Ana içeriğe atla

apti

SEKTÖR PROFESYONELLERİNİN BİRLİKTELİK VE DAYANIŞMA ADRESİ TUROYD

20.01.2020 - 11:44

TUROYD Genel Sekreter Ve Basın Komisyonu Başkanı Burçak Atak: “Azerbaycan, İran ve Çin’de önde gelen turizm otoriteleri ile iş birlikleri yaptık.”
 

Öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Turizm ve Otel İşletmeciliği mezunuyum. Halen mezun olduğum üniversitenin danışma kurulu üyesiyim. 25 yıldır turizm sektöründe gerek girişimci, gerekse profesyonel olarak üst düzey pozisyonlarda görev aldım. Halen yönetim, liderlik, strateji, iş geliştirme, pazarlama iletişimi, satış, gelir yönetimi alanlarında markaların idari süreçlerini yönetmekte, kurumların ve bireylerin ihtiyaçlarını belirleyerek çözümler üretmekte, danışmanlık hizmeti vermekteyim. Turizm Otel Yöneticileri Derneği Genel Sekreteri ve Basın Komisyonu başkanıyım. 

TUROYD Genel Sekreteri ve Basın Komisyon Başkanı olarak turizm sektörü hakkında neler söyleyebilirsiniz? Sektöre kazandırdıklarınızdan bahseder misiniz?
Ülkemizin dünya turizm pastasından aldığı paya bakıldığında hak ettiği yere ulaşamamış olmasının başında mevcut ülke potansiyelinin tam kullanılamaması; zamana, değişime direnç ve buna bağlı yaşanan gecikmelerin geldiğini hepimiz biliyoruz. Hareket planının uygulandığını, örgüt yapısının iyileştirildiğini, sektör aktör ve paydaşlarının daha sık bir araya gelerek çarkların işlemesi için eş zamanlı hareket etmeye çabaladığını görmek sevindiriyor bizi elbette.  2017 Nisan ayında derneğimizi kurarken biz bir hayali gerçekleştirmek için yola çıktık. İki buçuk seneyi geride bıraktığımız şu günlerde yeniden anlıyorum ki, TUROYD olarak biz dernekten öte, aralarında kan bağı olmayan, fikren ve kalben birbirine bağlı kocaman bir aile olmuşuz.  Her şeyden önce TUROYD sektör profesyonellerinin birliktelik ve dayanışma adresi oldu. Türkiye’de 8 bölge ve yurt dışında 17 temsilciliği bulunan teşkilat yapımız ile sektörün ana damarı olan insan kaynağının mesleki gelişimine yönelik eğitimler konusunda projeleri hayata geçirdik. Azerbaycan, İran ve Çin’de önde gelen turizm otoriteleri ile iş birlikleri yaptık.  

Turizm sektörünü kalkındırmak ve ileriye taşımak için neler yapıyorsunuz? İzlediğiniz yolu kısaca anlatır mısınız?
Biz dernek olarak kalkınma ajanslarımız ile yoğun görüşme halindeyiz. Sektör ihtiyaçlarını, süreçlerdeki aksaklıkları ve iyileştirme önerilerini paylaşıyoruz. Ülke turizm politikalarının gelişimi ve uygulamasında sahadan aldığımız bilgileri, çözüm önerilerini üst merciler ile paylaşıyor, uygulamada üzerimize düşen görevi de teşkilatlarımız kanalıyla yapmaya gayret ediyoruz.

Avrupa Birliği Proje Yönetimi çerçevesinde sürdürülebilir, tam ve yarı zamanlı kadın istihdamı geliştirme projenizden bahseder misiniz? 
Bu konu fikri tohumlarını attığımız ve inandığımız bir proje. Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkeler arasında kadınların işgücüne katılma oranının en düşük olduğu ülke Türkiye maalesef. Ülkemizde toplam turizm istihdamının sadece yüzde 8’ini kadın çalışanlar oluşturuyor. Turizmde konaklama ve ağırlama hizmetleri olarak incelediğimizde “kadın” becerilerinin yanında, cinsinin gereği bu tabloyu düzenleyen, iyileştiren, güzelleştiren bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Yani olmazsa, olmaz! Sosyal, kültürel ve ailevi sebeplerden ötürü kadın için biçilmiş roller olsa da, yarı zamanlı çalışma modelinin uygulamaya başlaması ile yaratılacak katma değere fazlasıyla inanıyoruz.

ghjjh

Yukarı