Ana içeriğe atla

apti

Tesislerin Yüksek Teknoloji İçerecek Şekilde İnşa Edilmesinin Sonuçları

12.06.2019 - 16:41

Dünyada son elli yılda gerçekleşen gelişmelerin kaçınılmaz sonucu olarak, yüksek teknoloji içeren tesislerin ve yaşam alanlarının yaygınlaşması ülkemizde de yirmi beş yıllık bir geçmişe ulaşmıştır. Bu uygulamaların sonucu olarak; toplumumuzda toplu yaşam alanlarımız, apartman tipi alanlardan, site/rezidans vb. adlar verdiğimiz daha büyük ölçekli, daha fazla insanın birlikte yaşadığı, toplu yaşam alanlarına dönüşmüştür veya dönüşmektedir.
Söz konusu yerleşim yerlerinde verilen hizmetler de bulunduğu çevreye/tesise/apartmana göre değişiklikler göstermesine rağmen kabaca sıralanırsa; günlük alışverişin yapılması, ısınma için kalorifer düzenlemeleri, ortak alanların temizlenmesi, çevre ve bahçe düzeninin takibi, giriş çıkışın denetim altında tutulması veya güvenliğin belli oranda sağlanması vb. konulardan söz edebiliriz. 
Yaşam alanlarında site/rezidans vb. oluşumlara geçilmesi, yüksek teknoloji içeren akıllı yapıların kurgulanması, aşağıda sıralayacağımız birçok hizmet alanlarının da ihtiyaçlara, beklentilere dahil olması sonucunda, teknolojik sistemlerdeki gelişmeler paralelinde; Tesis Yönetimi ve İşletimi (Facility Management) sektörünün oluşmasına ve yaygınlaşmasına neden olmuştur.

HİZMET ÇEŞİTLİLİĞİ BEKLENTİLERİNİN VE İSTEKLERİNİN ARTMASI
Günümüzde; duyulan ihtiyaçlara karşı oluşan beklentiler için sunulan ve sürdürülen hizmetler, sektör standartlarına göre çok daha fazla başlık altında tanımlanacak olsa bile, "Konut Yaşam alanları " özelinde, bu hizmet kategorileri, aşağıda sunulduğu gibi 9 ana başlıkta toplanabilir.  İlave olarak her ana hizmet kategorisi altında, hizmete ve tesise bağlı olarak 10-20 alt hizmet kategorisi de sektör standartları içinde tanımlanmaktadır.

-Proje Yönetimi ve Danışmanlık     
- İdari ve Ofis Destek         
-Teknik İşletim ve Bakım Onarım     
- İç Taşıma ve Depolama     
-Temizlik ve Hijyenik Temizlik     
-Açık Alan İşleri         
-Yemek ve İkram         
-Güvenlik Hizmetleri         
-Diğer Hizmetler        

SİTE/TESİS YÖNETİMLERİNİN HİZMETLERİ SAĞLAMA YÖNTEMLERİ
Toplu yaşam alanlarında Kat Mülkiyeti Kanunu’nun (KMK) genel olarak belirlediği ve "Yönetim Planı" dediğimiz Site/tesise özel kurallar dokümanının özel olarak belirlediği kurallar zinciri, yönetimsel ilişkilerin zeminini oluşturmaktadır. 
Toplu yaşam kurallar zincirine uygun olarak hazırlanacak "İşletme Projesi" ve "Aidat Toplama Uygulamaları" ise konumuzun mali içeriğini gündemimize getirmektedir. Alınan/oluşturulan/ihtiyaç duyulan hizmetlerin karşılığında, ödenen/ödenecek/bütçelenen ve mahsuplaşılacak bedellerin takibi, "İşletme Projesine" uyularak yapılmak durumundadır. Sonuçta, bu zincirde alınan /sunulan hizmetlerin maddi karşılığı, doğal olarak hizmetlerin sunulduğu maliklere ve/veya kiracılara yansıtılarak çevrim tamamlanmaktadır. 
Artan kaliteli hizmet beklentisinin sağlanması, bunun sonuçlarının aidata adil olarak yansıtılması konusu, büyük önem arz etmektedir. Günümüzde hizmeti alanların, verenlerin ve yönetenlerin mutlu olduğu, işlemlerin doğru ve uygun olarak yapıldığının varsayıldığı Site/Tesis sayısının ülkemizde çok fazla olmadığı gerçeği ile maalesef karşı karşıyayız. Bir tarafta, KMK gereği seçilen hizmeti oluşturmaya çalışan Yönetim ve Denetim kurulları, diğer tarafta hizmetlerden yararlanan malikler/kiracı konumunda olanlar arasında çoğu zaman mutsuzluklara, tatminsizliklere, kavgalara ve hatta mahkemelik olmalara kadar uzanan zorlu bir ilişki, toplu yaşamanın gereği olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kişisel fikrim, her başarılı uygulamada olduğu gibi; bu konuda da elde edilecek başarının sırrı, gerektiği kadar şeffaf ve adil olunmasındadır. 

ghjjh

Yukarı