Ana içeriğe atla

bridgestone

Lojistikten Tedarik Zincirine Dönüş

12.07.2019 - 11:02

Atilla Yıldıztekin

21. yüzyılı değişim çağı olarak isimlendiriyoruz. Her şey değişiyor ve değişimin içinde yaşıyoruz artık. İş yapma şekillerimiz, inançlarımız, dünyamız, küresel ticaret, üretim teknolojilerimiz, tükettiğimiz ürünler hızla değişmekte. Bu değişime direnç gösterenler, değişimin baskısı ile güçlerini kaybetmekte, hatta yok olup gitmekteler. Değişime ayak uyduranlar da varlıklarını sürdürme savaşı vermekteler. Bir grup kuruluş da değişimi yaratanlar. Bunlar başarılı olacaklar, büyüyecekler, yükselecekler.
Tedarik zinciri de değişmekte. Geçmişte tedarikçinin tedarikçisinden, satıcının satıcısına kadar geçen süre olarak tanımladığımız tedarik zinciri, artık hammaddeden tüketime, hatta tüketilen ürünlerin atıklarının geri dönüşümüne kadar geçen süre olarak tanımlanmakta ve bizlerden bu süreci yönetmemiz istenmektedir. 
CSCMP tedarik zinciri yönetimi, “Hammaddeden tüketime kadar bir bütün olarak tedarik zincirinin ve birim şirketlerin, uzun dönem performanslarının arttırılması amacıyla, bir kurum içindeki iş kolları arasında, bilinen iş fonksiyonlarının ve aralarındaki uygulamaların sistematik ve stratejik koordinasyonudur.” şeklinde tanımlamakta. Hedef artık sadece ayakta kalabilmek değil şirketlerin uzun dönem performanslarının artırılması olarak belirlenmekte.           
Uzun dönem performans dediğimiz zaman; şirketlerin karlılıklarının artırılması, rakiplere karşılık gelen pazar paylarının yükseltilmesi, finansal yapılarının iyileştirilmesi, üretilen ürün kalitesinin artırılması, pazara sunulacak yeni ürünlerin geliştirilmesi, çalışanların memnuniyetinin yükseltilmesi, müşterilerin daha fazla memnun edilmesi, yatırımcıların yatırımlarından tatmin olması, tedarikçilerin yaptıkları çalışmadan memnun olması gibi faktörleri anlıyoruz. 
Bunu sağlamak için işletmelerin içinde yer alan satın alma, kalite kontrol, üretim, satış pazarlama, finansman, bilgi sistemleri, insan kaynakları, lojistik gibi departmanların birbirleri içinde planlı ve süreçleri geliştirecek şekilde, bir sistem içinde çalışmasını şart koşuyoruz. 
Tedarik Zinciri Yönetimi ise artık üretimi düzenli şekilde gerçekleştirecek kesintisiz malzeme, servis ve bilgi akışını gerçekleştirmek, envanter maliyetlerini ve kayıpları minimize etmek, ürünün kalitesini korumak, güvenilir tedarikçiler bulmak ve korumak
temin edilen materyalleri ve servisi standart hale getirmek, gerekli olan materyalleri ve hizmetleri en düşük maliyetle sağlamak, kurumun pazarlık ve rekabetçi gücünü yükseltmek, kurum içindeki diğer gruplarla iyi ilişki kurmak, minimum idari giderlerle çalışmak, müşteri tatminini arttırmak, bunları yaparken de çevrim zamanını kısaltmak gibi hedeflerle yönetilmekte. 
Lojistikte Tedarik Zinciri süreçleri içinde üretim dışındaki tüm süreçlerin sorumlusu olarak  kendini geliştirmekte ve tedarik zincirine destek olmaktadır. Artık itme sisteminden çekme sistemine geçmekte olan endüstri, tedarik zincirini başka süreçlerle planlamakta ve yönetmektedir. Lojistik hizmetler de bu vizyon ile farklılaşmakta ve tedarik zincirinin daha büyük bir parçası olmaktadır.

dfs

Yukarı