Ana içeriğe atla

ayos

“Parkinson erkeklerde daha sık görülüyor”

17.01.2017 - 10:18

Özel Magnet Kayseri Hastanesi Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Aytekin Ceviz, “Parkinson, genellikle 50 yaşından sonra başlayan ve 60 yaşından sonra belirgin bir artış gösteren yaşla ilişkili bir hastalık. Erkeklerde kadınlardan yaklaşık 1,5 kat daha fazla görülüyor” dedi.

Parkinson hastalığının sebeplerinden ve hangi şartlarda ortaya çıktığından bahseder misiniz?
Parkinson hastalığı daha çok orta ve ileri yaşlarda görülen, santral sinir sisteminde dopaminerjik yolaklarda yaygın hasar oluşması nedeniyle ortaya çıkan parkinsonizme sebep olan bir hareket bozukluğu hastalığıdır. Parkinsonizm motor (istirahat halinde ellerde titreme, yürümede ve hareketlerde yavaşlık, kol ve bacak kaslarında katılık vs.) ve motor dışı (çarpıntı ve ortostatik hipotansiyon atakları, demans, depresyon, anksiyete, terleme, ağızdan salya akması, mesane ve barsak disfonksiyonu, cinsel işlev bozuklukları gibi) bulgularla seyreden bir klinik tablodur. Parkinsonizme en çok (yaklaşık olarak yüzde 75) Parkinson hastalığı sebep olur ki bu gruba primer (idiyopatik) Parkinson hastalığı deniyor. Sekonder (Edinsel, semptomatik) Parkinsonizm  sebepleri arasında bazı ilaçlar, toksinler, tarım ilaçları, ağır metaller, normal basınçlı hidrosefali, santral sinir sistemi enfeksiyonları, tümörleri ve iskemik hastalıkları, travma, metabolik hastalıklar ve Parkinson plus sendromları denilen bazı nörodejeneratif hastalıkları sayabiliriz. Parkinson hastalığını erken ve geç başlangıçlı olarak iki gruba da ayırabiliriz. Erken başlangıçlı (40 yaşından önce) Parkinson hastalığında genetik faktörler daha çok ön plana çıkıyor. Bunlarda parkyn gen mutasyonu sorumlu tutuluyor. Ancak geç başlangıçlı parkinsonda genetiğin rolü oldukça az.

Parkinson hastalığının dünyada ve Türkiye’de görülme sıklığı hakkında bilgi verir misiniz?
Genellikle 50 yaşından sonra başlayan ve 60 yaşından sonra belirgin bir artış gösteren yaşla ilişkili bir hastalıktır. Hastalık 30 yaş öncesi nadirdir. Ülkemizde yapılmış olan bir çalışmada Parkinson hastalığı görülme sıklığı 310/100.000’de oranında saptanmıştır. Bu oran gelişmiş ülkelere benzerdir. Erkeklerde kadınlardan yaklaşık 1,5 kat daha fazla görülür. 

Hastanenizde Parkinson hastalığına karşı hangi tetkikleri ve tedavi yöntemlerini uyguluyorsunuz?
Parkinson hastalığında tanı, klinik bulgularla konur yani esas olan anamnez ve muayene bulgularıdır. Tetkikler ise diğer hastalıkları ekarte etmek için yapılır. Rutin kan tetkikleri ve beyin MR’ı mutlaka yapılmalıdır. Hastanemizde de Parkinson hastalığının tanı ve tedavisi yapılıyor, ilaç tedavilerine başlanıyor ve hastalarımızın düzenli takibi yapılıyor. Oral tedavide dopamin, doamin agonistleri, mao-b inhibitörleri, antikolinerjikler veya bunların kombinasyonları kullanılıyor. Oral tedaviye dirençli vakalarda apomorfin pompası, mide tüpünden direk levodopa infüzyonu ve DBS(derin beyin stimulasyonu) gibi seçenekler uygulanabiliyor. DBS halk arasında beyin pili denilen uygulamadır ve diğer tedavilerden fayda görmeyen çok az sayıda seçili hastaya uygulanan yöntemdir. DBS gerekecek hastalarımızı tıp fakültelerine yönlendiriyoruz.
 

dfg

Yukarı