Ana içeriğe atla

ayos

UTİKAD ile sürdürülebilir lojistik

09.11.2017 - 10:11

Lojistik sektörünün teknolojik gelişmelere en hızlı ayak uyduran sektörlerden biri olduğunu söyleyen UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener, “Lojistik sektörü, tedarik zincirinde depo yönetiminden araç takibine, sipariş yönetiminden onay süreçlerine kadar birçok alandaki ihtiyaçlarına teknolojik gelişmeleri uygulamış durumda” dedi.

Lojistik sektöründe özellikle teknolojik dönüşümle birlikte yaşanan değişimleri bizlere kısaca anlatır mısınız?
Lojistik sektöründe verilen hizmetin dünya standartlarında olması gerektiğinden dolayı teknolojik gelişmelere en hızlı ayak uyduran sektörlerin başında lojistik sektörü gelmektedir.
Teknolojik dönüşüm ile birlikte taşıması gerçekleştirilen yüklerin hareketleri gerçek zamanlı olarak izlenebilmekte, RFID sistemleri ile paket içeriğine ilişkin bilgilerin paylaşımı hızlı bir şekilde aktarılabilmekte ve bu bilgiler işlenebilmekte, basılı evrak yerine elektronik veri işleme tekniği ile yüke ilişkin bilgiler paydaşlar arasında güvenilir bir şekilde erişilebilmekte ve stokların envanter kayıtları yine elektronik ortamda yük akışları ile eşzamanlı olarak tutulabilmektedir. Lojistik sektörü, tedarik zincirinde depo yönetiminden araç takibine, sipariş yönetiminden onay süreçlerine kadar birçok alandaki ihtiyaçlarına halihazırda teknolojik gelişmeleri uygulamış durumda. 

Peki, bu değişime ayak uydurmak ve hizmet kalitesini artırmak adına ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? 
UTİKAD her platformda teknolojik ilerlemelerin iş yapış şekillerine adapte edilmesi konusunda üyelerine yol gösterici bir kurum olmuştur. Tek Pencere Sistemi’nin kapsamının genişletilmesi, liman toplulukları oluşturularak özel işletmelerin ve kamu kurumlarının ortak erişimine ve kullanımına açık, tüm paydaşların veri girişlerini yapabileceği ve verilerin ortak kullanılabileceği elektronik bir platform oluşturulması, e-AWB sisteminin ülkemizde yaygınlaşarak işlerlik kazanmasının sağlanması ve çağın gerektirdiği birçok yenilik UTİKAD’ın gündemindeki konulardan olmuştur.

Özellikle son dönemde çevreye duyarlı, yeşil lojistiğe yönelik firmaların çeşitli çalışmaları oluyor. Peki, sizin de buna yönelik çalışmalarınız mevcut mu?
İklim değişiklikleri, küresel ısınma, doğal kaynakların tükenmesi ve mevcut kaynakların kirlenmesi gibi etkenler çevresel duyarlılığı artırıcı sebepler olarak karşımıza çıkıyor. Hemen hemen her sektör bir şekilde söz konusu duyarlılığa yönelik üzerine düşeni yapmak zorundadır.
UTİKAD olarak geliştirdiğimiz Sürdürülebilir Lojistik Sertifikası bu anlamda üye firmalarımıza almaları yönünde teşvik ettiğimiz bir sertifikadır. Söz konusu sertifika, sürdürülebilirliği yalnızca çevresel duyarlılık çerçevesinde ele almamakta olup sürdürülebilirliği iş yapış şekillerinden personel yönetimine, çevreden mevzuata ve finans yapılarının güçlendirilmesine kadar geniş bir çerçevede ele almaktadır. Bunun yanı sıra WWF tarafından oluşturulmuş “Yeşil Ofis” sertifikasını Türkiye’de ilk alan sivil toplum kuruluşu olmamız da konuya verdiğimiz önemi göstermektedir.

Son olarak Logitrans Transport Lojistik Fuarı hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz, fuardan beklentileriniz neler? 
Logitrans Transport Lojistik Fuarı dünyada önde gelen lojistik ve taşımacılık firmalarını her yıl bir araya getiren, geniş katılımlı bir fuar olması sebebiyle katılmaktan memnuniyet duyduğumuz bir etkinlik. Bu fuar bize halihazırda sürekli iletişim içerisinde olan üyelerimiz ile bir araya gelme ve lojistik sektöründeki gelişmeleri birlikte değerlendirme fırsatı vermektedir.

dfg

Yukarı