Ana içeriğe atla

ayos

ÇOK İYİ YETİŞMİŞ KALP NAKLİ EKİBİNE SAHİBİZ

07.03.2017 - 15:38

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Kalp Nakli ve Yapay Kalp Destek Sistemleri Merkezi’nden Yrd. Doç. Dr. Mehmet Balkanay, kalp nakli konusunda merak edilen soruları yanıtladı.

Kalp naklinde süreç nasıl işliyor?
İleri dönem yani son dönem kalp yetmezliği hastalarına uygulanıyor. Kalp yetmezliği; kardiyomyopatili hastalarda altın standart bir tedavi yöntemidir. Bu hastalar son evre; iskemik kalp hastalıkları, non-iskemik kalp hastalıkları (konjenital kalp hastalığı, kalp kapakları hastalıkları, enfeksiyoz, postpartum, sarkoiolozis, amiloidozis, son evre ailesel kalp hastalıkları, retransplantasyon) gibi kalp nakli gerektiren hastalıklar ve hayata tekrar döndürülebilecek hastalıklar. İncelemeleri tamamlanmış kalp nakli adayları, adları ve ünvanları Sağlık Bakanlığı’na bildirilmiş hastanemiz Kalp Nakli Konseyi üyeleri tarafından incelenir, tartışılır ve adayın durumu kalp nakline uygunsa ‘kalp nakli’ kararı alınır. Kalp nakli kararı hasta ve yakınlarına bildirilir. Hastaya ve yakınlarına ‘’onam’’ formları imzalatılır. Bu Konsey kararı; Bakanlığımız ilgili dairesine gönderilir. Hastanın uygunluğu Bakanlığımız Bilim Kurulu’na sunulur. Bilim Kurulunun ‘uygundur’ kararından sonra kalp nakli adayı Ulusal Koordinasyon Merkezi’nin (UKM) resmi listesine girer. Resmi listedeki hastalara, listedeki sıraya ve aciliyet durumlarına göre aynı merkez yani UKM tarafından kalp sunulur.

Operasyon sonrası nelere dikkat edilmesi gerekiyor?
Diğer organ nakli olmuş hastalar gibi, kalp nakli uygulanmış hastalarımız ‘clean room’ dediğimiz laminar flowlu, özel hepa filtrelerle havalandırılması yapılan yoğun bakım ünitesine alınırlar. Burada çalışan personel konusunda eğitimli sterilizasyon ve antisepsiye riayet eden çalışma saatlerinde maske takan hemşire ve sağlık teknisyenidirler. Bu hastaları özellikle ilk günlerde üç istenmeyen durumdan korumamız gerekir. İlki, fırsatçı enfeksiyondur. Çünkü vücudun savunma sistemi verdiğimiz immünosüpressif ilaçlarla zayıflamıştır. İkincisi, vücudumuzun kalbi reddetmesidir. Bunun için klinisyen gerekli önlemleri almıştır. Üçüncüsü ise kanamadır. Cerrah bu durumun oluşmaması için titiz çalışmak zorundadır. Daha sonraki periyotta ilaç programına harfiyen uyulmalı ve kontrollere zamanında gidilmelidir.

Kalp naklinde Türkiye, gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında ne durumda?
Donör sağlanması konusunda çok gerilerdeyiz. Yaklaşık olarak bu sayı; İspanya’da milyonda 34, ABD’de milyonda 24 ve Almanya’da milyonda 14’tür. Ülkemizde ise, milyonda 4’tür. Organların kullanımına kalp için baktığımızda, yaklaşık olarak ABD’de milyonda 7, Almanya’da milyonda 4, ülkemizde ise milyonda 1’dir. Yani ülkemizde son yıllarda ancak ortalama 80 kalp nakli yapılabilmiştir. Dünyada ilk kalp naklinin yapıldığı 3 Aralık 1967’den bu yana 180 bin kadar kalp nakli yapılmıştır. Ülkemizde ise 7 Eylül 1989’dan bu yana ancak 800 sayısına ulaşılabilmiştir. 

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi olarak bu konuda neler yapmayı planlıyorsunuz?
Donör sıkıntısı yüzünden yılda 100 kalp nakli sayısını henüz ülkemizde aşamadık. İlk kalp naklinin ülkemizde yapıldığı günden bu yana da toplam bin kalp nakli sayısına ulaşamadık. Multiorgan nakillerine baktığımızda ise uluslararası sayıların çok altında olduğumuzu görüyoruz. Örnek verecek olursak: kalp+karaciğer+böbrek, kalp+karaciğer nakilleri hiç yapılmamıştır. Kalp+akciğer nakli sanırım sadece 3-4 nakildir. Kalp+böbrek nakli de henüz 10 nakli geçememiştir. Yani ülkemizde bu konuda da büyük açığımız var. Biz multidisipliner olarak çalışan bir kurum olarak çoklu nakillerin üstesinden gelebileceğimize inanıyorum. Çünkü çok başarılı olarak çalışan karaciğer nakli ve böbrek nakli ekiplerimiz var. Çok iyi yetişmiş kalp nakli ekibimizle nakillere devam ediyoruz.

dfg

Yukarı