Ana içeriğe atla

bridgestone

Lojistik sektöründe kadın patronlar ve kadın yöneticiler

09.05.2019 - 16:16

Temeli taşımacılık ve depolama olarak bildiğimiz lojistik sektörü, genellikle erkeklerin yapacağı bir iş olarak bilinirdi. Erkek egemen yapıya sahip bir sektörde kadın yönetici olmanın tabii ki zorlulukları vardı. Böyle bir toplumda yaşamamızın yarattığı geleneksel bakış açısını ortadan kaldırdığımızda ve eğitim düzeyi artığında kadınlarımızı çok daha iyi yerlerde görebileceğimiz ortadaydı.
Zaman içinde lojistiğin taşımacılık ve depolamanın daha ötesinde bir hizmet kolu olduğu gerçeğiyle karşılaştık. Farklı modlarda ithalat taşımacılığı, stok kontrolü, stok yönetimi, dağıtım ağı oluşturulması, dağıtım planlaması ve tedarik zinciri sürecinin artık lojistik şirketler tarafından yönetilmesi de lojistik sektörünün iş kapsamı arasına girdi.
Bu da sürecin yazılımlarla yönetilmesini, çalışan personelin sadece şoförler ve depocular olmasından daha öte sistemli çalışan, çabuk öğrenen, uygulamaları yakından takip eden eğitilmiş elamanların da çalışmasını gerekli hale getirdi.
Sektörde yönetim birimlerinde çalışan kadın çalışanlarımızın sayısı arttı. Özellikle ‘forwarder’lık gibi daha dikkatli çalışılması gereken iş kolunda, hava taşımasında, deniz taşımasında çalışan kadın çalışanlarımız kendi işlerini kurmaya başladılar. Önce forwarder (Anahtar teslim nakliye hizmeti veren firma) şirketler kurup işlerini geliştiren kadınlarımız yavaş yavaş taşıma yönetimine, antrepo ve depo yönetimine de girdiler. 
Erkek yöneticilerin işlerini kadınlarımıza devretmelerinin bir başka örneği de ikinci nesil olarak arkalarından gelen kızlarının şirket içinde görev almaları ve kısa sürede başarılı hizmetler vererek şirket yönetim sorumluluğunu babalarından almaları şeklinde gerçekleşmektedir. 
Özellikle yabancı şirketlerde gördüğümüz şirket çalışanı olup da işlerinde başarılı olan kadınlarımız da şirketlerinde genel müdür olarak görev yapabilmektedir. Bunun dışında lojistik şirketlerde en çok rastlanan kadın yöneticiler insan kaynakları müdürleridir. IT müdürleri de ikinci sırada yer alan kadın yöneticilerdir. Ardından mali işler ve diğer bölümler gelmektedir.
Kadın yöneticilerin lojistik şirketlerde başarılı çalışmalar yaptığı bilinmektedir. Yönetim disiplinleri, insan ilişkilerindeki başarıları, öğrenme hızlarının daha yüksek olması, işlerine daha fazla konsantre olmaları, zaman yönetimi konusundaki başarıları, güçlü hafızaları kadın yöneticileri başarılı kılan özelliklerindendir. Kadınların detaylara daha fazla yatkın olduğu ve bundan dolayı iş takiplerini daha sorunsuz ve hiçbir şeyi atlamadan yaptıklarını yadsınamaz gerçeklerdendir.
Gelecekte lojistik sektörü hizmet çeşitliliğini artırdıkça, ölçekleri büyüttüklerinde, daha iyi yönetim ihtiyacı ortaya çıktıkça kadın yöneticilerin şirket üst yönetimlerinde daha fazla görev almaları, daha başarılı olmaları beklenmektedir. Üniversitelerimizin lojistik bölümlerinde okuyan öğrencilerimiz arasında kız öğrencilerin sayısı da git gide artmakta ve daha başarılı mezuniyet derecelerine sahip olmaktadırlar.
Kadınlar mücadelecidir, asla hiçbir konuda pes etmezler. Daha çok cesaret, azim ve kararlılık göstererek risk almaktan korkmazlar. Başarı azim işidir. Bu da kadınlarda fazlasıyla vardır.

dfs

Yukarı