Ana içeriğe atla

bridgestone

YEŞİL LOJİSTİK UYGULAMALARI

20.01.2020 - 14:18

UUU

 

Uygulamalar 1980'li yılların başından itibaren Lojistik hizmet üreten firmaların sınırlı da olsa çevre bilincine duyarlı ve çevre dostu politikalar üretmesi ile başlamıştır.  
1990'lı yıllardan itibaren farklı sektörler ve işletmeler arasında tedarik zinciri yönetiminin önemi artmıştır. Çevre konuları artık lojistik ve tedarik zinciri konseptlerinin de içinde yoğun olarak yer almıştır.
2000'li yıllardan itibaren de lojistik sektöründe yeşil lojistik ve tedarik zinciri konseptleri müstakil olarak oluşturulmuştur. Bu konseptler kapsamında çevreye uygun ürünler ve hizmetler geliştirilmeye ve üretilmeye başlanmıştır. Aynı zamanda bu konsept içerisinde tüketiciler de aktif bir hale gelmiştir. Başlangıçta bu konseptler üretim ve taşıma ekseni üzerine oturtulmuş sonrasında ise, ilgi alanı ve uygulamalar tüm yapıyı kapsayacak şekilde genişletilmiştir.
Bugün ise yeşil lojistik sektörlerin, fabrikaların, işletmelerin ve firmaların olmazsa olmazı konumuna gelmiştir.  Yeşil lojistik ve yeşil tedarik zinciri, gerek strateji belirlemede gerekse rekabet avantajı yaratmada önemli birer aktör konumuna gelmiştir. Aşağıda belirttiğim  konularda uygulamalar söz konusudur. 
Ürünlerin küçük gruplar halinde nakliyesinden ziyade, daha büyük gruplar halinde taşınması,
Geri dönüş taşımalarının organize edilmesi,
Egzoz muayenelerinin daha sık yapılması,
Trafik sıkışıklığının azaltılması,
Kara taşımalarının demiryolu ve deniz taşımasına kaydırılması,
Dağıtım ve sevkiyat için alternatif çevre dostu yakıtlı araçların kullanılması (LPG, CNG vb.),
EURO 6' ya sahip araçların kullanılması (çevre dostu motorlu araçlar),
Araçlara gürültü ve ses önleyicilerin takılması,
Elektrikli araçlar gibi çevre dostu, verimli ulaşım ve dağıtım sistemlerinin kullanılması,
Genel paketleme işlemlerinin ve kullanılan malzemelerin azaltılması ve tekrar kullanımı,
Paketlemelerin plastik malzeme yerine geri dönüşümlü malzemelerle yapılması
Çevre dostu geri dönüşümün planlanması,
Personelin bilincinin arttırılması ve duyusal alanda eğitilmesi
Müşterinin bilinçlendirilmesi ve yeşil lojistik talep etmesi,
Tersine lojistik programlarının teşvik edilmesi.
Şu anda bir pazar baskısının olmaması lojistik şirketlerimizi rehavete itmektedir. Üretici şirketlerimiz tedarik zincirlerini, lojistik şirketlerimiz de iş yapma şekillerini incelemelidir. Lojistik şirketlerimiz çevre kirletme ölçümlerini yapmak ve paylaşmak durumundadır.
Avrupa Birliğinin yeşil lojistik uygulamaları için karşılıksız finansal destekleri mevcuttur. Benzer desteklerin hükümetimiz tarafından da verilmesi, desteklenmesi yeşil lojistiğin gelişmesine yol açacaktır. 
Yeşil lojistik uygulamaları, işletmelerin çevresel risklerini ve olumsuz etkilerini azaltacak ekolojik etkililiği sağlayacaktır. Aynı zamanda maliyetleri azaltarak, verimliliği arttıracaktır.

dfs

Yukarı