Ana içeriğe atla

ayos

OTOMOTİV SEKTÖRÜNE PARALEL BÜYÜYORUZ

12.06.2017 - 17:25

Araç Lojistikçileri Derneği (ARLOD) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ağaçlı, “Derneğimiz üyeleri, sektöre daha iyi hizmet verebilmek ve olası riskleri en aza indirmek için çekici ve oto taşıyıcı üniteleri belli periyotlarda ve sürekli yeniliyor, teknolojinin sektörümüze sunduğu tüm yenilikleri ve imkanları kullanarak, otomotiv sektörüne paralel olarak gelişimimizi sürdürüyoruz” diyor.

Sektörünüz açısından geçmiş 10 yılı değerlendirdiğimizde nasıl bir tablo karşımıza çıkıyor? Gerek faaliyet gösterdiğiniz sektör gerekse derneğiniz hangi atılımları gerçekleştirdi?
2006 ile 2016 yılları arası otomotiv sektörüne rakamsal olarak bakacak olursak son on yılda OSD verilerine göre: Toplam üretim 2006 yılında 988 bin iken, 2016 yılına gelindiğinde 1.486 bine, otomobil üretimi 2006 yılında 546 bin iken 2016 yılında 951 bin rakamına ulaştı. Ticari araç üretimi ise 2006 yılında 442 bin iken 2016 yılında 535 bin adede ulaştı.
Otomotiv sektörü toplam pazarı 2006 yılında 665.515 adet iken 2016 yılında 1.007.857 adet rakamını yakaladı. 10 yıl ortalaması toplamı 763,6 adet iken 2016 yılı toplamı 1.007,9 adet, yüzdelik artış oranı yüzde 32,0 oldu. Otomobil pazarı 2006 yılında 373.219 adet iken 2016 yılı 756.938 adet rakamına ulaştı. 10 yıl ortalaması toplamı 504,4 adet iken 2016 yılı toplamı 756,9 adet, yüzdelik artış oranı yüzde 50,1 oldu. Ticari araç pazarı 2006 yılında 292.296 adet iken 2016 yılı 250.919 adet oldu. 10 yıl ortalaması toplamı 259,2 adet iken 2016 yılı toplamı 250,9 adet, yüzdelik azalış oranı yüzde -3,2 seviyesinde gerçekleşti. Hafif ticari araç pazarı 2006 yılında 617.852 adet iken 2016 yılında 983.720 adet rakamını yakaladı. 10 yıl ortalaması toplamı 719,0 adet iken 2016 yılı toplamı 983,7 adet, yüzdelik artış oranı yüzde 36,8 oldu.
Üretim/ihracat: 2006 üretim 1.026.427 adet, ihracat 706.402 adet, üretimin ihracata oranı yüzde 69 seviyesinde gerçekleşti. 2016 yılına gelindiğinde üretim 1.536.673 adet, ihracat 1.155.033 adet, üretimin ihracata oranı yüzde 75 oldu.
Toplam pazar/ithalat: 2006 yılında toplam pazar 665.515 adet iken, 2016 yılında bu oran yüzde 57 oranında artarak 1.007.857 adet yükseldi, ithalat 2006 yılı 382.460 adet iken 2016 yılında 681.308 adete yükseldi. Toplam pazarın ithalata oranı yüzde 68 seviyesinde gerçekleşti. 

Gerek sektör gerekse derneğinizin geleceğe yönelik hedefleri ve beklentileri nelerdir? Sektörde teknoloji, Ar-Ge çalışmaları, yeni trendler ve yatırımlar anlamında ne gibi atılımlar ve gelişmeler yaşanacak?
ARLOD olarak beklentimiz, Türkiye otomotiv sektörü dinamik yapısıyla geçmiş yıllarda olduğu gibi üretim, ihracat ve pazar payını koruyacağına ve sektörel gelişimini devam ettireceğine kanaatimiz tamdır. 
Otomotiv üretiminde, özellikle Avrupa kıtasında güçlü bir konumdayız. Bugün dünyada otomobil üretiminde 14. sırada, hafif ticari araç segmentinde ise 7. sıradayız. Avrupa’da ise otomotiv üretiminde 5., hafif ticaride ise 1. sıradayız.
Avrupa’nın önde gelen ticari araç üretim üssü olmanın yanısıra yeni binek otomobil projeleriyle birlikte toplam otomotiv üretiminde önde gelen bir üretim merkezi olma yolunda hayli mesafe katettik. Böylece, 2016 yılında kapasitemiz 1,7 milyon adetten 1,9 milyon seviyesine yükseldi.
Türkiye’de 1000 kişiye düşen araç sayısı 171 iken, Avrupa’da bu rakam 582. Bununla birlikte 2020 yılında Türkiye’de 1000 kişiye düşen araç sayısının 236’ya çıkacağı öngörülüyor.

dfg

Yukarı