13 Temmuz 2024
Beşyol Mahallesi 1.İnönü Caddesi 18/8 Küçükçekmece İstanbul
Tesis Yönetimi

Sürdürülebilir tesis yönetiminde çevre dostu yaklaşımlar

Organizasyonların, faaliyetlerini çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik ilkelerine göre yönetmesi, organizasyonun uzun vadeli başarısı ve çevreye olan olumsuz etkilerini en aza indirmesi açısından büyük önem taşır. Bu noktada sürdürülebilirlik yönetimi kavramı öne çıkar.

Sürdürülebilirlik yönetimi, çevresel etki değerlendirmesi, çevre yönetimi, sosyal sorumluluk, enerji yönetimi, atık yönetimi, su yönetimi, insan kaynakları yönetimi, ürün ve hizmet tasarımı, tedarik zinciri yönetimi gibi çeşitli alanlarda faaliyetleri içerir. Organizasyonların kısa vadeli kâr elde etmek yerine uzun vadeli sürdürülebilirliği hedeflemesi ve bu doğrultuda faaliyetlerini yürütmesi gerektiği fikrine dayanır. Bu sayede organizasyonlar, çevresel ve sosyal etkilerini en aza indirerek, ekonomik başarılarını da sürdürülebilir hale getirirler.

İş verimliliğinin artmasına yardımcı olur

Sürdürülebilir tesis yönetimi de çevresel etkiyi azaltırken aynı zamanda işletmelerin iş verimliliğini artırmasına yardımcı olur. Aynı zamanda, işletmelerin sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunarak çevreye olan sorumluluklarını yerine getirmelerine olanak tanır. Bu yaklaşım, gelecek nesillere daha temiz ve sürdürülebilir bir çevre bırakma amacını taşır.

Uluslararası tesis yönetimi kuruluşu International Facility Management Association (IFMA)’a göre sürdürülebilir bir tesis yönetimi için öncelikle doğru bir planlama yapılması gerekir. Sürdürülebilirliği bir tesisteki operasyonlara entegre edebilmek için aşağıdaki bileşenler gerekir:

 • Ortak hedefi olan bir ekip
 • Yaratıcı çözümler
 • Net bir strateji
 • Ölçülebilir hedefler

Sürdürülebilir bir tesis yönetimi için insan, teknoloji, süreç ve mekan bileşenlerinin optimize edilmesi gerekmektedir.

Günümüzde, sürdürülebilirlik giderek daha fazla işletme ve kurum için öncelikli bir konu haline gelmektedir. Çevre dostu uygulamaların benimsenmesi, enerji verimliliğinin artırılması ve doğal kaynakların korunması sadece çevre için değil, aynı zamanda işletmeler için de önemlidir. İşte bu noktada, sürdürülebilir tesis yönetimi devreye girer ve çevre dostu yaklaşımları teşvik eder.

 1. Enerji Verimliliği: Sürdürülebilir tesis yönetimi, enerji verimliliğini artırmaya odaklanır. Tesis içindeki aydınlatma, ısıtma-soğutma ve diğer enerji kullanımı gereksinimlerini optimize ederek enerji tasarrufu sağlar.
 2. Su Tasarrufu: Sürdürülebilir tesis yönetimi, su kullanımını azaltmayı hedefler. Düşük akışlı musluklar, suyu geri dönüştürme veya yağmursuyu toplama sistemleri gibi uygulamalar su tasarrufuna katkıda bulunur.
 3. Atık Yönetimi: Atık yönetimi, sürdürülebilirlik açısından kritiktir. Tesis içinde atıkların ayrıştırılması, geri dönüşüm ve atık azaltma stratejileri, doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar.
 4. Yeşil Malzemelerin Kullanımı: Sürdürülebilir tesis yönetimi, inşaat ve yenileme projelerinde yeşil malzemelerin kullanımını teşvik eder. Bu malzemeler daha çevre dostu üretim süreçlerine sahiptir.
 5. Doğal Alanların Korunması: Tesis yönetimi, tesis çevresindeki doğal alanların korunmasını ve peyzajın sürdürülebilir yöntemlerle yönetilmesini teşvik eder.
 6. Geri Dönüşüm ve Atık Azaltma: Atık yönetimi, atıkların düzgün bir şekilde yönetilmesini ve geri dönüşümün teşvik edilmesini içerir. Atık azaltma stratejileri tesisin çevresel etkisini azaltmaya yardımcı olur.
 7. Sürdürülebilir Enerji Kaynakları: Sürdürülebilir tesis yönetimi, tesisin enerji ihtiyacını sürdürülebilir kaynaklardan karşılamayı teşvik eder. Güneş enerjisi panelleri, rüzgar enerjisi türbinleri gibi yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı çevre dostu enerji üretimini artırır.
 8. Eğitim ve Farkındalık: Sürdürülebilir tesis yönetimi, tesis çalışanlarını ve sakinlerini çevre dostu uygulamalar hakkında bilinçlendirir ve eğitir.