yakın arıtma tesisine iletilerek bertarafı sağlanmaktadır. Taşınacak ürünün bir önceki ürünle aynı olması veya sürekli aynı ürünü taşıyan araçlar için temizleme zorunluluğu, taşınan ürünün ve taşıyan aracın özelliğine bağlı olarak taşıyıcı ve üretici tarafından belirlenir. Taşınan ürünün değişmesi halinde temizleme zorunludur. 

dfs

Yukarı