Ana içeriğe atla

bridgestone

Kanserde erken tanı ve tarama farkındalığı için çalışmalara devam ediyoruz

15.03.2019 - 11:23

TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. MAHMUT GÜMÜŞ: “KANSERDEN KORUNMA, ERKEN TANI VE TARAMA FARKINDALIĞINI ARTIRMA, MODERN, YENİLİKÇİ TEDAVİLERİN HİZMETE SUNULMASI NOKTASINDA ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYORUZ.”

Öncelikle derneğinizin kuruluş amacını ve hikâyesini öğrenebilir miyiz?
Tıbbi Onkoloji Derneği’nin kuruluş başvurusu 05.08.1996 tarihinde 7 kurucu üye tarafından İstanbul’da yapılmıştır. Tıbbi Onkoloji Derneği’nin kuruluş amaçları Türkiye’deki tıbbi onkoloji uzmanlarının haklarını korumak, yurt dışı muhataplarıyla karşılıklı ilişkiler kurmak, tıbbi onkoloji eğitimini düzenlemek, denetimini sağlamak ve bu doğrultuda mezuniyet sonrası kurs, toplantı ve kongreler düzenlemektir. Bu amaçlar doğrultusunda oluşturmuş olduğu tüzüğünün kabul edilmesi ile 15.3.1997 tarihinde kuruluşunu resmen tamamlamıştır. Tıbbi Onkoloji Derneği bu dönemde çeşitli kurslar düzenlemiş, proje ve yurt dışı eğitim destekleri vermiş ve 2001 yılında düzenlenen Ulusal Kanser Kongresi düzenleyicileri arasında yer almıştır. 

Derneğiniz, kansere karşı ne tür çalışmalar yapıyor?
Derneğimizin çeşitli dönemlerinde oluşturulmuş olan tüm kurumları çalışmalarına devam etmekte ve yapmış olduğu eğitim faaliyetleri, kurslar, kongreler, araştırma, proje, yurt dışı eğitim destekleri, web sitesi faaliyetleri kesintisiz olarak düzenli olarak yürütülmektedir. 
Ülkemizdeki tıbbi onkologların haklarını savunmak, ihtiyaçlarının giderilmesini desteklemek, birlikte çalışma kültürünü geliştirmek, onkoloji alanındaki araştırmaları desteklemek, tıbbi onkoloji eğitim ve hizmet standartlarını yükseltmek, kanser hastalarının doğru ve bilimsel güncel tedaviye ulaşmasını sağlamak ve böylelikle ülkemizin tıbbı onkoloji alanındaki düzeyini yükseltmek için çalışmalar yapıyoruz.
Kanserden korunma, erken tanı ve tarama farkındalığını artırma, modern, yenilikçi tedavilerin hizmete sunulması noktasında çalışmalara devam ediyoruz.

Yaptığınız çalışmalarda maddi kaynağın ne kadarı derneğinize ait? Bağışlar ve varsa diğer yardımlarla ilgili bilgi verebilir misiniz?
Derneğimizin yaptığı çalışmalarla ilgili maddi kaynakları; üyelerimizin aidatlarından, düzenlenen bilimsel toplantıların kayıt ücretlerinden ve gerçek ve tüzel kişilerden alınan bağışlardan oluşmaktadır.

Ülkemizde en çok görülen kanser türleri neler?
Ülkemizde erkeklerde en sık görülen kanser türleri akciğer kanseri, prostat kanseri ve kalın bağırsak kanseridir. Kadınlarda ise ilk 3 sırayı meme kanseri, akciğer kanserleri ve bağırsak kanserleri almaktadır. Batı toplumlarından farklı olarak mide kanserlerinin ülkemizde daha sık görüldüğünü biliyoruz. 

Kansere karşı korunma açısından insanlarımıza neler tavsiye edersiniz?
Kansere neden olan etmenlerden genelde birkaçı  bir araya gelerek kansere neden olmakta. Sigara, alkol, kimyasal etkenler, güneş ışınlarına aşırı maruziyet, şişmanlık, bazı mikrobik ajanlar ve kötü beslenme kansere neden olabilir. Kanserlerin yaklaşık yüzde 5-10’u ise genetik geçişle ilgilidir. Özellikle sigara içiminin hemen hemen kanser türlerinin yarısından fazlasında etken olduğunu vurgulamakta yarar var.
Kansere neden olan etmenlerden uzak durarak kanserin üçte birini önleyebiliriz. Diğer bir üçte birini ise özellikle tarama programları ile erken tanımak ve tedavi etmek yoluna gidebiliriz. Kalanıyla da hızla gelişen modern tedavi yöntemleri ile baş etmek mümkün.
Kansere neden olabilecek alışkanlıklardan uzak durmak, spor yapmak, fazla kilolardan kurtulmak, sağlıklı ve dengeli beslenmek kanserle mücadelemizin ana unsurları. 

dfs

Yukarı