Ana içeriğe atla

bridgestone

Profesyonel temizlik hizmeti

10.04.2019 - 11:53

Günlük hayatın hızı içerisinde detay gibi gözükür. Ertelenir, önemsenmez. Hatta harcamalar dengesinde en az bütçe ayrılan kısımdır. Ancak kişisel sağlık, işyeri sağlığı ve kamu sağlığı açısında çok önemli olan temizlik hizmeti standartları gün geçtikçe sağlam temellere oturmaktadır.
Temizlik firmaları, işletmenin hedeflediği standartlara ve mali portreye sadık kalarak, tesisin bütün alanlarının temizlik ve bakım işlemlerini, hijyen, sanitasyon ve estetiği ön planda tutarak yerine getirir. Sağladığı katma değer, perde arkasında destek bir bölüm olarak görülse de işletmelere karşı izlenimleri olumlu ve olumsuz olarak etkileme gücüne sahiptir.
Oteller, hastaneler, okullar, havaalanları, AVM’ler ve daha birçok mekân ve işletme için temizlik hizmetini profesyonel firmalardan satın almak, şirketlerin kendi uzmanlık alanlarına odaklanmalarını kolaylaştırmakta ve bu hizmetin daha düşük bütçeyle yerine getirilmesine imkân vermektedir. 
Basit bir iş olarak algılanan temizlik hizmeti, belli ilkeler doğrultusunda yerine getirilir:
1.Süreklilik İlkesi: Temizlik, bakım ve koruyucu önlemlerin alınması süreklilik ister. Faaliyetler periyodik planlama yapılarak aksatılmadan yerine getirilir.
2.Sessizlik İlkesi: Temizlik kapsamına giren tüm faaliyetler, diğer alanları olabildiğince rahatsız etmeyecek şekilde ve zamanında yürütülmelidir. 
3.Doğru Zamanlama İlkesi: Temizlik faaliyeti de kendi içerisinde günlük, haftalık, aylık ve 6 aylık olarak planlanmalı, daha kapsamlı ve detay gerektiren işler olabildiğince düşük sezonlara ya da uygun gün ve saatlere çekilmelidir.
4.Verimlilik İlkesi: Temizlik hizmeti yönetiminde, yeterli miktarda planlanan işgücü, enerji, malzeme vesaire ile istenilen hizmet kalitesine ulaşılması ana hedef olmalıdır. Bunun sağlanması da elbette doğru planlama, etkin yürütme ve sağlıklı denetimle mümkün olabilir.
5.Hijyen Sağlama İlkesi: Profesyonel temizlik hizmetinde, ‘temizlik, bakım ve estetiğin sağlanması’ yeterli değildir. Gerek müşterilerin ve ziyaretçilerin, gerekse çalışanların fizyolojik ve psikolojik açıdan sağlığının korunması ve huzurun sağlanması için tüm alanların mikroplardan, virüs ve bakterilerden arındırılmış olduğunun garanti edilmesi gerekir. Temizlik, bakım ve dezenfeksiyon bu anlamda birbirini tamamlar.
6.İletişim İlkesi: Temizlik hizmetini yerine getiren kişiler, diğer tüm birimlerle doğrudan ya da dolaylı olarak eşgüdüm içinde çalışmalıdır. Gerek birim içi gerekse birimler arası iletişim kanalları açık olmalıdır. Kimlerle ne şekilde ve hangi sıklıkla iletişim kurulması gerektiği önceden belirlenerek çalışanlara bildirilmelidir.
7.Kalite İlkesi: Temizlik faaliyetlerinin yönetimi kapsamında sunulan tüm hizmetler; müşteri, ziyaretçi ya da çalışanların istek, ihtiyaç ve beklentilerine uygun şekilde tasarlanmalı, yürütülmeli ve zaman içinde güncellenmelidir. Bunun için de işletme öncelikle ‘hizmet kalitesi standartlarını’ sağlıklı şekilde belirlemeli ve denetimlerini buna göre yürütmelidir. 
Bağışıklık sistemlerinin çeşitli sebeplerle zayıfladığı metropol illerde, canlıların temas ettiği ortamlarda hijyen sağlanması salgın hastalıkların önüne geçmektedir. İşletmelerde, belli üretim faaliyeti için bir araya gelmiş farklı kültürlerden insanların kullandıkları malzeme, teçhizat ve ortamın temizlik faaliyetinin yönetilmesi ve organize edilmesi farklı bir planlamayı gerektirmektedir. Devam eden üretim ve iş akışını aksatmadan yürütülmesi gereken temizlik, hijyen ve bakım faaliyeti işletmenin organik yapısı içerisinde farklı bir organizasyondur. Kendi içerisinde uzmanlaşmış bir kadro ve bütçe gerektirmektedir. Temizlik firmaları, uzmanlaşmış kadro, uygun malzeme ve ekipmanla işletmelere profesyonel temizlik hizmeti sağlamaktadır.

dfs

Yukarı