28 Kasım 2023
Beşyol Mahallesi 1.İnönü Caddesi 18/8 Küçükçekmece İstanbul
makale

Orta Koridor, Türkiye’nin önemini daha da artırdı

Türkiye’de lojistik ve dar anlamda taşımacılık faaliyetleri, ekonomik kalkınmanın nitelikli aktörlerindendir. Özellikle jeopolitik konumu sebebiyle ülkemizde kara, hava, demir ve denizyolu lojistik faaliyetleri oldukça gelişmiştir. Son dönemlerde altyapıları güçlendirilen karayollarına yapılan yatırımlar, teknolojik ve yenilikçi sistemlerle kurulan deniz limanları ve uluslararası arenada öncü hava meydanları lojistiğin ülke ekonomisindeki etkisinin bir yansımasıdır.

Ülkemizin dinamik ekonomisi de lojistik sektörünün gelişimine katkı sunmaktadır. Verilere baktığımızda 2022 yılında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) bir önceki yıla kıyasla %5,6 oranında artış gösterirken, 2022’de bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre mal ve hizmet ihracatının %9,1 oranında, ithalatın ise %7,9 oranında arttığı görülmektedir.

T.C. Ticaret Bakanlığı Ekonomik Görünüm 2023 raporunda aktarılan TCMB verilerine göre; Türkiye’nin taşımacılık gelirleri 2021- 2022 yıllarında 1 yıl içerisinde %50,3 oranında artmıştır. Ciddi bir oran değişikliğinin görüldüğü lojistik faaliyetlerin, ekonomik kalkınmada önemli unsurlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Küresel pazarda ülkemizin rekabet gücünü her geçen gün artırdığı ve uluslararası yabancı yatırımcıların sektörümüze ilgi gösterdiğini görmekteyiz.

Rekabet gücümüzün ve sektör olarak gösterdiğimiz gelişimin en değerli kanıtlarından biri Dünya Bankası’nın yayınladığı Lojistik Performans Endeksi raporudur. Bu raporda ülkelerin puanları 6 farklı kritere göre belirlenmektedir. Gümrük, altyapı, hizmet kalitesi, zamanında teslimat, uluslararası sevkiyat, takip ve izlenme ülkelerin puanlandıkları kriterlerdir. Bu doğrultuda, Türkiye LPI sıralamasında 2018 yılında 47. iken 2023 yılında 38. sıraya yükselmiştir. Bu yükseliş ülkemizde sunulan uluslararası lojistik hizmetlerin kalitesinde ve rekabetçiliğinde iyileşme olarak yorumlanmalıdır.

Sektörümüz, gelişimine ve rekabetçiliğine güç katmak için hedefleri arasına transit ticaret merkezi olmayı koymaktadır. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşının etkisi ile yeniden canlanan Orta Koridor, Türkiye’nin bu noktada önemini daha da artırmıştır Orta Koridor’un aktive edilmesi konusunda geçiş ülkelerinin mevzuat, gümrük ve altyapı sistemlerinde yapılan kimi iyileştirmeler ve imzalanan protokoller ile Orta Koridor üzerinden Asya’ya yapılan taşımalar %40 oranında artmıştır. Tam bu noktada Çin’in Dijital İpek Yolu Projesi’ni ve Türkiye’nin Çin ile imzaladığı lojistik ve ulaşım anlaşmalarına da dikkat çekmek isterim. 65 ülkeden geçmesi planlanan Dijital İpek Yolu’nda Türkiye köprü konumunda olacaktır. Bu bağlamda, Türkiye’nin ülkeler arası ilişkileri güçleneceği gibi lojistik süreçlerin kolaylaşmasına da büyük katkıları olacaktır.

Türk lojistik sektörünün mevcut duruma göre çözüm üreten esnek yapısı sayesinde lojistik rotaların ve ticaret yollarının kurgulanmasında komşu ve yakın ülkelerle iş birliklerimiz nihai sonuçlarla perçinlenmektedir. Türkiye’nin gerek anlaşmalar ve gerekse komşu ülkelerle sağladığı çözüm odaklı ve fayda gözeten iş birlikleri, ülkemizi sadece bir lojistik merkez olmaktan öteye taşıyarak öncü ülke konumuna taşımıştır. Bu konum sadece lojistik açıdan değil, küresel değer zincirine daha iyi entegre olmamıza ve ihracata yönelik doğrudan yabancı yatırımı çekebilmemize büyük katkılar sunmaktadır.

Bu vesileyle Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını, köklü Cumhuriyet geçmişimizi kıvançla kutladığımız tarihi bir dönümü kapatmaya hazırlanırken Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemizi, sahip olduğu değerleri her alanda yüceltmek ve layık olduğu yere taşımak için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Ata’mıza ve şehitlerimize duyduğumuz derin minnettarlığın, Cumhuriyetimizin teminatı olan gençlerimize karşı sorumluluğun gereğini ancak bu şekilde yerine getirebileceğimize inanıyorum. Bu vizyon Cumhuriyetimizin kurucu vizyonudur, bu misyon ülkesini seven her yurttaşın ortak misyonudur. UTİKAD olarak Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemizin, sektörümüzün ve paydaşlarımızın yararına çalışmaya devam edeceğiz.

AYŞEM ULUSOY

UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir