Ana içeriğe atla

ayos

Tüm kurum ve kuruluşlarda zorunlu!

11.04.2017 - 16:58

Resmi Gazete’de yayınlanan İlkyardım Yönetmeliği’ne göre tüm kurum ve kuruluşlar istihdam edilen personel için, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az ‘Temel İlkyardım Eğitimi’ sertifikası almış ilkyardımcı bulundurmak zorunda! Konuyla ilgili görüştüğümüz TRN Assistance Kurucu Ortağı Serkan Turan, hem yönetmelik hem de verilen eğitimler doğrultusunda bizleri aydınlatırken, bu zorunluluğu yerine getirmeyen firmalar için uygulanan cezai yaptırımlar hakkında da bilgiler verdi.  

Kurumların çalışanlarına ilkyardım eğitimi vermeleri zorunlu mu?
Evet, zorunludur. Resmi Gazete’de yayınlanan İlkyardım Yönetmeliği’ne göre;  tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az ‘Temel İlkyardım Eğitimi’ sertifikası almış ilkyardımcının bulundurulması zorunlu.

Bu eğitimler için belirli prosedürler var mıdır? 
Evet, bu eğitimler için Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen belirli prosedürler var. Mesela katılımcı başına eğitimlerde en az 3,5 metrekare alan olması ya da 7 katılımcıya bir eğitmen olması ve en fazla 21 kişilik sınavların gerçekleştirilmesi gibi.  
İlkyardımcı sayısı, işyerlerinin tehlike seviyesine göre az tehlikeli işyerlerinde 20, tehlikelilerde 15, çok tehlikelilerde ise her 10 çalışan için bir ilkyardımcı olarak belirlendi.
İlkyardım eğitimlerine kurumsal olarak başvurular mı daha fazla yoksa bireysel olarak da başvurular alabiliyor musunuz?
Her iki türlü başvuru alıyoruz. Bu anlamda firma olarak yürüttüğümüz ‘sen de kahraman ol’ sloganımızla bireysel başvurulara da ayrı bir önem veriyoruz. 

Bu eğitimler kaç gün sürüyor ve çalışanlar hangi bilgileri alıyorlar?
İlkyardım eğitiminde süre ve sorular Sağlık Bakanlığı tarafından standart hale getirildi.  Toplam 16 saat ve 2 gün (katılım zorunlu). A’dan Z’ye tüm ilkyardım konularını hem teorik hem de pratik olarak veriyoruz.  

İlkyardım müdahalesinde bulunacak biri için 2 günlük eğitim yeterli mi sizce?
Yüzde 100 yeterli demek doğru olmaz, ama bir farkındalık yarattığı kesin.
İlkyardım eğitimlerinin kurum içinde nasıl bir katkısı oluyor?
Kurumlar öncelikle kanuni zorunluluklarını yerine getirmiş oluyorlar. Bireyler ve çalışanlar ise günlük çalışma ve yaşam şartlarında, karşılaşmış oldukları sıkıntılı anlarda, almış oldukları eğitimle bir adım öne çıkararak arkadaşına, eşine, dostuna, ailesine çare olmak hissini yaşamış oluyorlar. Bugüne kadar vermiş olduğumuz eğitimlerde eğitim almış ve müdahale yapmış katılımcılarımızla gurur duyduğumuz birçok an oldu. 

Alınan ilkyardım eğitimlerinin belirli bir süresi var mıdır? Sonrasında güncelleme gerekli midir?
Evet, verdiğimiz eğitimlerin yasal süresi 3 yıldır. 3 yıl sonra, 1 günlük güncelleme eğitimi vererek, belgelerin süresini yeniden 3 yıl uzatmış oluyoruz.

Çalışanlarına ilkyardım eğitimi vermeyen bir işletme için yaptırımlar nelerdir?
6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu’nda çokça belirtildiği üzere bu yükümlülüğü yerine getirmeyen firmalara uyulmayan her bir yükümlülük için bin 78 Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktarda idari para cezası verilir.
TRN ilkyardım olarak;  ilk yardımın önemi konusunda farkındalık oluşturacak etkinlikler düzenleyerek toplumsal bilinç oluşmasına katkı sağlamak ve ilkyardım bilincinin geliştirilmesi, ilkyardım eğitimi almış kişilerin sayısının artırılması, konuya gereken duyarlılığın gösterilmesi ve eğitimi geniş kitlelere ulaştırmak hedeflerimiz arasındadır.
 

dfg

Yukarı