Ana içeriğe atla

ayos

TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜ

26.07.2021 - 15:09

Değerli Hizmetix dergisi okurları Temmuz ayından itibaren sizlere mensubu olduğum Sigorta Sektörü ile ilgili bilgiler vermeye çalışacağım.

Öncelikle bu olanağı sundukları için Hizmetix dergisine teşekkür etmek isterim.

İlk yazım da sigorta sektörü hakkında bazı güncel verileri kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum.

Sektörümüz Türk Finans Sektörünün başlıca oyuncularından biridir ve bankacılıktan sonra ikinci en büyük oyuncusu konumundadır.

2020 yılı sonuçlarına göre ,

-Sektörümüz 307,8 milyar TL aktif büyüklüğe sahiptir.

-Prim üretimi bir önceki yıla göre yüzde 19,3 artış göstererek toplamda 82,6 milyar TL’ye yükselmiştir.

(Hayat dışı sigortacılığın prim üretimi yüzde 17,7 artışla 68,1 milyar TL, hayat sigortacılığının prim üretimi ise yüzde 27 artışla 14,4 milyar TL olmuştur).

-Bireysel emeklilik sistemi ve otomatik katılımda katılımcı sayısı 12,6 milyona, fon büyüklüğü devlet katkısı dâhil 170,2 milyar TL’ye ulaşmıştır.

-Katılım sigortacılığında da prim üretimi 4,3 milyar TL’ye ulaşmıştır.

-Hasarları tazmin etmek üzere sektörümüzün 2020 yılında üstlendiği toplam tazminat tutarı 44 milyar TL’ye ulaşmıştır.(Hayat Sigortalarında üstlenilen tazminat 4,6 Milyar TL, Hayat Dışı Sigortalar da üstlenilen tazminat 39,4 Milyar TL. olmuştur).

-2020 yılı sonu itibarıyla ekonomiye sağlanan fon, emeklilik fonları dâhil 261,5 milyar TL seviyesine ulaşmıştır.

-Sektörümüzün istihdam rakamı doğrudan ve dolaylı desteklediği sağlık sektörü ve taşıt onarım sektörü gibi yan sektörlerle birlikte 200.000 kişiyi bulmaktadır.

-31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla sektör de 63 sigorta ve emeklilik şirketi ile 4 reasürans şirketi bulunmaktadır. 2020 yılında faaliyeti sona eren 4 sigorta şirketi bulunmakta olup, yıl içerisinde dört sigorta şirketi faaliyete başlamış ayrıca beş sigorta şirketinin unvanı değişmiştir.

Türk Sigorta Sektörü 2020 yılında yaşanan tüm zorluklara rağmen sigortalılarının yanında olmuş ve her zaman olduğu gibi rüştünü ispat etmiştir.

Yeri gelmişken geçtiğimiz yıl yaşanan Deprem ve Sel gibi büyük doğal afetlerde de sigortalılarımıza tazminat ödemelerinin çok hızlı bir şekilde gerçekleştirildiğini de belirtmek isterim.

Tüm bunlarla beraber ilk  yazıma son vermeden önce sektörümüz de yer alan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) , Tarsim gibi kurumlara da değinmemiz gerekir. Bu gibi kurumlar ve sektörümüz için yaptıkları kesinlikle ayrı birer yazının konusudur.

Yine de kısaca bilgi vermek gerekirse ,

TARSİM ülkemizde tarım sektörünü tehdit eden risklere teminat sağlamakta ve her geçen gün teminat kapsamını genişletmektedir.

DASK ise ülkemizin en önemli sorunu olan Deprem tehlikesine karşı genel şartlar çerçevesinde teminat sağlamaktadır. İlgili kurum 2021 yılını seferberlik yılı ilan etmiş ve zorunlu deprem sigortasında % 100 sigortalanma oranını hedeflemiştir.

DASK 2020 yılında yaşanan Elazığ merkezli deprem de 300 milyon TL hasar ödemesi yaparken, İzmir depremin de ise 340 milyon TL tazminat ödemiştir.

Ödenen her tazminatın işletmelerin ya da bireylerin ekonomik hayatlarını devam ettirebilmeleri için ne kadar gerekli olduğu ortadadır.

Gelecek aylarda detaylarını inceleyeceğimiz üzere sigortasız olmaz !

dfg

Yukarı